Kasko Autoput

Provjerili ste gume, ukrcali prtljagu, tekućinu za stakla... spremni ste na sve. 

Još samo Kasko Autoput.

Osigurajte se online

Osigurajte se online u 3 minute i bezbrižno putujte.

Kasko Autoput je dodatno osiguranje koje možete ugovoriti uz Putno turističko  osiguranje, za osobna vozila stara do 12 godina, na razdoblje do 45 dana.

        

Osigurateljno pokriće proteže se na područje Republike Hrvatske i zemlje Sustava zelene karte, a pokriva sljedeće rizike: prometnu nesreću, krađu vozila, pad predmeta na vozilo, požar, udar groma, tuču, oluju i snježnu lavinu. 

        

Premija osiguranja ovisi o snazi vozila u kilovatima i trajanju osiguranja u danima, a povoljne cijene osiguranja kreću se već od 165 kn:

Izračun cijene

*U cijene je uključen porez na premiju kasko osiguranja u iznosu od 10%.

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD regulativi):

Pokriće osiguranja

Visina odštete ne može biti veća od iznosa stvarne štete.

Kasko AUTO PUT je osiguranje vozila koje se može ugovoriti isključivo kao paket uz policu putnog zdravstvenog osiguranja CROATIA osiguranja d.d., samo za osobne automobile do dvanaest godina starosti te najviše na razdoblje do 45 dana od sljedećih rizika:

- Prometne nesreće
- Krađe vozila
- Pada predmeta na vozilo
- Požara
- Udara groma
- Tuče
- Oluje
- Snježne lavine

Što nije pokriveno osiguranjem

Štete na vozilu nastale kao posljedica:

- alkoholiziranosti vozača s 0,5 i više promila alkohola u krvi u trenutku nesreće ili zbog prisutnosti droge ili narkotika u organizmu

- neodgovarajuće vozačke dozvole
- eksplozivne naprave bilo koje vrste
- korištenja vozila bez propisane zimske opreme
- štete koje nisu prijavljene policiji, a odnose se na ostvarenje sljedećih rizika: krađe, požara, oštećenja predmeta osiguranja nastala padom  snijega ili leda s krova zgrade ili dijelova zgrade na vozilo
- rata
- potresa
- greške u materijalu ili zbog lošeg rukovanja vozilom
- sudjelovanja vozila na utrkama
- rukovanja teretom
- kretanja dionicom ceste zabranjenom za promet
- prijevoza vozila drugim vozilom na kopnu,unutarnjim vodama i moru, osim prijevoza
skelom ili trajektom
- umanjene vrijednosti vozila nakon obavljenog popravka
- podnajma
- obijesne vožnje
- pronevjere, prijevare ili utaje
- posredne štete nastale ostvarenjem osiguranog slučaja (npr: dangube, kazne, troškovi korištenja zamjenskog vozila i sl.)

Ograničenja pokrića

Visina odštete ne može biti veća od iznosa stvarne štete.

Zemljopisni opseg osiguranja

Na području Republike Hrvatske i u ostalim zemljama članicama Sustava zelene karte.

Koje su moje obveze

Osiguranik je u obvezi poduzeti sve mjere koje su u njegovoj moći radi otklanjanja i smanjenja štete, pridržavajući se uputa dobivenih od osiguratelja. Odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja prijaviti osiguratelju nastali osigurani slučaj i to u pisanom obliku s navedenim uništenjima, oštećenjima ili nestankom stvari i njihovom približnom vrijednosti. Osiguranik treba pružiti i pribaviti sve ostale podatke i dokaze koji su potrebni radi utvrđivanja osnova, opsega i visine štete. Osiguranik je dužan odmah po nastanku štetnog događaja štetu prijaviti policiji i to u slučaju ostvarenja rizika prometne nesreće, krađe vozila i požara. 

Obveza ugovaratelja osiguranja je plaćanje ugovorene premije osiguranja u iznosima i rokovima kako je ugovoreno.

Ugovaratelj osiguranja dužan je prije sklapanja ugovora i tijekom trajanja ugovora o osiguranju prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate.

Ukoliko su ugovaratelj osiguranja i osiguranik ista osoba, sve navedeno za osiguranika odnosi se i na ugovaratelja osiguranja.

Kada i kako platiti osiguranje

Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, ako se drugačije ne ugovori.

Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti u obrocima ili odjednom u kunama i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Pokriće počinje u 24:00 sata na dan koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ukoliko je do tada plaćena premija ili prvi obrok premije, a prestaje u 24:00 sata dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao dan isteka osiguranja. Ugovor se sklapa na rok do 45 dana.

Raskid ugovora

Kada je ugovor o osiguranju sklopljen na daljinu (putem weba), ugovaratelj osiguranja može jednostrano raskinuti/odustati od ugovora o osiguranju, ne navodeći razloge za raskid/odustanak, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja ugovora o osiguranju, ako do tada nisu korištena prava iz osiguranja.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Prije nego krenete, svratite u naš webshop

Osigurajte se online

Kontaktirajte nas putem telefona

072 00 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici

Dokumenti za preuzimanje

Informacije o proizvodu