Osiguranje zrakoplova

Osiguranje zrakoplova iznimno je važno jer samo jedan štetni događaj može dovesti do ostvarivanja čitavog niza osiguranih rizika: smrti, povrede putnika i posade, šteta na njihovim stvarima, uništenja ili oštećenja zrakoplova, šteta uslijed smrti i/ili tjelesne ozljede trećih osoba, štete na imovini trećih, štete na robi koja se prevozi.

Pošaljite upit

Osiguranje zrakoplova iznimno je važno jer samo jedan štetni događaj može dovesti do ostvarivanja čitavog niza osiguranih rizika: smrti, povrede putnika i posade, šteta na njihovim stvarima, uništenja ili oštećenja zrakoplova, šteta uslijed smrti i/ili tjelesne ozljede trećih osoba, štete na imovini trećih, štete na robi koja se prevozi.

Iako pripada grupi transportnih osiguranja, osiguranje zrakoplova pokazuje specifičnosti u odnosu na ostala osiguranja koje su naročito izražene u velikoj koncentracija rizika te u velikom broju faktora koji utječu na procjenu težine rizika kao i mogućnosti uzrokovanje velikih šteta, internacionalni karakter osiguranja, te ograničeno tržište.

Vrste osiguranja:

  • Kasko osiguranje zrakoplova
  • Obavezno osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama te putnicima
  • Osiguranje gubitka pilotske dozvole.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Pošaljite upit

Kontaktirajte nas putem besplatnog telefona

0800 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici