Provala

Pazimo na Vašu imovinu i kad vas nema u blizini

Ovim osiguranjem zaštićeni ste od posljedica provale u osigurani osobni automobil i krađe dokumenata i osobnih stvari vozača iz osiguranog vozila. Osiguranjem su pokrivene štete na vozilu nastale kao posljedica pokušaja ili ostvarenja rizika provale u vozilo, krađa osobnih stvari vozača te trošak izrade novih dokumenata. 

Dostupno uz proizvode

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Rizik u osiguranju koji karakterizira protupravno oduzimanje (otuđenje) osigurane stvari iz mjesta osiguranja ili s mjesta osiguranja. Za ostvarenje rizika krađe ne moraju postojati elementi fizičke sile (provalna krađa) ili nasilja (razbojnička krađa). Izraz theft svojstven je kargo osiguranju. Rizik krađe pokriven je osiguranjem "svih rizika" u ICC A. Taj rizik nije pokriven prema uvjetima ICC B i C, ali se uz te uvjete može osigurati ugovaranjem Theft, Pilferage and Nondelivery Clause. U osiguranju brodova kao osigurani rizik javlja se violent theft - "nasilna krađa" (ITC). Osigurana je samo ona nasilna krađa koju su poduzele osobe izvan osiguranog broda. Krađa od strane posade nije pokrivena osiguranjem. Krađa od strane štrajkaša i drugih osoba navedenih u klauzulama o isključenjima iz osiguranja također nije osigurana jer se radi o isključenim rizicima.

Odaberite proizvod iz kategorije Vozila

Ostalo iz kategorije Vozila