Često postavljana pitanja

Vozila

 • Postoji li doplatak za ispodgodišnje plaćanje premije?

 • Je li moguće ugovoriti individualno pokriće Croatia asistencije bez ugovaranja AO police?

 • Je li moguće ugovoriti pokriće B po AO Plusu bez ugovaranja pokrića A (kazneno pravna zaštita) s manjom premijom?

 • Suprug i ja živimo zajedno na istoj adresi, ali u izvanbračnoj zajednici – je li moguće prenijeti bonus među nevjenčanim supružnicima?

 • Kupio sam motocikl – da li mogu prenijeti bonus s osobnog vozila koje je prodano?

 • Otvaram obrt – mogu li prenijeti svoj bonus na obrt?

 • Da li je moguće duplicirati bonus s oca na sina, gdje otac ima aktivnu policu u drugom društvu?

 • Kao pravna osoba sam kupio novo osobno vozilo, a jedno osobno vozilo već ima osigurano u CO – mogu li ostvariti određeni bonus?

 • Želim preći iz konkurentnog društva u kojem sam imao štetu uz zaštitu bonusa – zadržavam li stečeni bonus? 

 • Da li u slučaju prodaje vozila imam pravo na povrat dijela uplaćenog obveznog osiguranja za vozilo?

 • Da li je moguće duplicirati bonus s majke na sina, gdje majka živi u BIH i ima aktivnu policu osiguranja (kao i inozemnu potvrdu osiguranja), a sin živi u Republici Hrvatskoj.

 • S obzirom da članovi obiteljskog kućanstva mogu temeljem stečenog bonusa jednog od člana obiteljskog kućanstva duplicirati bonus, da li postoji iznimka ukoliko nisu svi članovi na istoj adresi?

 • Da li se može posebno osigurati staklo na vozilu koje nije kasko osigurano?

 • Koliko štetnih događaja pokriva Zaštita bonusa i do kojeg limita?

 • Imao sam štetu po polici s ugovorenom Zaštitom bonusa – da bi sačuvao bonus trebam li i dalje ugovarati Zaštitu bonusa? 

 • Postoji li limit kod naknade štete kod pokrića A?

 • Da li se može prekinuti kasko osiguranje prije nego istekne i imam li pravo na povrat novca?

 • Koja su pravila za dodjeljivanje kasko bonusa?

 • Što je osnovica za obračun premije Osiguranja od rizika loma uz puno kasko osiguranje?

 • Što sve može biti predmet osiguranja naknadno ili nestandardno ugrađenih dijelova i opreme i kako se obračunava osnovica?

 • Što znači franšiza kod kasko osiguranja?

 • Kada je moguće dodavanje Superbonusa na kasko polici?

 • Kasko DUO - kako se ugovara i što pokriva?

 • Djelomični kasko " Osiguranje od rizika loma uz puno kasko osiguranje" - kako se ugovara, što je moguće osigurati?

 • Djelomični kasko Svjetla i zrcala - kako se ugovara i što pokriva?

 • Djelomični kasko Tuča - kako se ugovara i koji je limit ?

 • Djelomični kasko Provala - kako se ugovara i koji je limit ?

 • Djelomični kasko Viša sila - kako se ugovara i što pokriva?

 • Djelomični kasko Oštećenja s krova - kako se ugovara i što pokriva?

 • Djelomični kasko "AO vuča +" - što pokriva, kako se ugovara i koji je limit?

 • Djelomični kasko AO vuča - što pokriva, kako se ugovara i koji je limit?

 • Djelomični kasko "Mala šteta" - što pokriva, kako se ugovara, koja su ograničenja?

 • Djelomični kasko Lom stakla - kako se ugovara i što pokriva?

 • Djelomični kasko Provala pokriva koje rizike?

 • Djelomični kasko Sudar sa životinjama - kako se ugovara i što pokriva?

 • Djelomični kasko Garaža - kako se ugovara i što pokriva?

 • Djelomični kasko "Zamjensko vozilo" - što pokriva, kako se ugovara?

 • Postoji li ograničenje za ugovaranje djelomičnog kaska Zamjensko vozilo?

 • Utočio sam krivo gorivo u vozilo – mogu li koristiti Croatia asistenciju?

Zdravlje

 • Može li se drugo liječničko mišljenje dobiti za sve bolesti ili samo za 5 bolesti čije se troškovi liječenja osiguravaju?

 • U kojim bolnicama u svijetu se može obaviti liječenje po polici Best doctors+ ?

 • Unutar koliko dana će osiguranik dobiti termin za traženu uslugu?

 • Da li se u toku trajanja osiguranja može odabrati drugi program (npr. ugovoren je BALANCE, može li se ugovoriti COMFORT?

 • Da li se pregledi na koje osiguranik ima pravo po odabranom programu moraju obavljati samo u ugovornim zdravstvenim ustanovama CROATIA osiguranja ili mogu otići obaviti uslugu i u neku drugu ustanovu koja nema ugovor sa CROATIA osiguranjem, te da li u tom slučaju osiguranik ima pravo na povrat plaćenih troškova?

 • Da li se sistematski može napraviti u ustanovi prema odabiru osiguranika ili to mora biti isključivo CROATIA poliklinika?

 • Može li se ugovoriti neograničena B lista za individualna osiguranja?

 • Može li se ugovaranjem dopunskog ostvariti dodatnu pogodnost?

 • Koji je postupak prelaska od drugog Osiguratelja i ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja u CO?

 • Što ako iskaznica u određenoj ustanovi ne prolazi?

 • Gdje se može koristiti iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja CO?

Imovina

 • Kako utvrditi prosječnu vrijednost poljoprivredne proizvodnje prema Mjeri M-17?

 • Koji su podaci potrebni za utvrđivanje iznosa osiguranja?

 • Na koji način se utvrđuje premija osiguranja?

 • Informatička firma želi svojim kupcima računalo osigrati od strujnih udara, krađe. Da li je to moguće i kako?

 • Kako se utvrđuje visina osigurnine?

 • Kod kojih je poljoprivrednih kultura obavezan doplatak za gubitak kvalitete uslijed ostvarenja osiguranog rizika?

 • Koliko komercijalnog popusta mogu primijeniti kod osiguranika?

 • Kada se može očekivati isplata osigurnine?

 • Koji dokumenti su potrebni za osiguranje dopunskog rizika klizanja tla kod osiguranja kuća?

 • Koje su informacije potrebne za osiguranje pojedine vrste životinja?

Putno

 • Koji rizik pokriva kasko AUTO PUT?

 • Kako se ugovara kasko AUTO PUT?

 • Koje se putno osiguranje može sklopiti obzirom na broj osiguranih osoba?

 • Postoji li ograničenje za ugovaranje proizvoda Kasko AUTO PUT vezano za godinu proizvodnje vozila?

 • Što pokriva doplatak za kronične bolesti?

 • Po kojoj tarifi je moguće osigurati osobe za vrijeme poslovnih putovanja u inozemstvo?

 • Može li se uz policu putnog osiguranja sklopiti i dodatna polica osiguranja?

 • Koje nastale troškove opravdane s medicinskog stajališta pokriva putno osiguranje?

 • Idemo na put. Kako mogu sklopiti policu putnog osiguranja bez odlaska u poslovnicu?

 • Na koji način je moguć prihvat osoba starijih od 70 godina koje ne putuju u grupi u putno zdravstveno osiguranje?

 • Za koga se ugovara obiteljska polica putnog zdravstvenog osiguranja?

Životno

 • Imam već policu osiguranja od Croatia osiguranja d.d., što ako mi banka ne želi prihvatiti već postojeću policu osiguranja?

 • Mora li se osigurani iznos potrošiti na troškove pogreba?

 • Može li se premija životnog osiguranja Krug Života platiti odjednom?

 • Da li netko drugi bez znanja roditelja može ugovoriti policu štednog osiguranja djece?

 • Koja se dopunska osiguranja mogu ugovoriti uz Štedno osiguranje djece?

 • Koja se minimalna premija Štednog osiguranje djece može ugovoriti?

 • Što se isplaćuje u slučaju smrti osiguranika po Štednom osiguranju djece?

 • Što ukoliko smrt osiguranika nastupi neposredno nakon ugovaranja osiguranja?

 • Mogu li se ugovoriti dopunska osiguranja uz policu CROATIA SENIOR?

 • Sudjeluje li ugovaratelj u raspodjeli dobiti osiguratelja?

 • Postoji li mogućnost zajma po polici?

 • Može li se osigurati osoba mlađa od 14 godina?

 • Kolika je minimalna premija?

 • Moraju li ugovaratelj i osiguranik biti ista osoba?

 • Koje su promjene moguće po polici?

 • Je li moguće ugovoriti osiguranje na osigurani iznos veći od 30.000 eur bez liječničkog pregleda?

 • Što je privremena osigurateljna zaštita?

 • Mogu li se i pod kojim uvjetima obnoviti police koje su stornirane zbog neplaćanja premije?

 • Na koje načine mogu plaćati policu životnog osiguranja i mogu li naknadno promijeniti način plaćanja?

 • Tko se može osigurati?

 • Koliko godina se može uplaćivati premija ukoliko se ista plaća u obrocima?

 • Koliko može biti trajanje isplate mjesečne rente?

 • Do koje se godine života osiguranika najduže može isplaćivati mjesečna renta?

 • Mogu li se uz CROATIA STIPENDIJU ugovoriti dopunska osiguranja?

 • Koliko godina se može uplaćivati premija ukoliko se ista plaća u obrocima?

 • Koliko može biti trajanje isplate mjesečne rente?

 • Do koje se godine života osiguranika najduže može isplaćivati mjesečna renta?

 • Koja je donja a koja gornja granica životne dobi kad se može ugovoriti polica osiguranja života?

 • Što je to polica života vezana uz investicijski fond?

 • Do koliko godina starosti se može ugovoriti polica Krug života?

 • Na koji način je moguće plaćati ugovorenu premiju?

 • Do koje godine osiguranikovog života najduže može trajati polica Riziko Plus?

 • Što ukoliko ugovaratelj nije više u mogućnosti plaćati premiju?

 • Postoji li mogućnost obnove, otkupa i kapitalizacije Riziko Plus police?

 • Postoji li mogućnost ugovaranja dopunskih osiguranja uz Riziko Plus policu?

 • Što znači otkup osiguranja? Zašto se u nekim slučajevima ne isplati otkupiti osiguranje?

 • Da li je moguće napraviti prijenos police životnog osiguranja na drugu osobu?

 • Što je potrebno učiniti u slučaju nastanka osiguranog slučaja?

 • Da li se po polici životnog osiguranja može koristiti porezna olakšica?

 • Kako se određuje premija osiguranja i osigurani iznos?

 • Na koje trajanje je moguće ugovoriti Riziko Plus policu?

 • Postoji li mogućnost nasljeđivanja mjesečne rente u slučaju smrti osiguranika / korisnika?

 • Da li je općenito moguće mijenjati parametre koje je ugovaratelj odabrao prilikom sklapanja police osiguranja života?

 • Je li životno osiguranje „sigurno“?

 • Da li se može ugovoriti osiguranje za slučaj prijeloma ruke, noge i sl.?

 • U slučaju rođenja djeteta, nudi li Croatia osiguranje nudi određeni bonus ili slično?

 • Je li mi takvo osiguranje života isplativo?

 • Dižem kredit i moram sklopiti policu osiguranja života. Da li je ona ista kao i ona sklopljena u osiguravajućem društvu.

CROATIA dobrovoljni mirovinski fond

 • Mora li član aktivirati mirovinu iz III. stupa istovremeno kad odlazi u mirovinu iz I. i II. stupa?

 • Kada član može početi koristiti sredstva i može li dobiti odjednom sva sredstva?

 • Da li su sredstva na računu nasljedna?

 • Može li se prekinuti s uplatama?

 • Može li osoba koja je već u mirovini iz I. stupa štedjeti u III. stupu?

 • Koja je optimalna / najbolja uplata u fond?

 • Može li se istovremeno štedjeti u više fondova?

 • Može li istovremeno na račun u fondu uplaćivati i Poslodavac i član osobno?

 • Može li Poslodavac koristiti sredstva koja su na računu člana / djelatnika, a za kojeg je on uplaćivao?

 • Plaća li se porez prilikom isplate mirovine?

Osobnih financija

 • Da li je u po osiguranju Gubitka kartice u slučaju otuđenja novca uslijed razbojništva ili razbojničke krađe obavezna prijava MUP-u?

 • Koliki je ukupan iznos koji može biti isplaćen unutar godine dana u osiguranju?

 • Da li je potrebno ugovarati policu osiguranja za svaku karticu posebno?

 • Koje je teritorijalno pokriće osiguranja od Gubitka kartice?

 • Osiguranik prijavljuje gubitak torbe u kojoj su se nalazili novčanik, kartica, ključevi i dokumenti. Što je u pokriću?

 • Osiguranik prijavljuje gubitak VISA kartice međutim na njoj je i učinjen trošak u iznosu od 95,00 kn kojeg Osiguranik također prijavljuje. Što je u pokriću?

Plovila i prijevoz

 • Poštovani! Vlasnik sam gumenog čamca (snage 29 kW) registriranog u Trogiru. Interesira me premija za godišnje obvezno osiguranje i cijena kasko osiguranja za krađu plovila ako je njegova tržišna vrijednost cca. 3.000,00 EUR i što sve takvo osiguranje pokriva?

 • Kombijem prevozim plazmu ekran TV, fotokopirni i telekomunikacijski uređaj iz Zagreba za Osijek u vrijednosti 150.000,00 kn. Što mi je potrebno za osiguranje i koliko bi ono koštalo?

 • Bavim se uvozom sirove kave u rasutom stanju. Zanima me cijena osiguranja za robu koja putuje pomorskim brodom na relaciji Brazil–Gioia Tauro–Rijeka, te kamionom od Rijeke–Zagreba. Vrijednost robe je 350.000,00 EUR, a količina 3.300 tona.

 • Da li podliježem obvezi sklapanja ugovora o osiguranju za inozemnu jahtu?

 • Osigurao bih novu robu prozore (staklo i aluminijski okviri) za željeznička vozila koju izvozim za Englesku. Roba se prevozi u kamionu, u sanducima, i vrijednost robe je 48.000,00 EUR. Koliko će me koštati osiguranje i mogu li osigurati i svoja potraživanja?

 • Imam trgovačko poduzeće koje se bavi kupnjom i prodajom robe na domaćem tržištu. Kako mogu osigurati rizike gubitka i uništenja robe u prijevozu?

 • Na koju je svotu osiguranja osigurana roba u prijevozu?

 • Imam mjenjačnicu koju bih želio osigurati uslijed rizika provalne krađe i razbojstva. Koje vrste osiguranja mi možete ponudite i pod kojim uvjetima?

 • Vlasnica sam umjetnina koje će se iz Zagreba kamionom prevesti u Beč radi nadolazeće izložbe. Prijevoznik je sa vašom kućom sklopio ugovor o osiguranju prijevozničke odgovornosti. Budući su umjetnine velike vrijednosti, interesira me jesam li ugovorom o osiguranju prijevozničke odgovornosti potpuno zaštićena?

 • Koja je osnovna razlika između Pravila za osiguranje jahte A i Pravila za osiguranje jahte C ?

 • Posjedujem jahtu Dorado 32, godina proizvodnje 2007., 2 Yanmar motora po 191 kW, osigurana vrijednost iznosila bi 1.470.996,00 Kn

 • Da li kao vlasnik brodice s motorom snage 20 KS (14,70 kW) moram imati policu obveznog osiguranja odgovornosti prema trećim osobama?

 • Što uključuje Osiguranje brodica i jahti ?

 • Vlasnik sam tvrtke/obrta koja se bavi prijevozom tereta u domaćem i međunarodnom prijevozu. Koja dokumentacija mi je potrebna za izdavanje ugovora/police prijevozničke odgovornosti u domaćem i međunarodnom prijevozu i što se njime osigurava?

 • Može li osigurana svota biti jednaka, niža ili viša od vrijednosti osiguranog predmeta?

 • Koja je dokumentacija potrebna za Osiguranje brodica i jahti ?

 • Može li vlasnik plovila biti više osoba?

 • Jesu li uključene štete nastale uslijed najma plovila?

 • Koji se popusti mogu ugovoriti?

 • Može li se proširiti pokriće za sudjelovanje na treninzima / regatama i prijevoz plovila kopnom?

 • Jesu li rizici rata i štrajka pokriveni osiguranjem brodica i jahti ?

 • Koji su rizici isključeni iz pokrića Osiguranja brodica i jahti ?

 • Što podrazumijeva pokriće pogonskih šteta?

 • Na koju vrijednost se osigurava brodica ili jahta?

 • Zašto je bitno pregledati plovilo?

 • Može li se ugovoriti osiguranje bez franšize?

 • Što pokriva obvezno osiguranja odgovornosti?

 • Što pokriva dobrovoljno osiguranje odgovornosti?

 • Koje vrste ugovora o osiguranju robe u prijevozu postoje?

 • Koja je osnovna razlika između pokrića "svi rizici" i "osnovni rizici"?

 • Koji se dopunski rizici mogu osigurati, a koji nisu obuhvaćeni standardnim "svi rizici" pokrićem?

 • Što na kargo polici osiguranja kod trajanja osiguranja znači pojam "od skladišta do skladišta"?

 • Jesu li rizici rata i štrajka pokriveni kargo osiguranjem?

 • Koji su to rizici koji su najčešće isključeni iz pokrića osiguranja robe u prijevozu?

 • Mogu li osigurati gubitak najamnine prilikom iznajmljivanja jahte?

 • Može li se kod kargo osiguranja ugovoriti franšiza i koja se najčešće ugovara?

 • Ako se generalna polica sklapa na duže vremensko razdoblje koliko maksimalno može iznositi bonus, a koliko malus?

 • Je li moguće plovilo osigurati samo za vrijeme određenog putovanja ?

 • Koja je razlika brodice i jahte?

Nezgoda

 • Poštovani, zanima me koliko iznosi naknada u slučaju isplate štete zbog stradavanja u prometu s posljedicama trajnog invaliditeta? Koliko je novca na polici koji se isplaćuje za takve slucajeve, ako je važno napomenuti da je stradao suvozač, a vozač je u potpunosti kriv. Očekujem vaš odgovor,i hvala lijepa.

 • Zanima me da li kod osiguranja od nesretnog slučaja osigurana svota ovisi o uplaćenoj premiji?

 • Možete li mi pomoći savjetom? Suprug je na poslu od strane stranke, kao službena osoba fizički napadnut (pokušaj davljenja). Trenutno je na bolovanju i ima liječničku dokumentaciju, svjedoke nemilog napada ... Kao djelatnik poduzeća je osiguran kod Vas. Zanima me postoji li mogućnost namirenja štete za pretrpljeni strah psihičku traumu?? Unaprijed hvala na odgovoru!

 • Zanima me koje su mogućnosti osiguranja djece članova sportskog kluba, recimo od povreda na treninzima i utakmicama? Koji su uvjeti i na koji način se takva vrsta osiguranja može napraviti za veću grupu djece?

 • Kako možemo osigurati dijete od posljedica nesretnog slučaja?

 • Postoji li mogućnost da naplatim štetu, ako sam imala nezgodu na radu ali poslodavac nije platio premiju za godinu u kojoj je podnesen zahtjev za naplatu štete,ali je plaćena premija za godinu kad se nezgoda i dogodila?

 • Prilikom osiguranja kategorije OSIGURANJE ŠPORTAŠA OD POSLJEDICA NESRETNOGA SLUČAJA - da li imate osiguranje za športaše padobranskog jedrenja (paragliding).

 • Zašto na nekim policama postoji ograničenje za osobe starije od 65 godina?

 • Može li se osigurati osoba koja se bavi rizičnim zanimanjem ili sportom?

 • Ukoliko osiguranik nastrada u prometnoj nezgodi, da li mu se isplaćuje i ugovoreni rizik smrti uslijed nezgode?

 • Da li se osiguranje od nezgode ugovoreno uz policu kasko osiguranja priznaje kao prilog na osnovu kojega ostvarujem popust u obiteljskom paketu ?

 • Koliki je iznos povreda na radu u slucaju opeklina 1. i 2. stupnja?

 • Da li autobusi koji voze u pravcu Zapadne Europe imaju policu osiguranja putnika koja ima istu vrijednost kao i u Hrvatskoj ili se to tretira drugačije , recimo u Njemačkoj u slučaju nezgode autobusa a samim tim i putnika? Da li oštećeni u autobusu imaju pravo na naknadu?

 • Želim ugovoriti osiguranje od nezgode za svoju obitelj od četiri člana. Djeca su u dobi od dvije i deset godina. Molim vas da mi pobliže objasnite uvjete i koja bi bila cijena premije.

 • Moje dijete je palo i slomilo ruku. Imamo li pravo na naknadu iz osiguranja koje smo uplatili preko vrtića? Prijelom ruke se dogodio u nedjelju navečer kod kuće.

 • Tko je korisnik osiguranja od nesretnog slučaja?

 • Postoji li naknada štete ukoliko je prilikom nesretnog slučaja osigurana osoba preminula, a bio je prisutan alkohol u krvi?

 • Je li osiguranje djece u vrtićima zakonska obveza i u kojem se to zakonu može naći?

 • Kada se može očekivati isplata osigurane svote?

 • Da li polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja pokriva i slučajeve profesionalne nesposobnosti za rad ?

 • Do kada se može predati zahtjev za odštetu tj. kada predmet odlazi u zastaru?

 • Molim uvid u tablicu invaliditeta prema kojoj se određuje trajni invaliditet po nesretnom slučaju?

 • Koliko je dana potrebno od dana dostave potrebne dokumentacije da se isplati šteta po osnovu kolektivnog osiguranja tvrtke, ako je djelatnik te tvrke poginuo?

Paketi

 • Koja su osnova pokrića u paketu A mPODUZETNIK ?

 • Koja su dodatna pokrića u paketu A mPODUZETNIK?

 • Na koji način se utvrđuje premija osiguranja u Poljoprivrednom paketu?

 • Koji podaci su potrebni za utvrđivanje iznosa osiguranja u Poljoprivrednom paketu?

 • Kod kojih je poljoprivrednih kultura obavezan doplatak za gubitak kvalitete uslijed ostvarenja osiguranog rizika?

 • Koja su osnova pokrića u B paketu mPODUZETNIK?

 • Što je obiteljski paket osiguranja?

 • Zašto obiteljska polica?

 • Koja su dodatna pokrića u paketu B mPODUZETNIK?

Štete

 • Molim vas da mi kažete u kojem vremenskom periodu je vaša poslovnica dužna odgovoriti na Prigovor o odbijanju zahtjeva za naknadu štete od auto odgovornosti?

 • Što refundira kasko osiguranje u slučaju totalne štete? Da li pokriva cijenu novog auta bez obzira na to koje je godište bio auto na kojem je nastala šteta?

 • Tko je korisnik osiguranja od nesretnog slučaja?

 • Kada se može očekivati isplata osigurane svote po polici osiguranja od nesretnog slučaja?

 • Gdje mogu prijaviti nastalu štetu?