Dopunsko osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja

Uz Štedno osiguranje djece moguće je ugovoriti dopunsko osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja koje pokriva troškove pogreba, trajni invaliditet i dnevnu naknadu za liječenje u bolnici radi liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

Opcije uz proizvod

Rječnik — pojmovi s ove stranice

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Osiguranje djece do navršenih 14 godina života od posljedica nesretnog slučaja. Obično se može ugovoriti osiguranje za slučaj: 1. troškova pogreba za smrt zbog nesretnog slučaja; 2. trajnog gubitka opće radne sposobnosti (invaliditeta) od posljedica nesretnog slučaja; 3. dnevne naknade zbog nesretnog slučaja; 4. troškova liječenja zbog nesretnog slučaja. Nije moguće ugovoriti osiguranje djece za slučaj smrti. Moguće je ugovoriti pojedinačno i grupno osiguranje.

Odaberite proizvod iz kategorije Životno