Deluxe dodatno osiguranje

Pravodobna reakcija najvažniji je čimbenik sprečavanja bolesti, a u brizi za vaše zdravlje ovom policom nudimo naše najšire pokriće zdravstvenih usluga u zemlji i inozemstvu.

1. Sistematski pregled

Opći sistematski pregled sastoji se od:

 • internističkog pregleda
 • laboratorijske obrade: SE, KKS, GUK, trigliceridi, kolesterol, HDL, LDL, bilirubin, kreatinin, AST, ALT, GGT, mokraćna kiselina, Fe, UIBC, TIBC, TSH, urin

Dijagnostika za žene:

- EKG
- UZ abdomena
- UZ dojki
- ginekološki pregled
- PAPA test
- UZ transvaginalni

Dijagnostika za muškarce:

- EKG
- UZ abdomena
- UZ prostate
- pregled prostate
- PSA iznad 40 godina

* provodi se jednom godišnje

Dentalni preventivni pregled – prvi pregled kod liječnika dentalne medicine i ortopan

* jednom u dvije godine

 

2. Liječenje po polici

U slučaju bolesti ili otkrivenog bolesnog stanja tijekom preventivnog pregleda slijede daljnja obrada i liječenje. Tijekom godine može se koristiti po polici:

 • ukupno 12 pregleda godišnje kod istih ili različitih odabranih i ugovorenih specijalista ili subspecijalista određene medicinske struke od 24 ponuđena:

internist (kardiolog, nefrolog, endokrinolog, gastroenterolog, imunolog, pulmolog, hematolog), neurolog, oftalmolog, ortoped, dermatovenerolog, kirurg, radiolog, ginekolog, fizijatar, otorinolaringolog, urolog, anesteziolog, onkolog, neurokirurg, psihijatar, pedijatar, spec. nuklearne medicine

* 4 prva i 8 kontrolnih pregleda

 • medicinska dijagnostika  20 usluga godišnje od 62 ponuđene, prema indikaciji liječnika specijalista:

EKG, UZ srca i krvnih žila, EKG-holter, 24-satni holter tlaka, ergometrija, spirometrija, UZ abdomena, UZ dojki, UZ štitnjače, UZ oka, UZ prepona, UZ vrata, UZ pazuha, UZ testisa, Uz prostate, color doppler krvnih žila, TCD, EEG, EMNG, EVP, vidno polje po Goldmanu, kompjuterizirana perimetrija (Octopus), OCT, fundus, tonometrija, keratometrija, tonalna audiometrija, RTG snimanje koštanog sustava (jedna regija, dvije projekcije), specijalne RTG snimke, radiološka obrada organa trbušne šupljine, radiološka obrada prsne šupljine, UZ zglobno-koštanog sustava, UZ mišića i tetiva, vaginalni color doppler, UZ vaginalnom sondom, Papanicolau test i stupanj čistoće, mamografija, punkcija pod kontrolom UZ, citološka obrada punktata, bakteriološki brisevi (aerobi – anaerobi), mikološki brisevi, bris na Mycoplasmu i Ureaplasmu, bris na Chlamydiu, bris na HPV, stolica bakteriološki, stolica na ciste i parazite, stolica na viruse, dermatoskopija – mala, alergološko testiranje – Prick test, TRUZ, uroflow test, urodinamika, RTG želuca, irigografija, pasaža crijeva, ureteropijelografija, cistografija, flebografija, biopsija uz endoskopiju, PHD, brzi H. pylori test, denzitometrija

* svaka usluga najviše 3 puta godišnje do ukupnog broja usluga

 

 • endoskopija  3 usluge godišnje od 9 ponuđenih usluga: 

gastroskopija, kolonoskopija, rektoskopija, oftalmoskopija, laringoskopija, bronhoskopija, fiberendoskopija nosa, cistoskopija, kolposkopija

 

 • laboratorijske pretrage prema indikaciji liječnika specijalista  40 pretraga godišnje od 43 ponuđene:

sedimentacija, KKS, DKS, PV, APTV, fibrinogen, TR, GUK, kolesterol, trigliceridi, HDL kolesterol, LDL kolesterol, kompletna pretraga urina, bilirubin, konjugirani bilirubin, kreatinin, klirens kreatinina, urea, AST, ALT, GGT, AP, amilaze, acidum uricum, elektroliti (Na, K), OGTT, željezo, UIBC, TIBC, feritin, HbA1C, CRP, urinokultura, stolica na okultno krvarenje, urea izdisajni test (Helicobacter pylori), H. pylori Ag u stolici, At. na H. pylori, urin citološki, ANA, RF, krvna grupa i RH faktor, AST (antistreptolozinski titar), ASTA

* svaka usluga najviše 3 puta godišnje do ukupnog broja usluga

 

 • hormoni i tumorski markeri  7 pretraga godišnje od 26 ponuđenih: 

T3, fT3, T4, fT4, TSH, anti TPO, antiTg, PTH,DHEAS, LH, FSH, E2, prolaktin, progesteron, testosteron, beta HCG, AFP, PSA, fPSA, Ca 125, CEA, Ca 15-3, Ca 19-9, S- 100, CYFRA, Ca 72-4, NSE

 • MR – 2 puta godišnje (do dvije regije, npr. oba koljena)
 • CT – 2 puta godišnje (do dvije regije, npr. glava i vrat)

/ uz MR i CT uključeno i kontrastno sredstvo /

 • medicinska rehabilitacija – 2 ciklusa godišnje (10 dana do 5 procedura) standardne procedure fizikalne terapije; terapija udarnim valom, trakcije, MBS funkcionalna rehabilitacija
 • usluge dentalne medicine do 3.000,00 kn godišnje, isključivo od posljedica nezgode uz učešće od 30%
 • mali operativni zahvati  4 zahvata godišnje od ukupno 7 zahvata: 

incizije, ekscizije, krioterapija, elektrokoagulacija, termokauterizacija, endoskopska polipektomija 

 • operacije – 2 zahvata godišnje, svaka do maksimalno 10.000,00 kn od ukupno 7 zahvata:

(potrebna predautorizacija službe Asistence; putem refundacije) – operacija hemoroida, operacija katarakte, operacija glaukoma, korektivni zahvat na vjeđama, operacija ablacije retine, artroskopske i otvorene operacije zglobova, operacije vena (isključeno za postojeće zdravstveno stanje ili simptome koji su nastali ili čije je postojanje poznato ugovaratelju ili osiguraniku prije sklapanja police)

 • naknada za boravak u bolnici  jedna hospitalizacija godišnje do 100 kn dnevno (nakon 4. dana boravka u akutnoj bolnici do najduže 30.)
 • Best Doctors® – uključuje drugo liječničko mišljenje za sve bolesti i liječenje u inozemstvu za 5 bolesti koje su u pokriću do 2,000.000,00 eura prema uvjetima osiguranja: karcinomi, reparacija srčanog zalistka, premoštenje koronalnih arterija, neurokirurški zahvati, transplatacija (sa živog kompatibilnog davatelja)
 • komplementarna medicina do 2.000,00 kn godišnje:

akupunktura, kiropraktika, osteopatija (refundacija, uz sudjelovanje od 30%):

 • USLUGA PLUS do 2.000,00 kn godišnje (refundacija):

Specijalistički pregledi, medicinska dijagnostika i laboratorijske usluge koje nisu u osnovnom sadržaju programa

 • zdravstveno osiguranje za vrijeme putovanja i boravka u inozemstvu do 35.000 € godišnje
 • osobni asistent – posebno određena medicinska osoba koju osiguranik može dobiti na mobitel u radno vrijeme od 8 do 16h; nakon toga od 16 do 22h na 0800 1884  Asistenca.
 • Posebne pogodnosti u svim programima A, B, C, D:
  20% popusta na sve usluge u Poliklinici Croatia za usluge izvan ugovorenog pokrića
Premije za program Deluxe
  Uključena premija za Best Doctors BEZ premije za Best Doctors
Pristupna dob osiguranika Mjesečna premija Godišnja premija Mjesečna premija Godišnja premija
Osnovni od 18 do 64 684,00 8.208,00 579,00 6.948,00
Osnovni od 65 do 70 955,00 11.460,00 790,00 9.480,00
1. dodatni osiguranik 190,00 2.280,00 190,00 2.280,00
2. dodatni osiguranik 95,00 1.140,00 95,00 1.140,00
3. dodatni osiguranik 1,00 12,00 1,00 12,00

Kupi Deluxe dodatno osiguranje

Dokumenti za preuzimanje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

U životnim i zdravstvenim osiguranjima dob osiguranika u trenutku početka početka osiguravateljnog pokrića. Moguće ju je određivati na više načina, a najčešći su starost na rođendan koji pada u godinu početka osiguranja, na posljedni rođendan prije početka osiguranja, na najbliži rođendan početku osiguranja ili na sljedeći rođendan nakon početka osiguranja. U grupnim osiguranjima često se za određivanje premije za sve osiguranike koristi prosječna pristupna dob svih osiguranika u grupi. Visina premije za danu ugovorenu svotu ovisi o pristupnoj dobi osiguranika. Ponekad više pristupnih dobi čini grupu s jedinstvenom premijom.
Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.
1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Zdravlje

Ostalo iz kategorije Zdravlje