Croatia životno osiguranje

Ovo osiguranje za slučaj smrti i doživljenja se doslovno isplati, jer isplata uvijek slijedi - naprosto zato što se jedan od ugovorenih slučajeva mora ostvariti.

Pošaljite upit

                      

Ovom vrstom osiguranja pokriveni su sljedeći osigurani slučajevi:

  • doživljenje
  • smrti uslijed bolesti
  • smrti uslijed nezgode.

                      

Način uplate premije je fleksibilan, jer se fiksni iznosi premija i osiguranih iznosa, ovisno o vašim željama i mogućnostima, mogu mijenjati tijekom trajanja osiguranja. Minimalna godišnja premija je 180 EUR, a ukoliko se osiguranje ugovara uz jednokratnu uplatu, minimalna premija iznosi 2.500 EUR.

                      

Također možete birati i valutu osiguranja koja može biti u kunama ili eurima, a iznosi ugovoreni u eurima isplaćuju se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

                      

Osiguranje se može ugovoriti na rok od 10 do 20 godina, a dostupno je svim zdravim osobama od navršene 14. do 65. godine života.*

                      

*Dostupno je i starijim osobama, ali isključivo na temelju obavljenog liječničkog pregleda, tj. osigurateljne procjene rizika.

Ponuda mješovitog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja:

PREMIUM – Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja

BASIC – Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

EXCLUSIVE – Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s jednokratnom uplatom premije 

Dopunsko osiguranje malignih bolesti

Ako se ikada dogode najteži trenuci iskušenja, valja biti spreman. Dopunsko osiguranje malignih bolesti uz osiguranje života omogućuje da se osigurani iznos isplaćuje odmah, po dijagnozi potvrđenoj od strane liječnika specijalista.


Pod pojmom maligne bolesti podrazumijevaju se: 
— karcinomi
— sarkomi
— zloćudne bolesti krvi i organa koji stvaraju krv
— zloćudne bolesti limfnog sustava uključujući leukemiju, limfome i Morbus Hodgkin.

Visina premije ovisi o pristupnoj dobi, trajanju, visini osiguranog iznosa te zdravstvenom stanju osiguranika. Moguće je ugovoriti osigurane iznose od 5.000, 10.000, 15.000 i 20.000 EUR. Ako je iznos osnovnog osiguranja života manji od 5.000 EUR, tada se može ugovoriti dopunsko osiguranje malignih bolesti u tom istom iznosu, ali ne manje od 1.500 EUR.

Osiguranje je dostupno svim zdravim osobama od navršene 14. do 55. godine života, a ističe po navršenoj 65. godini života.

Osiguranik ima pravo na naknadu u visini ugovorenog iznosa za jednu malignu bolest. Nakon isplate naknade osiguranje se prekida.

Dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

Ako imate ugovoreno dopunsko osiguranje osoba uz osiguranje života naše obveze su:

— isplata ugovorenog osiguranog iznosa za smrt uslijed nezgode ako je smrt nastupila kao posljedica nesretnog slučaja
— isplata postotka od osiguranog iznosa za slučaj trajnog invaliditeta koji odgovara postotku djelomičnog invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio djelomični invaliditet osiguranika (ako ukupan postotak trajnog invaliditeta iznosi preko 50% tada se na svaki dio postotka invaliditeta koji iznosi preko 50% priznaje dvostruki iznos nadoknade)
— isplata 150% osiguranog iznosa za slučaj trajnog invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio potpuni (100%) invaliditet osiguranika
— isplata dnevne nadoknade za liječenje u bolnici, ako je osiguranik boravio u bolnici radi  liječenja od posljedica nesretnog slučaja

Osigurani iznos za slučaj trajnog invaliditeta može biti jednak ili manji od dvostrukog osiguranog iznosa za slučaj doživljenja po polici osiguranja života, ali ne veći od 60.000,00 EUR.

Dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja

Kako i samo ime govori, ovo osiguranje vas štiti od nastupa teško bolesnih stanja. 

Ugovaranjem ovog dopunskog osiguranja osigurani ste za slučaj nastupa teško bolesnog stanja za:
— ishemičnu bolest srca
— srčani infarkt
— moždani udar
— multiplu sklerozu

— Parkinsonovu bolest
— Alzheimerovu bolest
— AIDS
— kronično zatajenje bubrežnih funkcija

— zatajenje jetre
— ankilozantni spondilitis
— reumatski artritis i
— zloćudne bolesti (rak).

Prilikom utvrđivanja premije potrebno je utvrditi je li osiguranik izložen povećanom riziku od nastupanja teško bolesnog stanja ako već boluje od neke bolesti ili obavlja rizično zanimanje koje predstavlja uvećani rizik i za koje se obračunava doplatna premija.

Ovo osiguranje u pravilu započinje i prestaje istodobno s osiguranjem života, a moguće ga je uključiti i tijekom trajanja postojećeg ili novog ugovora osiguranja života.

Osiguranje možete ugovoriti od navršene 14. do 55. godine života. 

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima