Primarijus i Primarijus Plus

U nekoliko klikova do vrhunske medicinske usluge, već od 108kn* mjesečno.

 

Ako ste osoba koja brine o vlastitom zdravlju i zdravlju vaše obitelji te želite kvalitetnu zdravstvenu uslugu odmah kad vam zatreba, bez čekanja i papirologije, onda je ovo polica kojom ćete osigurati sve navedeno i to uz vrlo povoljnu cijenu od već 108 kn* mjesečno.

Brigu o vašem zdravlju preuzimaju liječnici s dugogodišnjim radnim iskustvom koji mogu pružiti najbolje usluge iz područja kojim se bave u najsuvremenije opremljenim zdravstvenim ustanovama.  

Prednost ovog osiguranja je:

-      pregled dogovarate telefonski, naši liječnici su vam na raspolaganju svakodnevno, uključujući vikendom, od 8-22 sati,
-      nema uputnica, ne čekate na pregled, termin pregleda dobivate u kratkom vremenskom roku, vi birate gdje i kada
-      dobivate zdravstvenu uslugu u privatnim poliklinikama po znatno povoljnijoj cijeni u odnosu na plaćanje bez police osiguranja
-      pregled obavljate prema izboru u više od 650 zdravstvenih ustanova u zemlji, odabranih prema najvišim kriterijima liječničke prakse.

Ovu policu mogu ugovoriti osobe u dobi od 18 do 64 godine, a ugovara se na trajanje od tri godine te obuhvaćaju sljedeće preglede:

Vrsta medicinske usluge

Broj liječničkih pregleda

koje možete koristiti godišnje:

Primarijus

Primarijus plus

Sistematski pregled

1

1

Prvi specijalistički pregled

2

3

Kontrolni specijalistički pregled

6

9

Medicinska dijagnostika

9

18

Endoskopija

1

2

Laboratorijske pretrage

10

20

Hormoni i tumorski markeri

-

5

MR

-

1

CT

-

1

Ambulantna medicinska rehabilitacija

-

1 ciklus

Usluga Plus- medicinske usluge koje nisu u osnovnom sadržaju programa

-

Do 1.000 kn

Dentalna medicina

-

Do 1.000 kn

 

Cijena police osiguranja za klijente u dobi 18-64 godine:

Mjesečna premija osiguranja:

 

108 kn*

 

225 kn*

Diagnose.meonline usluga drugog liječničkog mišljenja s pristupom svjetskim medicinskim stručnjacima

 

 

7 kn

 

7 kn

Osiguranja naknade za vrijeme bolovanja- jednokratna financijska  pomoć u iznosu 7.500 kn u slučaju bolovanja duljeg od 60 dana

 

25 kn

 

25 kn

Povoljnije osiguranje djece! Do troje maloljetne djece može biti osigurano uz roditelja po povoljnijoj cijeni, pri čemu je za treće dijete cijena osiguranja samo 1 kn mjesečno.

 

Ugovorite Primarijus i Primarijus Plus

Dokumenti za preuzimanje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu. dio premije za preventivu predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Izraz potječe od latinske riječi premium (nagrada) ili od izraza premium što znači prvi, jer je ugovaratelj osiguranja obvezan najprije ispuniti obvezu uplate premije da bi osiguravatelj prihvatio obvezu iz sklopljenog ugovora. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj (protučinidba osiguravatelja). Protučinidba osiguravatelja je prema tome preuzimanje rizika, a isplata iz osiguranja je pravo isplate osigurnine onom osiguraniku kod kojeg nastupi osigurani slučaj. Prema tome je premija osiguranja činidba osiguranika koju osiguravatelj prima u zamjenu za obećanu prestaciju (lat. praestatio ili davanje, naknada) kad nastupi osigurani slučaj. Premija je karakteristična samo za premijsko osiguranje po kojem uplatom premije osiguranik stječe potpuna prava iz ugovora o osiguranju za razliku npr. od uzajamnog osiguranja u kojem svaki član uplaćuje određeni doprinos u osiguranje (a ne premiju osiguranja) s time da se konačna visina doprinosa članova uzajamnog osiguranja utvrđuje na kraju ugovorenog poslovnog razdoblja kad se utvrde i sve obveze uzajamnog osiguranja. Kod uzajamnog osiguranja ne zna se u početku sklapanja ugovora kolika će biti obveza osiguranika.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Zdravlje

Ostalo iz kategorije Zdravlje