Oštećenja s krova

Potaknut zubatim suncem i neumoljivom gravitacijom, komad leda ubrzano putuje s krova četverokatnice prema krovu vašeg vozila. Dočekajte ga spremni.

Pri snažnom udarcu u krov vozila, komad leda ili snijega često će snažno udariti vlasnikov novčanik. Uz ravnanje karoserije može biti potrebno i prelakirati vozilo. Ukoliko je nastradalo vjetrobransko staklo, šteta je tim veća.

Nemojte da vam komad smrznute vode pokvari dan; osigurajte se uz cijenu od 18,33 kn mjesečno*. Uz zimske rizike, bit ćete zaštićeni i od pada dijela zgrade na vaše vozilo.

*Informativni izračun mjesečnog iznosa godišnje premije uz Kasko H policu

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Osiguranje od određenih rizika propisano zakonom pojedine zemlje; sklapa se na temelju zakonskih odredaba i može biti automatska obvezna osiguranja kada već sam odnos iz osiguranja i pokrićerizika proizlazi iz zakonske odredbe, npr. ranije je postojalo obvezno osiguranje pošiljaka u prometu. I tzv. ugovorno obvezno osiguranje kada zakon propisuje obvezu sklapanja ugovora kod osiguravajućih društava, npr. kod nas su uvedena ugovorna obvezna osiguranja putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama i vlasnika, odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama. Vlasnici prijevoznih sredstava na koje se primjenjuju zakonske odredbe o obveznom osiguranju dužni su sklopiti ugovor o tom osiguranju s ovlaštenim društvom za osiguranje. U našoj zemlji obvezno se osiguravaju: 1. putnici u javnom prometu od posljedica  nesretnog slučaja uključujući autobuse koji obavljaju javni prijevoz, prijevoz radnika na posao i s posla, kao i prijevoz turista; tračna vozila, sve vrste plovila uključujući skele i splavi; rent-a-car vozila; taksi vozila; zrakoplovi za javni prijevoz i zrakoplovi za turistički prijevoz; 2. korisnici, odnosno vlasnici motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama, i 3. korisnici, odnosno vlasnici zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama (smrt, tjelesne ozljede, narušavanje zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari).
Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.

Odaberite proizvod iz kategorije Vozila

Ostalo iz kategorije Vozila