Često postavljana pitanja

Vozila

 • Postoji li doplatak za ispodgodišnje plaćanje premije?

 • Da li u slučaju prodaje vozila imam pravo na povrat dijela uplaćenog obveznog osiguranja za vozilo?

 • Da li se može posebno osigurati staklo na vozilu koje nije kasko osigurano?

 • Da li se može prekinuti kasko osiguranje prije nego istekne i imam li pravo na povrat novca?

 • Koliko štetnih događaja pokriva Zaštita bonusa i do kojeg limita?

 • Da li je moguće duplicirati bonus s majke na sina, gdje majka živi u BIH i ima aktivnu policu osiguranja (kao i inozemnu potvrdu osiguranja), a sin živi u Republici Hrvatskoj.

 • Da li je moguće duplicirati bonus s oca na sina, gdje otac ima aktivnu policu u drugom društvu?

 • S obzirom da članovi obiteljskog kućanstva mogu temeljem stečenog bonusa jednog od člana obiteljskog kućanstva duplicirati bonus, da li postoji iznimka ukoliko nisu svi članovi na istoj adresi?

 • Klijent je kao pravna osoba kupio novo osobno vozilo a jedno osobno ozilo već ima osigurano u CO s PS1 – može li ostvariti određeni bonus?

 • Otvaram obrt – mogu li prenijeti svoj bonus na obrt?

 • Kupio sam motocikl – da li mogu prenijeti bonus s osobnog vozila koje je prodano?

 • Suprug i ja živimo zajedno na istoj adresi, ali u izvanbračnoj zajednici – je li moguće prenijeti bonus među nevjenčanim supružnicima?

 • Imao sam štetu po polici s ugovorenom Zaštitom bonusa – da bi sačuvao bonus trebam li i dalje ugovarati Zaštitu bonusa? 

 • Želim preći iz konkurentnog društva u kojem sam imao štetu uz zaštitu bonusa – zadržavam li stečeni bonus? 

 • Je li moguće ugovoriti pokriće B po AO Plusu bez ugovaranja pokrića A (kazneno pravna zaštita) s manjom premijom?

 • Postoji li limit kod naknade štete kod pokrića A?

 • Utočio sam krivo gorivo u vozilo – mogu li koristiti Croatia asistenciju?

 • Je li moguće ugovoriti individualno pokriće Croatia asistencije bez ugovaranja AO police?

 • Postoji li ograničenje za ugovaranje Kasko Duo pokrića vezano za godinu proizvodnje vozila?

 • Koji rizik pokriva kasko DUO?

 • Kako se ugovara kasko DUO?

 • Koja su pravila za dodjeljivanje kasko bonusa?

 • Kada je moguće dodavanje Superbonusa na kasko polici?

 • Što znači franšiza kod kasko osiguranja?

 • Postoji li ograničenje za ugovaranje proizvoda Viša sila vezano za godinu proizvodnje vozila?

 • Koji rizik pokriva djelomični kasko Viša sila?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Viša sila?

 • Postoji li ograničenje za ugovaranje ovog proizvoda vezano za godinu proizvodnje vozila?

 • Koji rizik pokriva djelomični kasko Svjetla i zrcala?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Svjetla i zrcala?

 • Postoji li ograničenje za ugovaranje proizvoda Lom stakla vezano za godinu proizvodnje vozila?

 • Koji rizik pokriva djelomični kasko Lom stakla?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Lom stakla?

 • Koji rizik pokriva djelomični kasko Oštećenja s krova?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Oštećenja s krova?

 • Koji rizik pokriva djelomični kasko Garaža?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Garaža?

 • Koji rizik pokriva djelomični kasko Sudar sa životinjama?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Sudar sa životinjama?

 • Postoji li limit pokrića za djelomični kasko Tuča?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Tuča?

 • Koje rizike pokriva djelomični kasko Provala?

 • Postoji li limit pokrića za djelomični kasko Provala?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Provala?

 • Što pokriva djelomični kasko AO vuča?

 • Postoji li limit pokrića za AO Vuču?

 • Kako se ugovara djelomični kasko AO Vuča?

 • Postoji li ograničenje za ugovaranje proizvoda djelomični kasko Vuča vezano za vrstu vozila?

 • Koji rizik pokriva djelomični kasko Vuča?

 • Kako se ugovara djelomični kasko AO Vuča?

 • Postoji li ograničenje za ugovaranje djelomičnog kaska Vuča vezano za vrstu vozila?

 • Koji rizik pokriva djelomični kasko Vuča+?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Vuča+?

 • Postoji li ograničenje za ugovaranje djelomičnog kaska Zamjensko vozilo?

 • Koji rizik pokriva djelomični kasko Zamjensko vozilo?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Zamjensko vozilo?

 • Koji rizik pokriva djelomični kasko Mala šteta?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Mala šteta?

 • Postoji li ograničenje za ugovaranje djelomičnog kaska Mala šteta?

 • Kako se ugovara djelomični kasko Osiguranje od rizika loma uz puno kasko osiguranje?

 • Što je osnovica za obračun premije Osiguranja od rizika loma uz puno kasko osiguranje?

 • Što sve može biti predmet osiguranja Osiguranje od rizika loma uz puno kasko osiguranje?

 • Kako se ugovara Osiguranje naknadno ili nestandardno ugrađenih dijelova i opreme ?

 • Što je osnovica za obračun premije Osiguranja naknadno ili nestandardno ugrađenih dijelova i opreme ?

 • Što sve može biti predmet osiguranja naknadno ili nestandardno ugrađenih dijelova i opreme ?

Životno

 • Koliko godina se može uplaćivati premija ukoliko se ista plaća u obrocima?

 • Da li je općenito moguće mijenjati parametre koje je ugovaratelj odabrao prilikom sklapanja police osiguranja života?

 • Je li moguće ugovoriti osiguranje na osigurani iznos veći od 30.000 eur bez liječničkog pregleda?

 • Što je privremena osigurateljna zaštita?

 • Mogu li se i pod kojim uvjetima obnoviti police koje su stornirane zbog neplaćanja premije?

 • Na koje načine mogu plaćati policu životnog osiguranja i mogu li naknadno promijeniti način plaćanja?

 • Tko se može osigurati?

 • Sudjeluje li ugovaratelj u raspodjeli dobiti osiguratelja?

 • Postoji li mogućnost zajma po polici?

 • Dižem kredit i moram sklopiti policu osiguranja života. Da li je ona ista kao i ona sklopljena u osiguravajućem društvu.

 • Do koje se godine života osiguranika najduže može isplaćivati mjesečna renta?

 • Koliko godina se može uplaćivati premija ukoliko se ista plaća u obrocima?

 • Koliko može biti trajanje isplate mjesečne rente?

 • Može li se premija životnog osiguranja Krug Života platiti odjednom?

 • Mora li se osigurani iznos potrošiti na troškove pogreba?

 • Što ukoliko smrt osiguranika nastupi neposredno nakon ugovaranja osiguranja?

 • Do koliko godina starosti se može ugovoriti polica Krug života?

 • Do koje godine osiguranikovog života najduže može trajati polica Riziko Plus?

 • Postoji li mogućnost obnove, otkupa i kapitalizacije Riziko Plus police?

 • Imam već policu osiguranja od Croatia osiguranja d.d., što ako mi banka ne želi prihvatiti već postojeću policu osiguranja?

 • Je li mi takvo osiguranje života isplativo?

 • Koje su promjene moguće po polici?

 • U slučaju rođenja djeteta, nudi li Croatia osiguranje nudi određeni bonus ili slično?

 • Da li se može ugovoriti osiguranje za slučaj prijeloma ruke, noge i sl.?

 • Je li životno osiguranje „sigurno“?

 • Što je to polica života vezana uz investicijski fond?

 • Postoji li mogućnost ugovaranja dopunskih osiguranja uz Riziko Plus policu?

 • Na koje trajanje je moguće ugovoriti Riziko Plus policu?

 • Na koji način je moguće plaćati ugovorenu premiju?

 • Postoji li mogućnost nasljeđivanja mjesečne rente u slučaju smrti osiguranika / korisnika?

 • Što ukoliko ugovaratelj nije više u mogućnosti plaćati premiju?

 • Mogu li se ugovoriti dopunska osiguranja uz policu CROATIA SENIOR?

 • Do koje se godine života osiguranika najduže može isplaćivati mjesečna renta?

 • Što znači otkup osiguranja? Zašto se u nekim slučajevima ne isplati otkupiti osiguranje?

 • Da li je moguće napraviti prijenos police životnog osiguranja na drugu osobu?

 • Što je potrebno učiniti u slučaju nastanka osiguranog slučaja?

 • Da li se po polici životnog osiguranja može koristiti porezna olakšica?

 • Kako se određuje premija osiguranja i osigurani iznos?

 • Koliko može biti trajanje isplate mjesečne rente?

 • Mogu li se uz CROATIA STIPENDIJU ugovoriti dopunska osiguranja?

 • Može li se osigurati osoba mlađa od 14 godina?

 • Kolika je minimalna premija?

 • Koja je donja a koja gornja granica životne dobi kad se može ugovoriti polica osiguranja života?

 • Moraju li ugovaratelj i osiguranik biti ista osoba?

 • Što se isplaćuje u slučaju smrti osiguranika po Štednom osiguranju djece?

 • Koja se minimalna premija Štednog osiguranje djece može ugovoriti?

 • Koja se dopunska osiguranja mogu ugovoriti uz Štedno osiguranje djece?

 • Da li netko drugi bez znanja roditelja može ugovoriti policu štednog osiguranja djece?

CROATIA dobrovoljni mirovinski fond

 • Koja je optimalna / najbolja uplata u fond?

 • Mora li član aktivirati mirovinu iz III. stupa istovremeno kad odlazi u mirovinu iz I. i II. stupa?

 • Može li osoba koja je već u mirovini iz I. stupa štedjeti u III. stupu?

 • Može li se prekinuti s uplatama?

 • Kada član može početi koristiti sredstva i može li dobiti odjednom sva sredstva?

 • Da li su sredstva na računu nasljedna?

 • Plaća li se porez prilikom isplate mirovine?

 • Može li Poslodavac koristiti sredstva koja su na računu člana / djelatnika, a za kojeg je on uplaćivao?

 • Može li istovremeno na račun u fondu uplaćivati i Poslodavac i član osobno?

 • Može li se istovremeno štedjeti u više fondova?

Osobnih financija

 • Da li je u po osiguranju Gubitka kartice u slučaju otuđenja novca uslijed razbojništva ili razbojničke krađe obavezna prijava MUP-u?

 • Osiguranik prijavljuje gubitak torbe u kojoj su se nalazili novčanik, kartica, ključevi i dokumenti. Što je u pokriću?

 • Osiguranik prijavljuje gubitak VISA kartice međutim na njoj je i učinjen trošak u iznosu od 95,00 kn kojeg Osiguranik također prijavljuje. Što je u pokriću?

 • Koliki je ukupan iznos koji može biti isplaćen unutar godine dana u osiguranju?

 • Da li je potrebno ugovarati policu osiguranja za svaku karticu posebno?

 • Koje je teritorijalno pokriće osiguranja od Gubitka kartice?

Zdravlje

 • Što ako iskaznica u određenoj ustanovi ne prolazi?

 • Može li se drugo liječničko mišljenje dobiti za sve bolesti ili samo za 5 bolesti čije se troškovi liječenja osiguravaju?

 • U kojim bolnicama u svijetu se može obaviti liječenje po polici Best doctors+ ?

 • Unutar koliko dana će osiguranik dobiti termin za traženu uslugu?

 • Da li se u toku trajanja osiguranja može odabrati drugi program (npr. ugovoren je BALANCE, može li se ugovoriti COMFORT?

 • Da li se pregledi na koje osiguranik ima pravo po odabranom programu moraju obavljati samo u ugovornim zdravstvenim ustanovama CROATIA osiguranja ili mogu otići obaviti uslugu i u neku drugu ustanovu koja nema ugovor sa CROATIA osiguranjem, te da li u tom slučaju osiguranik ima pravo na povrat plaćenih troškova?

 • Da li se sistematski može napraviti u ustanovi prema odabiru osiguranika ili to mora biti isključivo CROATIA poliklinika?

 • Može li se ugovoriti neograničena B lista za individualna osiguranja?

 • Gdje se može koristiti iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja CO?

 • Može li se ugovaranjem dopunskog ostvariti dodatnu pogodnost?

 • Koji je postupak prelaska od drugog Osiguratelja i ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja u CO?

Imovina

 • Kada se može očekivati isplata osigurnine?

 • Kako se utvrđuje visina osigurnine?

 • Informatička firma želi svojim kupcima računalo osigrati od strujnih udara, krađe. Da li je to moguće i kako?

 • Koji dokumenti su potrebni za osiguranje dopunskog rizika klizanja tla kod osiguranja kuća?

 • Koje su informacije potrebne za osiguranje pojedine vrste životinja?

 • Kako utvrditi prosječnu vrijednost poljoprivredne proizvodnje prema Mjeri M-17?

 • Koji su podaci potrebni za utvrđivanje iznosa osiguranja?

 • Na koji način se utvrđuje premija osiguranja?

 • Kod kojih je poljoprivrednih kultura obavezan doplatak za gubitak kvalitete uslijed ostvarenja osiguranog rizika?

 • Koliko komercijalnog popusta mogu primijeniti kod osiguranika?

Putno

 • Idemo na put. Kako mogu sklopiti policu putnog osiguranja bez odlaska u poslovnicu?

 • Koje nastale troškove opravdane s medicinskog stajališta pokriva putno osiguranje?

 • Koji rizik pokriva kasko AUTO PUT?

 • Može li se uz policu putnog osiguranja sklopiti i dodatna polica osiguranja?

 • Postoji li ograničenje za ugovaranje proizvoda Kasko AUTO PUT vezano za godinu proizvodnje vozila?

 • Koje se putno osiguranje može sklopiti obzirom na broj osiguranih osoba?

 • Kako se ugovara kasko AUTO PUT?

 • Na koji način je moguć prihvat osoba starijih od 70 godina koje ne putuju u grupi u putno zdravstveno osiguranje?

 • Za koga se ugovara obiteljska polica putnog zdravstvenog osiguranja?

 • Po kojoj tarifi je moguće osigurati osobe za vrijeme poslovnih putovanja u inozemstvo?

 • Što pokriva doplatak za kronične bolesti?

Plovila i prijevoz

 • Što pokriva obvezno osiguranja odgovornosti?

 • Što pokriva dobrovoljno osiguranje odgovornosti?

 • Koje vrste ugovora o osiguranju robe u prijevozu postoje?

 • Koja je osnovna razlika između pokrića "svi rizici" i "osnovni rizici"?

 • Koji se dopunski rizici mogu osigurati, a koji nisu obuhvaćeni standardnim "svi rizici" pokrićem?

 • Što na kargo polici osiguranja kod trajanja osiguranja znači pojam "od skladišta do skladišta"?

 • Jesu li rizici rata i štrajka pokriveni kargo osiguranjem?

 • Koji su to rizici koji su najčešće isključeni iz pokrića osiguranja robe u prijevozu?

 • Na koju je svotu osiguranja osigurana roba u prijevozu?

 • Može li se kod kargo osiguranja ugovoriti franšiza i koja se najčešće ugovara?

 • Da li podliježem obvezi sklapanja ugovora o osiguranju za inozemnu jahtu?

 • Osigurao bih novu robu prozore (staklo i aluminijski okviri) za željeznička vozila koju izvozim za Englesku. Roba se prevozi u kamionu, u sanducima, i vrijednost robe je 48.000,00 EUR. Koliko će me koštati osiguranje i mogu li osigurati i svoja potraživanja?

 • Imam trgovačko poduzeće koje se bavi kupnjom i prodajom robe na domaćem tržištu. Kako mogu osigurati rizike gubitka i uništenja robe u prijevozu?

 • Mogu li osigurati gubitak najamnine prilikom iznajmljivanja jahte?

 • Što uključuje Osiguranje brodica i jahti ?

 • Imam mjenjačnicu koju bih želio osigurati uslijed rizika provalne krađe i razbojstva. Koje vrste osiguranja mi možete ponudite i pod kojim uvjetima?

 • Vlasnica sam umjetnina koje će se iz Zagreba kamionom prevesti u Beč radi nadolazeće izložbe. Prijevoznik je sa vašom kućom sklopio ugovor o osiguranju prijevozničke odgovornosti. Budući su umjetnine velike vrijednosti, interesira me jesam li ugovorom o osiguranju prijevozničke odgovornosti potpuno zaštićena?

 • Koja je dokumentacija potrebna za Osiguranje brodica i jahti ?

 • Posjedujem jahtu Dorado 32, godina proizvodnje 2007., 2 Yanmar motora po 191 kW, osigurana vrijednost iznosila bi 1.470.996,00 Kn

 • Da li kao vlasnik brodice s motorom snage 20 KS (14,70 kW) moram imati policu obveznog osiguranja odgovornosti prema trećim osobama?

 • Poštovani! Vlasnik sam gumenog čamca (snage 29 kW) registriranog u Trogiru. Interesira me premija za godišnje obvezno osiguranje i cijena kasko osiguranja za krađu plovila ako je njegova tržišna vrijednost cca. 3.000,00 EUR i što sve takvo osiguranje pokriva?

 • Kombijem prevozim plazmu ekran TV, fotokopirni i telekomunikacijski uređaj iz Zagreba za Osijek u vrijednosti 150.000,00 kn. Što mi je potrebno za osiguranje i koliko bi ono koštalo?

 • Koja je razlika brodice i jahte?

 • Je li moguće plovilo osigurati samo za vrijeme određenog putovanja ?

 • Vlasnik sam tvrtke/obrta koja se bavi prijevozom tereta u domaćem i međunarodnom prijevozu. Koja dokumentacija mi je potrebna za izdavanje ugovora/police prijevozničke odgovornosti u domaćem i međunarodnom prijevozu i što se njime osigurava?

 • Ako se generalna polica sklapa na duže vremensko razdoblje koliko maksimalno može iznositi bonus, a koliko malus?

 • Može li osigurana svota biti jednaka, niža ili viša od vrijednosti osiguranog predmeta?

 • Bavim se uvozom sirove kave u rasutom stanju. Zanima me cijena osiguranja za robu koja putuje pomorskim brodom na relaciji Brazil–Gioia Tauro–Rijeka, te kamionom od Rijeke–Zagreba. Vrijednost robe je 350.000,00 EUR, a količina 3.300 tona.

 • Koja je osnovna razlika između Pravila za osiguranje jahte A i Pravila za osiguranje jahte C ?

 • Može li vlasnik plovila biti više osoba?

 • Jesu li uključene štete nastale uslijed najma plovila?

 • Koji se popusti mogu ugovoriti?

 • Može li se proširiti pokriće za sudjelovanje na treninzima / regatama i prijevoz plovila kopnom?

 • Jesu li rizici rata i štrajka pokriveni osiguranjem brodica i jahti ?

 • Koji su rizici isključeni iz pokrića Osiguranja brodica i jahti ?

 • Što podrazumijeva pokriće pogonskih šteta?

 • Na koju vrijednost se osigurava brodica ili jahta?

 • Zašto je bitno pregledati plovilo?

 • Može li se ugovoriti osiguranje bez franšize?

Nezgoda

 • Zašto na nekim policama postoji ograničenje za osobe starije od 65 godina?

 • Postoji li mogućnost da naplatim štetu, ako sam imala nezgodu na radu ali poslodavac nije platio premiju za godinu u kojoj je podnesen zahtjev za naplatu štete,ali je plaćena premija za godinu kad se nezgoda i dogodila?

 • Prilikom osiguranja kategorije OSIGURANJE ŠPORTAŠA OD POSLJEDICA NESRETNOGA SLUČAJA - da li imate osiguranje za športaše padobranskog jedrenja (paragliding).

 • Kako možemo osigurati dijete od posljedica nesretnog slučaja?

 • Tko je korisnik osiguranja od nesretnog slučaja?

 • Želim ugovoriti osiguranje od nezgode za svoju obitelj od četiri člana. Djeca su u dobi od dvije i deset godina. Molim vas da mi pobliže objasnite uvjete i koja bi bila cijena premije.

 • Da li autobusi koji voze u pravcu Zapadne Europe imaju policu osiguranja putnika koja ima istu vrijednost kao i u Hrvatskoj ili se to tretira drugačije , recimo u Njemačkoj u slučaju nezgode autobusa a samim tim i putnika? Da li oštećeni u autobusu imaju pravo na naknadu?

 • Koliko je dana potrebno od dana dostave potrebne dokumentacije da se isplati šteta po osnovu kolektivnog osiguranja tvrtke, ako je djelatnik te tvrke poginuo?

 • Molim uvid u tablicu invaliditeta prema kojoj se određuje trajni invaliditet po nesretnom slučaju?

 • Moje dijete je palo i slomilo ruku. Imamo li pravo na naknadu iz osiguranja koje smo uplatili preko vrtića? Prijelom ruke se dogodio u nedjelju navečer kod kuće.

 • Postoji li naknada štete ukoliko je prilikom nesretnog slučaja osigurana osoba preminula, a bio je prisutan alkohol u krvi?

 • Je li osiguranje djece u vrtićima zakonska obveza i u kojem se to zakonu može naći?

 • Kada se može očekivati isplata osigurane svote?

 • Da li polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja pokriva i slučajeve profesionalne nesposobnosti za rad ?

 • Do kada se može predati zahtjev za odštetu tj. kada predmet odlazi u zastaru?

 • Zanima me koje su mogućnosti osiguranja djece članova sportskog kluba, recimo od povreda na treninzima i utakmicama? Koji su uvjeti i na koji način se takva vrsta osiguranja može napraviti za veću grupu djece?

 • Da li se osiguranje od nezgode ugovoreno uz policu kasko osiguranja priznaje kao prilog na osnovu kojega ostvarujem popust u obiteljskom paketu ?

 • Poštovani, zanima me koliko iznosi naknada u slučaju isplate štete zbog stradavanja u prometu s posljedicama trajnog invaliditeta? Koliko je novca na polici koji se isplaćuje za takve slucajeve, ako je važno napomenuti da je stradao suvozač, a vozač je u potpunosti kriv. Očekujem vaš odgovor,i hvala lijepa.

 • Koliki je iznos povreda na radu u slucaju opeklina 1. i 2. stupnja?

 • Može li se osigurati osoba koja se bavi rizičnim zanimanjem ili sportom?

 • Ukoliko osiguranik nastrada u prometnoj nezgodi, da li mu se isplaćuje i ugovoreni rizik smrti uslijed nezgode?

 • Zanima me da li kod osiguranja od nesretnog slučaja osigurana svota ovisi o uplaćenoj premiji?

 • Možete li mi pomoći savjetom? Suprug je na poslu od strane stranke, kao službena osoba fizički napadnut (pokušaj davljenja). Trenutno je na bolovanju i ima liječničku dokumentaciju, svjedoke nemilog napada ... Kao djelatnik poduzeća je osiguran kod Vas. Zanima me postoji li mogućnost namirenja štete za pretrpljeni strah psihičku traumu?? Unaprijed hvala na odgovoru!

Paketi

 • Koja su osnova pokrića u paketu A mPODUZETNIK ?

 • Na koji način se utvrđuje premija osiguranja u Poljoprivrednom paketu?

 • Koji podaci su potrebni za utvrđivanje iznosa osiguranja u Poljoprivrednom paketu?

 • Kod kojih je poljoprivrednih kultura obavezan doplatak za gubitak kvalitete uslijed ostvarenja osiguranog rizika?

 • Zašto obiteljska polica?

 • Što je obiteljski paket osiguranja?

 • Koja su osnova pokrića u B paketu mPODUZETNIK?

 • Koja su dodatna pokrića u paketu B mPODUZETNIK?

 • Koja su dodatna pokrića u paketu A mPODUZETNIK?

Štete

 • Tko je korisnik osiguranja od nesretnog slučaja?

 • Kada se može očekivati isplata osigurane svote po polici osiguranja od nesretnog slučaja?

 • Molim vas da mi kažete u kojem vremenskom periodu je vaša poslovnica dužna odgovoriti na Prigovor o odbijanju zahtjeva za naknadu štete od auto odgovornosti?

 • Gdje mogu prijaviti nastalu štetu?

 • Što refundira kasko osiguranje u slučaju totalne štete? Da li pokriva cijenu novog auta bez obzira na to koje je godište bio auto na kojem je nastala šteta?