Kako prijaviti štetu?

Kratki vodič kako što jednostavnije i bezbolnije prijaviti osigurani slučaj

Bilo da je riječ o puknuću cijevi, prometnoj nezgodi ili nekom drugom osiguranom slučaju, znamo da vam ovaj trenutak nije ugodan. Zato vam želimo maksimalno olakšati proces prijave osiguranog slučaja. Na ovoj stranici naći ćete sve što vam je potrebno.

Kako biste uštedjeli vrijeme i ubrzali proces prijave štete,  podnesite zahtjev putem našeg kontakt centra na besplatnom telefonu 0800 1884. Putem kontakt centra možete prijaviti imovinske štete, imovinsku odgovornost, štete na životinjama, usjevima, auto kasku i autoodgovornosti.

 

Ispunjavanje odštetnog zahtjeva

Odštetni zahtjev podnosi se na predviđenom obrascu kojeg možete preuzeti:

- na našim web stranicama

- u svim našim prodajnim uredima

- kod vašeg prodajnog savjetnika

 

Prijava dokumentacije

Po ispunjavanju obrasca i pribavi potrebne dokumentacije za prijavu odštetnog zahtjeva isti se podnosi nadležnoj stručnoj službi Croatia osiguranja:

- telefonom na broj 0800 1884

- putem e-maila - adrese možete pronaći u našem adresaru

- osobno na adresi naših prodajnih ureda

- poštom na adresu: Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33

 

Prijavu odštetnog zahtjeva preporučamo izvršiti odmah po nastanku štetnog događaja, a ukoliko se radi o tjelesnim povredama nakon završetka liječenja.

 

Postupak nakon izvršene prijave štete

Nakon izvršene prijave odštetnog zahtjeva bit ćete obaviješteni o broju pod kojim se vaš predmet vodi te imenu djelatnika zaduženog za obradu vašeg zahtjeva. Informaciju ćete zaprimiti odmah po prijavi ili pisanim putem na vašu adresu najkasnije u roku od 7 dana.

Ukoliko se radi o materijalnoj šteti, procjena na vašem vozilu će se obaviti na našem procjenilištu ukoliko je vozilo pokretno, a ako se radi o nepokretnom vozilu ili o šteti na imovini, naš će vam se procjenitelj telefonski najaviti radi obavljanja radnje procjene štete najkasnije u roku od 7 dana od izvršene prijave.

Ukoliko se radi o tjelesnim povredama moguće je da ćete biti pozvani na liječnički pregled o čemu ćete biti pisano obaviješteni u roku od najkasnije 20 dana od izvršene prijave štete. Ukoliko vam se u tom smislu ne javimo, to najčešće znači da se predmet može rješavati temeljem dostavljene dokumentacije

 

Dodatna pojašnjenja / dokumentacija

Ukoliko utvrdimo da su za rješavanje za obradu vašeg odštetnog zahtjeva potrebne dodatne informacije ili dokumentacija, o tome ćete biti posebno pismeno obaviješteni i to najčešće unutar roka od 14 dana od dana izvršene prijave zahtjeva.

 

Odluka i obavještavanje

Nakon izvršene obrade odštetnog zahtjeva, pisanim putem ćemo vas obavijestiti u svezi s isplatom odštete ili drugim načinom rješenja postavljenog zahtjeva.

 

Pritužbeni postupak

Postupku obrade svakog odštetnog zahtjeva pristupamo profesionalno i stručno. No naravno, moguće je da ponekad nastane nezadovoljstvo. Ukoliko niste zadovoljni odlukom ili postupanjem Croatia osiguranja u postupku obrade vašeg odštetnog zahtjeva, možete podnijeti pisanu pritužbu na jedan od sljedećih načina:

- putem online obrasca

- osobno na adresi naših prodajnih ureda

- poštom na adresu: Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33

- putem e-maila na adresu info@crosig.hr

O vašoj smo pritužbi dužni donijeti pisanu odluku u roku od 15 dana od dana njenog zaprimanja, a ukoliko su za njeno rješavanje potrebni dodatni izvidi ili dokumentacija o tome ćete biti pisano obaviješteni u istom prethodno navedenom roku

 Informacije tijekom postupka rješavanja odštetnog zahtjeva

 O svim potrebnim informacijama/radnjama za rješavanje vašeg odštetnog zahtjeva redovito ćemo vas pismeno informirati, a ukoliko vas zanimaju dodatne informacije možete se obratiti:

 - zaduženom djelatniku za rješavanje vašeg odštetnog zahtjeva

- Kontakt centru Croatia osiguranja na telefon 0800 1884 ili e-mail info@crosig.hr

- vašem prodajnom savjetniku

 Ako imate ikakvih dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite putem besplatnog telefona 0800 1884, e-maila info@crosig.hr ili kontaktnog obrasca.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.
Pregled osiguranika radi utvrđivanja njegova zdravstvenog stanja ako se osigurava na veći iznos osigurane svote koja je obično limitirana u uvjetima osiguranja. Uobičajeno je da se kod velikih osiguranih svota traže dva pa i tri liječnička atesta o zdravstvenom stanju osobe na čiji život se sklapa osiguranje. Obavlja se u osiguranju osoba prije prihvaćanja osiguranika u osiguranje kao dio procesa preuzimanja rizika. Važan je zbog sprečavanja antiselekcije, pravilnog određivanja premije i ne osiguranja osoba za koje je izvjesno ili postoji velika vjerojatnost smrti ili oboljenja. Potreba za liječničkim pregledom, kao i njegov obujam ovisi o odgovorima na pitanja o osiguranikovu zdravstvenom stanju na ponudi za zaključenje ugovora o osiguranju, o vrsti osiguranja, osiguranikovoj starosti i visini ugovorenih svota. Uvjete za koje je potreban liječnički pregled definira svaki osiguravatelj. Troškove liječničkog pregleda za zaključene ugovore o osiguranju obično snosi osiguravatelj.
Fizička ili pravna osoba koja se bavi procjenom vrijednosti (umjetničkih djela, dragocjenosti, nekretnina, šteta i sl.).  U osiguranju se najčešće koriste za procjenu vrijednosti predmeta koji se primaju u osiguranje i za procjenu šteta.
Postupak kojim se dostavljaju podaci ili informacije o nekome ili o nečemu. Kod zaključenja osiguranja važnu ulogu u praksi ima pismena prijava za osiguranje koju ugovaratelj osiguranja daje osiguravatelju. On ima dvostruku funkciju: s jedne strane predstavlja ponudu, odnosno prihvat ponude za osiguranje, a s druge sadrži podatke potrebne za ocjenu težine rizika na temelju kojih osiguravatelj određuje premijsku stopu. Kod osiguranja robe u prijevozu čest je slučaj da ugovaratelj osiguranja nije u mogućnosti već u prijavi dati sve podatke potrebne za zaključenje osiguranja. Prijava koja sadrži nepotpune podatke o robi naziva se privremena prijava. Prihvaćanjem takve prijave osiguranje je valjano ako ugovaratelj naknadno dostavi ostale potrebne podatke, a to se onda smatra konačnom prijavom.
Obveza izvršenja zadatka uz zadovoljavajuće rješenje. Biti odgovoran znači odgovarati nadležnom za svoj posao. U organizaciji mora postojati ravnoteža između autoriteta i odgovornosti. Autoritet je ograničeno pravo korištenja sredstava organizacije i usmjeravanja napora ljudi u izvršenju zadataka.
Događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnošću. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uvjetima osiguranja za svaku granu osiguranja, a u svakom ugovoru o osiguranju pojedinačno su navedeni svi osigurani rizici. Osigurani slučaj ne mora se desiti u jednom trenutku već može trajati neko vrijeme (npr. u zdravstvenom osiguranju). U slučaju štete osiguravatelj je u obvezi isplatiti naknadu ako je osigurani slučaj nastupio za vrijeme materijalnog trajanja osiguranja, pa i onda ako se šteta pojavila nakon isteka trajanja osiguranja. U osiguranju odgovornosti, osigurani slučaj je štetni događaj koji bi mogao imati za posljedicu zahtjev za odštetom od ugovaratelja osiguranja. Dok je rizik budući neizvjesni događaj, osigurani slučaj je već ostvareni događaj uzrokovan osiguranim rizikom. Sastoji se od uzroka i posljedice. Pod uzrokom se razumjeva osigurani rizik, a posljedica je njegova ostvarenja osigurana šteta. Za nastanak obveze osiguravatelja na isplatu osigurnine relevantni su samo oni uzroci i samo one posljedice koje su osigurane (osigurani rizici; osigurane štete). Za tu je svrhu potrebno da se ispune ove osnovne predpostavke: a) postojanje štete uzrokovane osiguranim rizikom, b) mora se raditi o osiguranoj šteti, tj. o šteti koj nije isključena iz osiguranja neovisno o tome je li posljedica osiguranih rizika ili nije. Osigurani se rizik mora ostvariti dok traje osiguranje. U pravu osiguranja vrijedi načelo nedjeljivosti osiguranog slučaja. To znači da je osiguravatelj u obvezi za štete koje su nastale zbog osiguranih rizika, neovisno o tome je li štetni događaj prestao do isteka vremena trajanja osiguranja ili poslije. Osigurana je i ona šteta koja je nastala poslije isteka osiguranja ako je njezin uzrok, ostvareni rizik, nastupio za trajanja ugovora.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Štete

Ostalo iz kategorije Štete