Dodatno zdravstveno osiguranje

Brine o vašem zdravlju i vremenu, omogućava preglede u ugovornim ustanovama bez čekanja i uputnica. Ostvarite dodatnih 10% popusta za kupovinu na webshopu.

Kupite dodatno osiguranje

Croatia dodatno zdravstveno osiguranje vam nudi široki izbor programa koji uključuju:

 • preventivni sistematski pregled i liječenje po polici - specijalistički pregledi, dijagnostičke obrade i laboratorijske pretrage (širina liječenja ovisi o odabranom programu)

 • pregled obavljate u ustanovama odabranima prema najvišim kriterijima  liječničke prakse.

 

Dostupni programi dodatnog zdravstvenog osiguranja su:

 

Osim usluga uključenih u odabrani program, ostvarujete 20% popusta na usluge u CROATIA Poliklinikama, izuzev usluga estetske medicine i usluga koje odrađuju vanjski suradnici.

 

Osigurati se mogu sve osobe starije od 18 godina sa statusom osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja. Polica dodatnog zdravstvenog osiguranja ugovara se na dvije godine ili tri godine ovisno o programu, a početak osiguranja može biti bilo kojeg dana u mjesecu. Policu nije moguće ugovoriti retrogradno.

 

Svi programi imaju isti opseg sistematskog pregleda, uz napomenu da se on u programu Active obavlja jednom u dvije, a u ostalim programima jednom godišnje.

  

 

Dodatni programi

  

Uz bilo koji osnovni program moguće je ugovoriti neki od dodatnih programa iz ponude poput:

 • dopunskog osiguranja,
 • osiguranja usluga dentalne medicine, 
 • osiguranje drugog liječničkog mišljenja,
 • osiguranje troškova liječenja u inozemstvu,
 • osiguranje dodatnog osiguranika,
 • osiguranje naknade za vrijeme bolovanja,
 • osiguranje online drugog liječničkog mišljenja Diagnose.me 
 • Best Doctors Plus.

 

Zašto odabrati program Primarijus i Primarijus Plus?

Programi Primarijus i Primarijus Plus uključuju:

 • telefonsko dogovaranje pregleda, naši medicinski savjetnici su Vam na raspolaganju svakodnevno, uključujući vikende, od 8 do 22 sata
 • nema uputnica, ne čekate na pregled, odaberite mjesto i vrijeme, termin pregleda dobivate u kratkom vremenskom roku
 • zdravstvenu uslugu u privatnim poliklinikama po znatno povoljnijoj cijeni u odnosu na plaćanje bez police osiguranja

Može li se polica osiguranja koristiti odmah nakon ugovaranja?

Na policu dodatnog zdravstvenog osiguranja za sve programe primjenjuje se opća karenca u trajanju od 15 dana, tako da se polica može koristiti tek 16.-og dana. Uz opću karencu, kod pojedinih odabranih programa i zdravstvenih usluga primjenjuje se i karenca na medicinske usluge koje mogu biti i do 90 dana.

Što je to karenca?

Razdoblje od dana početka osiguranja do dana kada se polica može početi koristiti zove se KARENCA (poček). 
Karenca se primjenjuje samo pri prvom ugovaranju osiguranja.  Odredba o karenci se ne primjenjuje kod obnove (produljenja trajanja) ugovora o osiguranju.

Mogu li svi, bez obzira na zdravstveno stanje, ugovoriti dodatno zdravstveno osiguranje?

Prilikom ugovaranja obavezno se ispunjava zdravstveni upitnik kojim se utvrđuje zdravstveno stanje osobe koja se želi osigurati.
To konkretno znači da postoje neke bolesti  koje isključuju osiguranika iz osiguranja, kao i one koje utječu na visinu (povećanje) premije.

Kako mogu odabrati ustanovu u kojoj ću napraviti pregled, pretragu ili obradu?

Ako trebate preporuku za liječnika ili ustanovu u kojoj želite napraviti određene preglede, pretrage ili obrade, možete ju dobiti putem Croatia Asistence na broj telefona 0800 1884, 2. opcija u izborniku, klijenti sa policom CO dodatnog osiguranja se mogu naručiti na pregled i online , a posjetite stranice CROATIA poliklinika za informacije o dostupnim pregledima.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Dokumenti za preuzimanje

CROATIA Poliklinika

Uz Croatia dodatno osiguranje ostvarujete 20% popusta na preglede u CROATIA Poliklinikama, izuzev usluga estetske medicine i usluga koje odrađuju vanjski suradnici.