AO vuča

I najbolji auti katkad stanu.

Ovo osiguranje pokriva troškove vuče i izvlačenja odnosno prijevoza osobnog automobila do najbliže radionice koja može obaviti privremeni ili konačni popravak ili do mjesta prebivališta odnosno sjedišta osiguranika ako vozilo nije u voznom stanju zbog prometne nesreće ili kvara, prema računu osobe koja je pružila uslugu vuče, izvlačenja odnosno prijevoza vozila, najviše do iznosa od 3.500,00 kuna po štetnom događaju.

Opcije uz proizvod

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Izraz iz osiguranja brodova za oznaku popravka broda koji nije privremeni (temporary repairs). Troškovi konačnog popravka kao posebna havarija (particular average) uvijek su naknadivi iz osiguranja, a troškovi privremenog popravka samo ako su ispunjene određene pretpostavke.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Vozila

Ostalo iz kategorije Vozila