Kolektivno osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

Pravi poslodavac zna da su djelatnici njegov najveći kapital, a sada zna i da ih može kolektivno osigurati za slučaj smrti i doživljenja.

Poslodavac ste? Jednom policom osigurajte sve djelatnike koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i to bez obzira na pristupnu dob ili zdravstveno stanje.

Premiju je moguće plaćati godišnje ili u ispodgodišnjim obrocima, a osiguranje života moguće je zaključiti sa ili bez dopunskog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Korisniku se za slučaj doživljenja isplaćuje ukupan ugovoreni iznos po isteku ugovorenog trajanja osiguranja. Pojedinačni ugovoreni iznosi isplaćuju se korisniku za slučaj smrti ako je smrt osiguranika nastupila tijekom ugovorenog trajanja osiguranja. 

Kolektivno osiguranje života moguće je sklopiti samo ako je broj osiguranih djelatnika najmanje 10.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

1. vrijednost osiguranog predmeta sporazumno utvrđena ugovorom o osiguranju. Budući da svaka polica obvezno sadrži iznos na koji je zaključeno osiguranje, kod valutiranih polica potrebno je izričito navesti da je vrijednost osigurana predmeta ugovorena te njezin iznos. Ugovorena svota obvezna je za obje strane iz ugovora o osiguranju. Ako postoje odstupanja između ugovorene svote i stvarne vrijednosti osiguranog predmeta, osiguravatelj ne može uskratiti likvidaciju štete na temelju ugovorene vrijednosti, osim u slučaju očigledne pogreške i ako bi naknada štete na osnovi ugovorene svote pružila osiguraniku znatan neopravdan dobitak. Sustav ugovorene vrijednosti u osiguranju imovine primjenjuje se kod osiguranja stvari koje nisu u redovnom trgovačkom prometu, tj. stvari koje nemaju redovnu tržišnu vrijednost. To su najčešće predmeti koji za njihova vlasnika imaju stanovitu subjektivnu vrijednost (dragocjenosti, umjetnički predmeti, slike, zbirke, modeli i sl.). 2. osiguranje života, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i neka druga osiguranja osoba uvijek su osiguranja na ugovorenu svotu i ne postoji drugi način za određivanje svote osiguranja.
U pravilu dugoročno svotno osiguranje u kojem se ugovorena svota isplaćuje korisniku osiguranja ako osiguranik umre za trajanja osiguranja (riziko osiguranje) ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja ako je osiguranik na životu (osiguranje doživljenja) ili u oba slučaja (mješovito osiguranje). Uz isplatu ugovorene svote moguće je ugovoriti i sudjelovanje u dobitku koji je osiguravatelj ostvario poslovima osiguranja života. Kod osiguranja doživljenja i mješovitog osiguranja moguće je u toku trajanja osiguranja napraviti otkup ili kapitalizaciju osiguranja. Postoji mnogo različitih oblika osiguranja života s obzirom na odnos trajanja osiguranja i trajanja plaćanja premije (jednokratno plaćanje premije, tijekom cijelog trajanja osiguranja ili kraće), trenutka i načina isplate ugovorene svote (u trenutku prijave smrti ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja). Posebno je velika fleksibilnost u izboru visine ugovorene svote i premije. Osiguranje života može biti na jedan život ili na više života, pojedinačno ili grupno. Cjenici se temelje na tablicama smrtnosti i aktuarskoj matematici. Pod osiguranjem života u širem smislu smatra se i osiguranje rente. Moguće je uz osiguranje života ugovoriti i dopunska osiguranja (dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, dopunsko osiguranje odricanja od premije, dopunsko osiguranje kritičkih bolesti). U razvijenim zemljama osiguranje života je gospodarski i socijalno najvažniji vid osiguranja, zbog velike akumulacije kapitala (i više od polovice ukupne premije osiguranja su premije osiguranja života) i bitnih činilaca ekonomske sigurnosti pojedinca kao člana obitelji ili poslovnog subjekta. Zbog veličine sredstava i dugoročnosti ugovora stroži je nadzor države nad osiguravateljima.
Vrsta grpnog osiguranja života koje poslodavac zaključuje  u korist svojih zaposlenih, s jednom policom za sve zaposlene, s jednakom premijom i ugovorenim svotama na temelju prosječne pristupne starosti. Postoje kolektivno osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja u kojem se ukupna ugovorena svota isplaćuje po isteku osiguranja, izuzev za osiguranike koji su umrli za trajanja osiguranja, a za koje se ugovorena svota isplaćuje odmah, te posebno kolektivno osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja po kojem se može zaključiti i dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Mogući su otkup i kapitalizacija osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.

Odaberite proizvod iz kategorije Životno