Dobit u osiguranju života

Vaše životno osiguranje omogućuje vam da sudjelujete u raspodjeli ostvarenog dobitka Croatia osiguranja u osiguranju života.

Ostvarena dobit je dobit koju osiguratelj može pripisati osiguranom iznosu, a proizlazi iz troškova i smrtnosti kao mogućih izvora profita. Iznos pripisane dobiti nije zajamčen. Visina i način sudjelovanja u dobiti utvrđuju se posebnom odlukom Croatia osiguranja.

Udjeli u dobiti obračunavaju se 31. prosinca svake godine, a ugovaratelj se o tome izvještava u tekućoj godini za proteklu godinu.

Kako ostvariti pravo?
Istekom roka od 24 mjeseca od početka osiguranja pod uvjetom da je premija plaćena u cijelosti kod višekratnog plaćanja premije odnosno protekom roka od 12 mjeseci kod jednokratnog plaćanja premije.

Kako zadržati pravo?
Urednim plaćanjem premije do isteka osiguranja.

Croatia osiguranje će vas svake godine pismom obavijestiti o dobiti.