Pritužbe

Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena Društvu za osiguranje, a odnosi se na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju.

Pritužba može biti podnesena zbog:

 • postupanja Društva odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju,
 • odluke Društva u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju,
 • postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

U slučaju da ste nezadovoljni nekom našom odlukom, pritužbu možete dostaviti na neki od sljedećih načina:

 • elektroničkom poštom na prituzbe@crosig.hr
 • na adresu Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb
 • osobno u poslovnici Društva uz popunjenu Izjavu nezadovoljstva

Pritužba treba sadržavati:

 • ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba
 • razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 • datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa
 • punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku
 • Na Vašu pritužbu odgovorit ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe, a iznimno, kada se odgovor ne može dati unutar roka, obavijestit ćemo Vas i naznačiti kada će istraga vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu.

Izjava nezadovoljstva

Link za internetsko rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS):  link na Platformu za ORS