Provjera osiguranja

Ovdje provjerite je li kartica dopunskog zdravstvenog osiguranja važeća. 

Croatia osiguranje je provjereni osiguravatelj i partner svakog poslovanja.

 

mPODUZETNIK je paket osiguranja posebno osmišljen i prilagođen potrebama obrtnika i poduzetnika.

Poslovanje sa sobom nosi i odgovornosti. Osiguranjem od profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuća zaštita za štete  (neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjavanju ugovorne obveze) nastale tijekom obavljanjanjem registrirane djelatnosti. 

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Istodobno osiguranje više predmeta osiguranja i rizika jednog ugovaratelja osiguranja i/ili osiguranika. Za paket osiguranje traži se zaključivanje nekoliko vrsta osiguranja. Primjer paketa je npr. slučaj kad osiguravatelj neke vrste osiguranja traži kao obvezne (npr. požarno osiguranje, osiguranje strojeva od loma i osiguranje odgovornosti iz djelatnosti), a preostale prema odabiru osiguranika (osiguranje nezgode, loma stakla, automobilskog kaska i sl.). Za zaključeni paket osiguranja u pravilu se odobrava poseban popust.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Zdravlje

Ostalo iz kategorije Zdravlje