Auto kasko osiguranje

Kako razlikovati iskusnog od neiskusnog vozača? Iskusan vozač ima kasko, osiguranje koje pokriva rizike na koje najčešće ne može utjecati. Ali nije svaki kasko isti. Croatia osiguranje kasko donosi i brojne pogodnosti.

Zatraži ponudu

Zašto Croatia kasko?

 • Ugovorite zaštitu bonusa i zadržite svoj bonus čak i ako prijavite više šteta
 • Popusti na starost vozila
 • Brza pomoć na cesti u slučaju kvara ili nezgode
 • Superbonus - nagrada za vas ako ste ostvarili 50% bonusa i nemate prijavljenu štetu dvije godine.

Puni kasko

Polica pokriva sve rizike koji uzrokuju uništenje, oštećenje ili nestanak vozila, npr. krađa vozila, uništenje ili oštećenje vozila u prometnim nesrećama, požar, udar groma, eksplozija, vremenske nepogode kao što su tuča, oluja i poplava. U sklopu police možete ugovoriti i pokriće „ZAMJENSKO VOZILO“ koje osigurava troškove najma zamjenskog vozila u slučaju nastanka nekog od osiguranih slučaja.

Pomoć na cesti u slučaju prometne nezgode ili kvara vozila

Uz odabranu kasko policu ugovorite pokriće „VUČA“ koje u slučaju prometne nezgode ili kvara vozila, pokriva neograničen broj vuča, prijevoza i izvlačenja vozila kod pružatelja usluge po Vašem izboru na području Republike Hrvatske i u zemljama članicama Sustava zelene karte.

Zaštita bonusa za Vašu odabranu kasko policu

Kasko polica Croatia osiguranja nudi Vam mogućnost zaštite stečenog bonusa što znači da u slučaju nastanka štete bonus ostaje nepromijenjen u slijedećoj osigurateljnoj godini.

Bonus na Vašoj kasko polici možete zaštiti ugovaranjem određenih pokrića, na nekoliko načina:

 •  ZAŠTITA BONUSA KASKO POLICA -  štiti bonus Vaše police u svim situacijama. 
 • SVJETLA I ZRCALA - štiti bonus Vaše police u slučaju oštećenja pokazivača smjera i retrovizora.
 • LOM STAKLA - štiti bonus Vaše police u slučaju oštećenja vjetrobranskog stakla i stakla na prozorima.
 • SUDAR SA ŽIVOTINJAMA - štiti bonus Vaše police u slučaju oštećenja uslijed sudara sa životinjama.
 • OŠTEĆENJE S KROVA - štiti bonus Vaše police u slučaju štete na vozilu nastale uslijed pada snijega, leda ili građevinskih dijelova sa zgrade
 • MALA ŠTETA - pokriva sve rizike punog kaska do ugovorene svote prvog rizika jednom godišnje.

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD smjernicama):

Pokriće osiguranja

Gornja granica obveze osiguratelja ne može biti veća od osnovice za obračun premije naznačene na polici.

Kasko osiguranjem osigurano je motorno vozilo od sljedećih rizika:

 • prometne nezgode (npr.udar, sudar,
 • prevrnuće, iskliznuće…)
 • krađe vozila
 • pada ili udarca nekog predmeta
 • pada snijega ili leda ili dijelova zgrade na
 • osigurano vozilo
 • požara
 • provale
 • udara groma
 • oluje
 • tuče
 • snježne lavine
 • pada zračne letjelice
 • loma i oštećenja svjetala i zrcala
 • loma i oštećenja standardno ugrađenih stakala
 • na motornom vozilu
 • poplave
 • bujice ili visoke vode

Što nije pokriveno osiguranjem

Štete nastale:

 • zbog alkoholiziranosti vozača s 0,5 i više promila alkohola u krvi u trenutku nesreće ili zbog prisutnosti droge ili narkotika u organizmu
 • prilikom upravljanja vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole
 • štete koje nisu prijavljene policiji neposredno nakon saznanja o štetnom događaju, a odnose se na ostvarenje sljedećih rizika: krađe, sudara sa životinjom (osim ptice), eksplozije, požara, pada snijega ili leda s krova zgrade ili dijelova zgrade na vozilo
 • kvarom, lomom i dotrajalošću vozila
 • eksplozivnom napravom bilo koje vrste
 • zbog korištenja vozila bez propisane zimske opreme
 • kao posljedica rata
 • kao posljedica potresa
 • zbog greške u materijalu ili zbog lošeg rukovanja vozilom
 • za vrijeme sudjelovanja vozila na utrkama
 • krađom ili gubitkom pogonskog goriva
 • zbog rukovanja teretom
 • zbog kretanja dionicom ceste zatvorenom za promet
 • kod prijevoza vozila drugim vozilom na kopnu, unutarnjim vodama i moru, osim prijevoza skelom ili trajektom
 • zbog umanjene vrijednosti vozila nakon obavljenog popravka
 • za vrijeme podnajma
 • kaznenim djelom obijesne vožnje
 • pronevjerom, prijevarom ili utajom

Ograničenja pokrića

Ograničenja pokrića

 • gornja granica obveze osiguratelja ne može biti veća od osnovice za obračun premije naznačene u polici
 • dodatna oprema naknadno ugrađena u motorno vozilo (ukoliko se posebno ne ugovori)
 • ako je ugovoreno sudjelovanje osiguranika u šteti u određenom iznosu, osigurnina će se umanjiti za iznos koji je ugovoren
 • u slučaju prijavljene dvije ili više šteta u jednoj osigurateljnoj godini, osiguranik će sam snositi jedan dio štete

Zemljopisni opseg osiguranja

Na području Republike Hrvatske i u ostalim zemljama članicama Sustava zelene karte.

Obveze osiguranika

Osiguranik je u obvezi poduzeti sve mjere koje su u njegovoj moći radi otklanjanja i smanjenja štete, pridržavajući se uputa dobivenih od osiguratelja. Odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja prijaviti osiguratelju nastali osigurani slučaj i to u pisanom obliku s navedenim uništenjima, oštećenjima ili nestankom stvari i njihovom približnom vrijednosti. Osiguranik treba pružiti i pribaviti sve ostale podatke i dokaze koji su potrebni radi utvrđivanja osnova, opsega i visine štete.


Obveza ugovaratelja osiguranja je plaćanje ugovorene premije osiguranja u iznosima i rokovima kako je ugovoreno. Ugovaratelj osiguranja dužan je prije sklapanja ugovora i tijekom trajanja ugovora o osiguranju prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate. Ukoliko su ugovaratelj osiguranja i osiguranik ista osoba, sve navedeno za osiguranika odnosi se i na ugovaratelja osiguranja.

Kada i kako platiti osiguranje

Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, ako se drugačije ne ugovori.
Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti u obrocima ili odjednom u kunama i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Pokriće počinje u 24:00 sata na dan koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ukoliko je do tada plaćena premija ili prvi obrok premije, a prestaje u 24:00 sata dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao dan isteka osiguranja, ako se drugačije ne ugovori. Ugovor se sklapa na period od godine dana, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Raskid ugovora

Osiguranje sklopljeno na rok do 5 godina - nije moguće otkazati ugovor prije isteka perioda na koji je ugovoren.

Osiguranje sklopljeno na više od 5 godina - svaka strana može nakon proteka tog roka, uz otkazni rok od šest mjeseci, pisano izjaviti drugoj strani da otkazuje ugovor.

Prije proteka roka od 5 godina nije moguće otkazati višegodišnji ugovor.

Ako rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, svaka strana može raskinuti ugovor s danom dospjelosti premije, obavješćujući pisanim putem drugu stranu najkasnije tri mjeseca prije dospjelosti premije.

Ukoliko je ugovor o osiguranju sklopljen na  razdoblje duže od godine dana u slučaju promjene cjenika osiguratelj će obavijestiti ugovaratelja te ugovaratelj ima pravo na otkaz ugovora.

Zatraži ponudu

Kontaktirajte nas putem besplatnog telefona

0800 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici