Prinosi i kretanje cijena udjela fondova za proizvode

CROATIA INVEST: Prinose i kretanje cijene udjela fonda ZB PROTECT 2022 možete pratiti na web stranici www.zbi.hr

MULTI INVEST: Prinose i kretanje cijene udjela OTP MULTI fonda možete pratiti na web stranici www.otpinvest.hr

MULTI INVEST II: Prinose i kretanje cijene udjela OTP MULTI 2 fonda možete pratiti na web stranici www.otpinvest.hr

MULTI INVEST III: Prinose i kretanje cijene udjela OTP MULTI USD fonda možete pratiti na web stranici www.otpinvest.hr

CROATIA INVEST II: Prinose i kretanje cijene udjela fonda ZB COUL 2023 možete pratiti na web stranici www.zbi.hr

BOND LIFE i BOND LIFE II: Prinose i kretanje cijene udjela PBZ Bonda fonda možete pratiti na web stranici www.pbzinvest.hr

COnservative Life: Prinose i kretanje cijene udjela InterCapital Global Bond fonda (ex Addiko Conservative) možete pratiti na web stranici www.icam.hr

CROATIA INVEST III: Prinose i kretanje cijene udjela fonda ZB COUL 2024 možete pratiti na web stranici www.zbi.hr

LIFE INVEST: Prinose i kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda možete pratiti na web stranici www.hpb-invest.hr