Croatia Stipendija – osobna renta s određenim trajanjem

Poklonite svom djetetu vrhunsko školovanje već za prvi rođendan!

Uz policu Croatia Stipendija svojoj djeci osigurajte kvalitetno školovanje, kapital za pokretanje biznisa ili jednostavno lakši početak samostalnog života. Osim štedne komponente, ovo je ipak životno osiguranje; ako se Vama nešto dogodi i ne uspijete uplatiti sve što ste namjeravali, Vaše će dijete svejedno dobiti ugovoreni iznos koji će mu osigurati budućnost

Zašto Croatia Stipendija

  • Osigurajte djetetu (već od 30 dana starosti) sigurnu financijsku budućnost
  • Mogućnosti biranja dinamike uplate premije
  • U slučaju smrti ugovaratelja osiguranja i pod uvjetom da su ispunjene određene pretpostavke Croatia osiguranje nudi mogućnost isplate dogovorene rente bez daljnjeg plaćanja premije i isplatu dodatnog iznosa od 10.000 eura korisniku osiguranja

Ugovori Croatia stipendiju

Više

Više 

Stipendijska renta omogućuje vam da pravovremeno osigurate školovanje svoje djece i pomognete im u prvim koracima samostalnog života. Možete je ugovoriti već samim rođenjem djeteta, s tim da isplata počinje najranije kada dijete navrši 14 godina, a isplata može trajati od 2 do 10 godina. Sami birate vrijeme početka i trajanje isplate, npr. studentski dani vašeg djeteta (od 18.  do 24. godine).

Visina stipendijske rente nije ograničena, a moguće ju je ugovoriti s jednokratnom, godišnjom, polugodišnjom, kvartalnom ili mjesečnom uplatom premije.

Saznajte više o Croatia Stipendiji! 

Rječnik — pojmovi s ove stranice

1. serija periodičnih isplata koje mogu rasti ili se smanjivati, a prestaju nastupom određenog događaja. Događaj je najčešće kraj određenog razdoblja ili smrt osobe koja prima rentu. Renta može biti vremenska kada isplata prestaje istekom dogovorenog razdoblja ili osobna kada isplata prestaje istekom dogovorenog razdoblja ili smrću osiguranika. Renta se može isplaćivati na početku razdoblja (prenumerando) ili na kraju razdoblja (postnumerando). 2. svaki regularno dobiveni prihod od kapitala, imetka ili zemljišta koji od svojih vlasnika ne zahtjeva nikakve poduzetničke djelatnosti.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Životno

Ostalo iz kategorije Životno