Riziko plus - osiguranje za slučaj smrti

Budite sigurni da je vaša obitelj zaštićena i zbrinuta čak i kada se dogodi ono najgore.

Pošaljite upit

Iako se ova polica odnosi na slučaj smrti, ona prvenstveno znači bezbrižan život jer znate da ste za svoju obitelj napravili ono najbolje.

                        

Riziko polica pruža osiguranje i isplatu osiguranog iznosa za slučaj smrti, a osiguranje se može ugovoriti na rok od 1 do 30 godina. 

                        

Minimalni osigurani iznos je 3.000 EUR uz uvjet da premija nije manja od 8 EUR. Premija se plaća prema unaprijed ugovorenim rokovima, a moguće su mjesečne, kvartalne, polugodišnje, godišnje i jednokratne uplate.

                        

Ugovoreni iznosi premija i osigurani iznosi mogu se mijenjati tijekom trajanja osiguranja.

Dopunsko osiguranje malignih bolesti

Ako se ikada dogode najteži trenuci iskušenja, valja biti spreman. Dopunsko osiguranje malignih bolesti uz osiguranje života omogućuje da se osigurani iznos isplaćuje odmah, po dijagnozi potvrđenoj od strane liječnika specijalista.


Pod pojmom maligne bolesti podrazumijevaju se: 
— karcinomi
— sarkomi
— zloćudne bolesti krvi i organa koji stvaraju krv
— zloćudne bolesti limfnog sustava uključujući leukemiju, limfome i Morbus Hodgkin.

Visina premije ovisi o pristupnoj dobi, trajanju, visini osiguranog iznosa te zdravstvenom stanju osiguranika. Moguće je ugovoriti osigurane iznose od 5.000, 10.000, 15.000 i 20.000 EUR. Ako je iznos osnovnog osiguranja života manji od 5.000 EUR, tada se može ugovoriti dopunsko osiguranje malignih bolesti u tom istom iznosu, ali ne manje od 1.500 EUR.

Osiguranje je dostupno svim zdravim osobama od navršene 14. do 55. godine života, a ističe po navršenoj 65. godini života.

Osiguranik ima pravo na naknadu u visini ugovorenog iznosa za jednu malignu bolest. Nakon isplate naknade osiguranje se prekida.

Dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

Ako imate ugovoreno dopunsko osiguranje osoba uz osiguranje života naše obveze su:

— isplata ugovorenog osiguranog iznosa za smrt uslijed nezgode ako je smrt nastupila kao posljedica nesretnog slučaja
— isplata postotka od osiguranog iznosa za slučaj trajnog invaliditeta koji odgovara postotku djelomičnog invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio djelomični invaliditet osiguranika (ako ukupan postotak trajnog invaliditeta iznosi preko 50% tada se na svaki dio postotka invaliditeta koji iznosi preko 50% priznaje dvostruki iznos nadoknade)
— isplata 150% osiguranog iznosa za slučaj trajnog invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio potpuni (100%) invaliditet osiguranika
— isplata dnevne nadoknade za liječenje u bolnici, ako je osiguranik boravio u bolnici radi  liječenja od posljedica nesretnog slučaja

Osigurani iznos za slučaj trajnog invaliditeta može biti jednak ili manji od dvostrukog osiguranog iznosa za slučaj doživljenja po polici osiguranja života, ali ne veći od 60.000,00 EUR.

Dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja

Kako i samo ime govori, ovo osiguranje vas štiti od nastupa teško bolesnih stanja. 

Ugovaranjem ovog dopunskog osiguranja osigurani ste za slučaj nastupa teško bolesnog stanja za:
— ishemičnu bolest srca
— srčani infarkt
— moždani udar
— multiplu sklerozu

— Parkinsonovu bolest
— Alzheimerovu bolest
— AIDS
— kronično zatajenje bubrežnih funkcija

— zatajenje jetre
— ankilozantni spondilitis
— reumatski artritis i
— zloćudne bolesti (rak).

Prilikom utvrđivanja premije potrebno je utvrditi je li osiguranik izložen povećanom riziku od nastupanja teško bolesnog stanja ako već boluje od neke bolesti ili obavlja rizično zanimanje koje predstavlja uvećani rizik i za koje se obračunava doplatna premija.

Ovo osiguranje u pravilu započinje i prestaje istodobno s osiguranjem života, a moguće ga je uključiti i tijekom trajanja postojećeg ili novog ugovora osiguranja života.

Osiguranje možete ugovoriti od navršene 14. do 55. godine života. 

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima