Prijava štete

Croatia osiguranje klijentima će dati svo potrebno vrijeme za prijavu šteta nastalih uslijed potresa, no preporučujemo da čim prije fotografirate nastala oštećenja te ih prijavite online.

Naš kontakt centar 072 00 1884 i dalje je dostupan svima, no zbog velike opterećenosti molimo korisnike koji su u mogućnosti da štetu prijave online.

Kako prijaviti štetu nastalu uslijed potresa saznajte na linku.

Obavijestite nas o šteti:

jednostavno online

Putem telefona

072 00 1884

Prijava i obrada štete

1. Prijava

2. Povratna informacija

3. Obrada i procjena

4. Odluka

5. Naknada

Upute i informacije kod nastanka i prijave štete

 • Autoodgovornost

 • Autokasko

Osiguranje imovine

 • Osiguranje objekta i/ili kućanstva

 • Osiguranje od odgovornosti

 • Osiguranje usjeva, nasada i životinja

Osobna osiguranja

Zdravstvena osiguranja

Putna osiguranja

 • Putno zdravstveno osiguranje

 • Osiguranje otkaza putovanja

 • Osiguranje prtljage

Osiguranje plovila, zrakoplova i prijevoza

 • Osiguranje plovila

 • Osiguranje zrakoplova

 • Osiguranje robe u prijevozu

Ostala osiguranja

 • Osiguranje uređaja (Vipnet, Emmezeta)

 • Osiguranje životnog standarda (Standard protect)

 • Osiguranje platnih kartica i osobnih stvari

 • Osiguranje otplate kredita

Što možete očekivati nakon prijave štete?

Broj predmeta i zaduženi djelatnik za obradu

Nakon prijave štete bit ćete obaviješteni o broju pod kojim se Vaš predmet vodi te imenu djelatnika zaduženog za obradu Vašeg zahtjeva.

Procjena štete

U slučaju štete na pokretnom vozilu procjena će se obaviti na našem procjenilištu, a ako se radi o nepokretnom vozilu ili o šteti na imovini, naš će Vam se procjenitelj telefonski najaviti radi procjene. Kod tjelesnih povreda, ako ne možemo riješiti Vaš predmet na temelju dostavljene dokumentacije, bit ćete pozvani na liječnički pregled.

Obavještavanje i informacije o statusu

O svim potrebnim informacijama i radnjama za rješavanje Vašeg odštetnog zahtjeva te zaključnoj odluci, pravovremeno ćemo Vas obavještavati. Za dodatne informacije obratite se:

 • djelatniku zaduženom za rješavanje Vašeg zahtjeva
 • kontakt centru Croatia osiguranja na telefon 072 00 1884 ili e-mail info@crosig.hr
 • Vašem prodajnom savjetniku.

Status obrade zahtjeva uvijek možete pogledati na portalu Moja Croatia

Prijedlozi, prigovori i pritužbe

Obradi Vaših odštetnih zahtjeva pristupamo profesionalno i stručno te posebnu pažnju dajemo vašim zahtjevima. Ukoliko želite uputiti prijedlog, prigovor ili pritužbu na postupanje u svezi obrade Vašeg zahtjeva, obratite nam se:

Naknada za prijavljenu štetu

U slučaju osnovanog zahtjeva, naknada za prijavljenu štetu će biti isplaćena na bankovni račun (IBAN) koji ste naveli prilikom prijave.