Obvezno auto osiguranje

Jednostavan izračun cijene i online kupovina sa 7,7% zelenog popusta. Uz program Dobra prilika uštedite do 400kn na gorivu.

Provjeri cijenu i kupi online

Ugovaranjem online vaša digitalna polica odmah stiže na email, a platiti možete na 12 rata ili ostvariti dodatnih 5% popusta na jednokratno plaćanje.

Obvezno auto osiguranje je zakonom propisano za sve vlasnike vozila i štiti vas od odgovornosti za štetu koju vozilom u prometu možete učiniti trećim osobama. Uz povoljna dodatna osiguranja zaštitite i sebe i svoju imovinu.
                    

Ugovaranjem online, digitalna polica odmah stiže na vaš email. Na stanicu za tehnički pregled, prilikom registracije vozila, više niste dužni nositi policu osiguranja.
                    

Za vas smo pripremili vrlo povoljna kasko osiguranja vašeg vozila:

 • Osiguranje stakla (370 kn/ god.)
 • Osiguranje vozila od štete uslijed sudara sa životinjom (265 kn/ god.)
 • Osiguranje vozila od šteta prouzročenih tučom (230 kn/ god.)
 • Kasko Duo osiguranje vozila od šteta uzrokovanih sudarom s drugim vozilom vašom krivnjom (od 735 kn/ god.)
 • Oštećenja od pada dijelova zgrade, snijega i leda sa zgrade (220 kn/ god.)

Dodatna pokrića za maksimalnu sigurnost

Zaštita bonusa

126,50 kn

 • Ako skrivite sudar, vaš bonus sljedeće godine bit će umanjen za 3 premijska stupnja (15%). Ugovarenjem zaštite čuvate svoj bonus čak i ako prouzročite nezgodu. 

Croatia Asistencija i Putni Anđeo

98 kn

 • Pomoć na cesti u zemlji i Europi: popravak vozila ili vuča u slučaju nezgode, neispravnosti ili vanjskih utjecaja. 
 • Aplikacija Putni anđeo, koju dobivate  na poklon, prati korisnika dok vozi automobil i na temelju promjene parametara detektira prometnu nezgodu i automatski šalje poziv u pomoć hitnim službama.

Osiguranje od nezgode

od 118,80 kn / 168,80 kn / 193,80 kn

 • Nezgoda: najčešće svote osiguranja vozača i putnika u slučaju smrti (40.000 kn) i trajnog invaliditeta (80.000 kn).
 • Nezgoda plus: uz standardne rizike, pokriva naknadu jednog od pregleda: specijalista, subspecijalista, medicinske dijagnostike ili ciklus fizikalne terapije u trajanju do 10 dana.
 • Nezgoda super plus: uz standardne rizike, pokriva naknadu jednog pregleda specijalista ili subspecijalista, jednog pregleda medicinske dijagnostike i jedan ciklus fizikalne terapije u trajanju do 10 dana.

AO PLUS

A: 80 kn / A+B: od 215 kn

 • Pokriva troškove odvjetnika do 35.000 kn ako je protiv vozača pokrenut kazneni postupak zbog prometne nezgode koju je skrivio (pokriće A)
 • Osigurava naknadu do 200.000 kn za pretrpljene duševne i fizičke boli zbog trajnog smanjenja životnih aktivnosti i duševnih boli zbog naruženosti (pokriće B)
 • Pokriveni su troškovi sahrane i uređenje groba (osiguranika) ali najviše u visini do 20.000 kn (pokriće B)

AO vuča

55 kn

 • Pokriva troškove vuče vozila uslijed prometne nesreće ili kvara do 3.500 kn po događaju. Broj vuča tijekom trajanja police nije ograničen.

Provala

115 kn

 • Osiguranjem su pokrivene štete na vozilu nastale kao posljedica pokušaja ili ostvarenja provale u vozilo, krađa osobnih stvari vozača te trošak izrade novih dokumenata - do 1.500 kn po štetnom događaju.

„Ugovaranjem police Croatia obveznog auto osiguranja ostvarujete pravo na vaučer za dodatni popust koji možete iskoristiti za plaćanje police. Akcija vrijedi do 31.05.2020. ili do isteka zaliha!“

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD regulativi):

Pokriće osiguranja

Zakonski propisane minimalne svote osiguranja na snazi u RH iznose 46.739.000,00 kn za štete na osobama i 9.394.000,00 kn za štete na stvarima i to po štetnom događaju, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Policom osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama ako je pri uporabi i držanju vašeg vozila došlo do:
• tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti neke osobe,
• uništenja ili oštećenja stvari, u zemlji i inozemstvu.

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti zakonski je propisana obveza svih vlasnika ili korisnika motornih vozila.

Što nije pokriveno osiguranjem

 • odštetni zahtjevi vozača vozila kojim je prouzročena šteta te njegovih srodnika kod naknade štete zbog smrti ili tjelesne ozljede vozača
 • odštetni zahtjevi vlasnika, suvlasnika ili drugih korisnika vozila kojim je prouzročena šteta kod naknade štete na stvarima
 • odštetni zahtjevi suputnika koji je dragovoljno ušao u vozilo kojim je uzrokovana šteta, a istim je upravljao neovlašteni vozač i ako osiguratelj dokaže da je ta okolnost suputniku bila poznata
 • odštetni zahtjevi suputnika koji je dragovoljno ušao u neregistrirano vozilo bez istaknutih registarskih oznaka i ako osiguratelj dokaže da je ta okolnost suputniku bila poznata
 • odštetni zahtjevi oštećene osobe kojoj je šteta nastala zbog uporabe vozila na sportskim priredbama koje se održavaju na cesti ili dijelu ceste zatvorenom za promet
 • odštetni zahtjevi oštećene osobe kojoj je šteta nastala zbog ratnih operacija, pobuna ili terorističkog čina

Ograničenja pokrića

Osiguratelj će pokrenuti regresni postupak prema vozaču koji je skrivio prometnu nesreću:

 • zbog alkoholiziranosti ili narkotiziranosti vozača ( više od 0,5 promila alkohola u krvi ili djelovanja drugih psihoaktivnih tvari ili lijekova) ili ako se vozač nakon nesreće odbije podvrći ispitivanju istih
 • ako vozač nije koristio vozilo u svrhu za koju je namijenjeno ili nije imao odgovarajuću vozačku dozvolu
 • ako je vozaču oduzeta vozačka dozvola ili je isključen iz prometa
 • ako je šteta nastala zbog toga što je vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost vozaču bila poznata, i u tim slučajevima će potraživati iznos od najviše 12 prosječnih neto plaća (zadnje izvješće Državnog zavoda za statistiku) ako je štetu isplatio oštećenoj osobi.

Osiguratelj će pokrenuti regresni postupak prema vozaču koji je skrivio prometnu nesreću i:

 • ako je vozač štetu prouzročio namjerno
 • ako je šteta prouzročena kaznenim dijelom obijesne vožnje u cestovnom prometu za koje je donesena pravomoćna sudska presuda, i u tim slučajevima će potraživati cjelokupni iznos štete, kamatu i troškove, ako je štetu isplatio oštećenoj osobi.

Zemljopisni opseg osiguranja

Na području Republike Hrvatske i u ostalim zemljama članicama Sustava zelene karte.

Koje su moje obveze

Prema svojim mogućnostima u obvezi ste pomagati osiguratelju u rješavanju pitanja odgovornosti za štetu.
U slučaju da je protiv vas kao našeg osiguranika podnijeta tužba za naknadu štete ili odštetni zahtjev obvezni ste nas u roku od tri dana od primitka dokumentacije o tome izvijestiti i dostaviti nam cjelokupnu dokumentaciju. U obvezi ste obavijestiti osiguratelja o pokretanju parnice kako bi se mi kao vaš osiguratelj mogli uključiti u parnicu na vašoj strani. Sve obavijesti koje upućujete nama kao osiguratelju dužni ste pisano potvrditi, a naročito promjenu imena, naziva i adrese. Obveza ugovaratelja osiguranja je plaćanje ugovorene premije osiguranja u rokovima kako je ugovoreno. Ugovaratelj osiguranja dužan je prije sklapanja ugovora i tijekom trajanja ugovora o osiguranju prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate.
Ukoliko su ugovaratelj osiguranja i osiguranik ista osoba, sve navedeno za osiguranika odnosi se i na ugovaratelja osiguranja.

Kada i kako platiti osiguranje

Ugovaratelj plaća premiju odjednom.
Ukoliko je ugovoreno obročno plaćanje, premija se plaća u jednakim obrocima, pri čemu prvi obrok na naplatu dospijeva odmah, a ostali obroci svaki slijedeći mjesec i to do 15. u mjesecu, ako nije drugačije dogovoreno. Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti u obrocima ili odjednom u kunama i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Ugovor o osiguranju za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti sklapa se na vrijeme do godinu dana.
Osiguranje počinje po isteku 24-tog sata dana koji je u polici osiguranja naveden kao početak osiguranja, ako nije drugačije ugovoreno.
Osiguranje prestaje po isteku 24-tog sata koji je u polici osiguranja naveden kao dan isteka osiguranja, ako nije drugačije ugovoreno.

Raskid ugovora

Kada je ugovor o osiguranju sklopljen na daljinu (putem weba), ugovaratelj osiguranja može jednostrano raskinuti/odustati od ugovora o osiguranju, ne navodeći razloge za raskid/odustanak, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja ugovora o osiguranju, ako do tada nisu korištena prava iz osiguranja.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Još jedan razlog zašto je auto osiguranje kod nas stvarno Dobra prilika!

Provjeri cijenu i kupi online Zatraži ponudu

Kontaktirajte nas putem telefona

072 00 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici

Dokumenti za preuzimanje