SKI Putno - osiguranje za skijaše

Čekali ste cijelu godinu. Skije su na krovu, sve je spakirano - još samo putno i krećete. 

Osigurajte se online

Osigurajte se online u 3 minute uz 20% popusta

SKI Putno zdravstveno osiguranje uključuje:

 • pokriće rekreativnog bavljenja zimskim sportovima,
 • naknada troškova neiskorištenog ski-passa do najviše 20€ po danu (u slučaju bolničkog liječenja dužeg od tri dana), 
 • kompletnu potrebnu zdravstvenu njegu i nadoknadu troškova liječenja za hitne slučajeve u cijeloj Europi,
 • medicinsku njegu, posjete i konzultacije liječnika,
 • prijevoz vozilom hitne pomoći ili helikopterom do najbliže bolnice,
 • prijevoz u domovinu ako se osigurana osoba iz zdravstvenih razloga ne može vratiti na planirani način,
 • prijevoz preminulih u domovinu. 

 

Paket / trajanje 3 dana  8 dana
Individualni 44kn 87kn
Obiteljski 66kn 110kn

 

Odaberite plan:

 • A: do 10.000€ za troškove uslijed bolesti / 15.000€ za troškove uslijed nezgode
 • B: do 30.000€ za troškove uslijed bolesti / 30.000€ za troškove uslijed nezgode

Dodatno ugovorite:

 • Osiguranje od nezgode: 30.000 Kn za smrt uslijed nezgode / do 60.000 Kn za trajni invaliditet
 • Osiguranje prtljage do 3.000 Kn

                   

Osiguranje po mjeri.

Za vaše specifične potrebe (dulje putovanje, amaterski i profesionalni sport, ostale destinacije, Kasko auto put) složite Putno turističko osiguranje po vašoj mjeri.

                      

Ako ste prisiljeni zatražiti liječničku pomoć, pokažite policu osiguranja liječniku ili kontaktirajte našu asistenciju April Croatia Assistance na  + 385 (1) 36 39 009, 24/7.

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD smjernicama):

Pokriće osiguranja

Ovo osiguranje pruža pokriće osobama za slučaj hitne medicinske pomoći, tijekom
boravka u inozemstvu, koja je potrebna zbog:
- iznenadne bolesti ili
- posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Program A 10.000 € za slučaj bolesti,15.000 € za slučaj nezgode;
Program B 30.000 € za slučaj bolesti,30.000 € za slučaj nezgode;
Program C od 50.000 € do 100.000 € za slučaj bolesti i nezgode.

Osiguratelju se nadoknađuju troškovi nastali zbog hitnog medicinskog tretmana za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu:

• ambulantni liječnički tretman;
• lijekove i druga medicinska pomagala propisane od strane liječnika;
• dijagnostičku obradu rendgenom, ultrazvukom ili magnetnom rezonancom;
• bolničko liječenje uključujući i operacije;
• troškove prijevoza hitne pomoći ili repatrijacije u državu prebivališta;
• spašavanje helikopterom hitne medicinske pomoći;
• naknada troškova neiskorištenog ski-passa uslijed bolničkog liječenja dužeg od 3 dana.

Uz doplatne premije možete ugovoriti:

• pokriće za kronične bolesti;
• pokriće za slučajeve nastale uslijed sportske ili rekreacijske aktivnosti, kao i bilo koje profesionalno manualne ili fizičke aktivnosti. 

Što nije pokriveno osiguranjem

• osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti ili osobe s duševnim smetnjama;
• hrvatski državljani za vrijeme puta i boravka u drugoj državi u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište s osnova obavljanja rada ili djelatnosti;
• stranci za vrijeme puta i boravka u domicilnoj državi;
• slučaj prouzročen potresom, epidemijom, pandemijom, prirodnom katastrofom, uslijed rata, terorizma i drugih sličnih događaja;
• kronične bolesti, bolesti ponavljajućeg karaktera, stresni psihički poremećaji, kao i sve bolesti koje su već dijagnosticirane i liječene prije sklapanja osiguranja ako nije drugačije ugovoreno;
• pregled liječnika i liječenje koje nije posljedica hitno potrebne medicinske pomoći ili nezgode;
• slučaj nastao pri pokušaju ili izvršenju kaznenog djela ili samoubojstva;
• namjerno prouzročen slučaj;
• slučaj koji je nastao pri upravljanju svih vrsta letjelica, plovnih objekata ili vozila bez propisane službene isprave;
• slučaj koji je nastao zbog djelovanja alkohola, opojnih droga ili lijekova na osiguranika;
• kozmetičke operacije i drugi estetski zahvati;
• umjetne oplodnje ili neki drugi oblik liječenja steriliteta;
• nezgode u alpinizmu, sportskom letenju, padobranstvu, pri letenju zmajem ili jedrilicama

Zemljopisni opseg osiguranja

• Ovo osiguranje moguće je ugovoriti za sve države svijeta, a ovisno o destinacijama putovanja, osim države prebivališta osiguranika ili države u kojoj osiguranik ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu. 

Obveze osiguranika

• Ugovaratelj osiguranja i osiguranik obvezni su prilikom ugovaranja osiguranja i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika.
• Ugovaratelj osiguranja obvezan je platiti ugovorenu premiju osiguranja u rokovima kako je dogovoreno.
• Osiguranik je obvezan odmah javiti nastupanje osiguranog slučaja, a podnijeti prijavu osiguranog slučaja najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka liječenja ili prijevoza u mjesto prebivališta.

Kada i kako platiti osiguranje

Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, isključivo prije početka putovanja.
Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti odjednom i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Obveza osiguratelja počinje u 00.00 sati onog dana koji je u polici naveden kao početak osiguranja, ali ne prije prelaska državne granice.
Obveza osiguratelja prestaje u 24.00 sata onog dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja, odnosno u trenutku osiguranikova prelaska državne granice pri povratku.
Ugovor se sklapa na period trajanja putovanja, a može se sklopiti najdulje na godinu dana.

Raskid ugovora

Ugovor se ne može otkazati nakon početka osigurateljnog pokrića

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Prije nego se zaputite na snježne padine, navratite u naš webshop

Osigurajte se online

Kontaktirajte nas putem besplatnog telefona

0800 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici