Obvezno osiguranje motora

Provjerite cijenu obveznog osiguranja motora ili skutera i kupite online uz 7.7% zelenog popusta. Mogućnost plaćanja na 12 rata ili uz 5 % popusta za jednokratno plaćanje.

Provjeri cijenu i kupi online

Osiguranje motora, skutera ili motocikla propisano je zakonom i ugovara se putem obveznog osiguranja automobilske odgovornosti. Uz povoljna dodatna osiguranja zaštitite sebe, a uz Dobru priliku uštedite do 400kn na gorivu.

Zaštita bonusa

50kn

 • Ako skrivite sudar, vaš će bonus sljedeće godine biti umanjen za 3 premijska stupnja (15 %). Ugovaranjem zaštite čuvate svoj bonus čak i ako prouzročite nezgodu.

Osiguranje od nezgode

od 47,04 kn / 82,04 kn / 99,54 kn

 • Nezgoda: najčešće ugovorene svote osiguranja vozača u slučaju smrti (40.000 kn) i trajnog invaliditeta (80.000 kn).
 • Nezgoda plus: uz standardne rizike pokriva naknadu jednog od pregleda: specijalista, subspecijalista, medicinske dijagnostike ili ciklusa fizikalne terapije u trajanju do 10 dana.
 • Nezgoda super plus: uz standardne rizike pokriva naknadu jednog pregleda specijalista ili subspecijalista, jednog pregleda medicinske dijagnostike i jedan ciklus fizikalne terapije u trajanju do 10 dana.

AO PLUS

A: 80 kn / A+B: od 215 kn

 • Pokriva troškove odvjetnika do 35.000 kn ako je protiv vozača pokrenut kazneni postupak zbog prometne nezgode koju je skrivio (pokriće A).
 • Osigurava naknadu do 200.000 kn za pretrpljene duševne i fizičke boli zbog trajnog smanjenja životnih aktivnosti i duševnih boli zbog naruženosti (pokriće B).
 • Pokriveni su troškovi pogreba i uređenja groba (osiguranika), ali najviše u visini do 20.000 kn (pokriće B).

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD regulativi):

Pokriće osiguranja

Zakonski propisane minimalne svote osiguranja na snazi u RH iznose 46.739.000,00 kn za štete na osobama i 9.394.000,00 kn za štete na stvarima i to po štetnom događaju, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Policom osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama ako je pri uporabi i držanju vašeg vozila došlo do:

 • tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti neke osobe,
 • uništenja ili oštećenja stvari, u zemlji i inozemstvu

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti zakonski je propisana obveza svih vlasnika ili korisnika motornih vozila.

Što nije pokriveno osiguranjem

 • odštetni zahtjevi vozača vozila kojim je prouzročena šteta te njegovih srodnika kod naknade štete zbog smrti ili tjelesne ozljede vozača
 • odštetni zahtjevi vlasnika, suvlasnika  ili drugih korisnika vozila kojim je prouzročena šteta kod naknade štete na stvarima
 • odštetni zahtjevi suputnika koji je dragovoljno ušao u vozilo kojim je uzrokovana šteta, a kojim je upravljao neovlašteni vozač i ako osiguratelj dokaže da je ta okolnost suputniku bila poznata
 • odštetni zahtjevi suputnika koji je dragovoljno ušao u neregistrirano vozilo bez istaknutih registarskih oznaka i ako osiguratelj dokaže da je ta okolnost suputniku bila poznata
 • odštetni zahtjevi oštećene osobe kojoj je šteta nastala zbog uporabe vozila na sportskim priredbama koje se održavaju na cesti ili dijelu ceste zatvorenom za promet
 • odštetni zahtjevi oštećene osobe kojoj je šteta nastala zbog ratnih operacija, pobuna ili terorističkog čina

Ograničenja pokrića

Osiguratelj će pokrenuti regresni postupak prema vozaču koji je skrivio prometnu nesreću:

 • ako je vozio pod utjecajem alkohola (više od 0,5 promila alkohola u krvi) ili narkotika (djelovanja drugih psiho aktivnih tvari ili lijekova) ili ako vozač nakon nesreće odbije testiranje 
 • ako vozač nije koristio vozilo u svrhu za koju je namijenjeno ili nije imao odgovarajuću vozačku dozvolu
 • ako je vozaču oduzeta vozačka dozvola ili je isključen iz prometa
 • ako je šteta nastala zbog tehnički neispravnog vozila, a vozač je to znao

U svim navedenim slučajevima potraživanje može iznositi najviše 12 prosječnih neto plaća (prema zadnjem izvješću Državnog zavoda za statistiku). Osiguratelj može tražiti povrat ako je štetu isplatio oštećenoj osobi. Međutim, osiguratelj će tražiti povrat cjelokupnog iznosa štete, kamate i troškove ako je vozač namjerno skrivio prometnu nesreću i prouzročio štetu ili je šteta prouzročena kaznenim dijelom obijesne vožnje u cestovnom prometu za koje je donesena pravomoćna sudska presuda.

Zemljopisni opseg osiguranja

Na području Republike Hrvatske i u ostalim zemljama članicama Sustava zelene karte.

Obveze osiguranika

Osiguranik ima obvezu prema svojim mogućnostima pomagati osiguratelju u rješavanju pitanja odgovornosti za štetu. 
U slučaju da je protiv osiguranika podnijeta tužba za naknadu štete ili odštetni zahtjev obavezan je u roku od tri dana od primitka dokumentacije o tome izvijestiti osiguratelja te dostaviti cjelokupnu dokumentaciju. Osiguranik mora obavijestiti osiguratelja o pokretanju parnice kako bi se mogao uključiti u parnicu na strani osiguranika. Sve obavijesti koje dostavlja osiguranik moraju biti pisano potvrđene, a naročito promjena imena, naziva i adrese. Obveza ugovaratelja osiguranja je plaćanje ugovorene premije osiguranja prema ugovorenim rokovima. Ugovaratelj osiguranja dužan je prije sklapanja ugovora i tijekom trajanja ugovora o osiguranju prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate.
Ukoliko su ugovaratelj osiguranja i osiguranik ista osoba, sve navedeno za osiguranika odnosi se i na ugovaratelja osiguranja.

Kada i kako platiti osiguranje

Ugovaratelj plaća premiju odjednom. Ako je ugovoreno obročno plaćanje, premija se plaća u jednakim obrocima. Prvi obrok na naplatu dospijeva odmah, a ostali obroci svaki slijedeći mjesec i to do 15. u mjesecu, osim ako nije drugačije dogovoreno. Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti u obrocima ili odjednom u kunama i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Ugovor o osiguranju za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti sklapa se na vrijeme do godinu dana. Ako nije drugačije dogovoreno osiguranje počinje u ponoć na datum koji je naveden kao početak osiguranja, a prestaje u ponoć na datum koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja.

Raskid ugovora

Kad je ugovor o osiguranju sklopljen na daljinu (putem weba) ugovaratelj ga može u roku od 14 dana jednostrano raskinuti ne navodeći razloge. Uvjet je da do tada nisu korištena prava iz osiguranja.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Dokumenti za preuzimanje

Iskoristite Dobru priliku!

Ugovorite Croatia obvezno auto osiguranje i zatražite karticu Dobre prilike, kojom ostvarujete popuste kod više od 90 tvrtki partnera Dobre prilike.

Saznajte više o programu Dobra prilika!