Senior dodatno osiguranje

U mirovini ste i vaše zdravlje zasluženo želite provjeriti i liječiti bez čekanja i odgađanja, u vrhunskim poliklinikama i ordinacijama te u suradnji s eminentnim stručnjacima?

GODIŠNJI OPSEG PROGRAMA: 

  • četiri specijalistička pregleda godišnje kod odabranih specijalista od 12 ponuđenih: internist (kardiolog, pulmolog, endokrinolog, gastroenterolog, nefrolog, imunolog), ortoped, fizijatar, kirurg, neurolog, ginekolog, oftalmolog, urolog, dermatolog, onkolog, otorinolaringolog, psihijatar
  • laboratorijske pretrage, dva puta godišnje za svaku od navedenih pretraga: sedimentacija, AP, kompletna krvna slika (KKS), bilirubin, kompletna pretraga urina, kolesterol (HDL, LDL), GUK, trigliceridi, kreatinin, elektroliti (NA, K), AST, acidum uricum, ALT, antibiogram urina,
    GGT, stolica na okultno krvarenje
  • dijagnostička obrada prema prijedlogu specijalista: EKG (3 x godišnje), ergometrija (2 x  godišnje), UZV bilo kojeg organa ili organskog sustava (2 x godišnje), EEG (2 x godišnje), EMNG (2 x godišnje), RTG obrada koštanog sustava – 1 regija, 2 projekcije (1 x godišnje), radiološka obrada organa trbušne i prsne šupljine (1 x godišnje), tonometrija (1 x godišnje), fundus (1 x godišnje), Papanicolau test (1 x godišnje)                   
  • kućna njega i rehabilitacija koje se koriste bez prethodne suglasnosti
    ovlaštenog liječnika do 500,00 kn godišnje (u slučaju prijeloma
    ili stanja nakon CVI-a)
Premija Senior programa
Pristupna dob osiguranika Mjesečna premija Godišnja premija
preko 65 do 75 170,00 2.040,00
preko 75 150,00 1.800,00

Kupi Senior dodatno osiguranje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

U životnim i zdravstvenim osiguranjima dob osiguranika u trenutku početka početka osiguravateljnog pokrića. Moguće ju je određivati na više načina, a najčešći su starost na rođendan koji pada u godinu početka osiguranja, na posljedni rođendan prije početka osiguranja, na najbliži rođendan početku osiguranja ili na sljedeći rođendan nakon početka osiguranja. U grupnim osiguranjima često se za određivanje premije za sve osiguranike koristi prosječna pristupna dob svih osiguranika u grupi. Visina premije za danu ugovorenu svotu ovisi o pristupnoj dobi osiguranika. Ponekad više pristupnih dobi čini grupu s jedinstvenom premijom.

Odaberite proizvod iz kategorije Zdravlje

Ostalo iz kategorije Zdravlje