Osiguranje robe u prijevozu

Ovim osiguranjem pokrivaju se štete nastale uslijed fizičkog gubitka i oštećenja robe u međunarodnom ili domaćem prijevozu.

Pošaljite upit

Osiguranje robe u prijevozu (CARGO) namijenjeno je osobama koje imaju osigurljiv interes nad robom koja se prevozi, a najčešće su to sami vlasnici. Pojam 'roba' ne odnosi se samo na robu u smislu stvari u trgovačkom prometu nego i na svaku drugu stvar osiguranika čijim bi oštećenjem ili gubitkom osiguraniku bila prouzročena financijska šteta (npr. trajna i obrtna sredstva).

           

Ovisno o želji osiguranika, moguće je ugovoriti da se u slučaju štete uz vrijednost same robe nadoknade i troškovi otpreme, pakiranja i prijevoza do odredišta, premija osiguranja, očekivana dobit i drugi materijalni interesi i troškovi u vezi s pošiljkom (carinska, porezna davanja i druge pristojbe).

           

Širina pokrića je fleksibilna te se osiguranici ovisno o vlastitim potrebama mogu odlučiti na pokriće samo određenih imenovanih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće (svi rizici). Uz navedeno, u pokriće je moguće uključiti i niz posebnih okolnosti samog prijevoza (npr. usputno uskladištenje i sl.) kao i specifična pokrića za posebne vrste robe.

           

Osiguranje je moguće sklopiti za svaki pojedinačni prijevoz posebno ili, ukoliko osiguranikovo poslovanje uključuje veći broj prijevoza tijekom godine, u obliku godišnjeg ugovora o osiguranju (generalne police) svih prijevoza.

           

UPOZORENJE! Osiguranje prijevozničke odgovornosti nije osiguranje robe u prijevozu. Nudeći vam zanemarivu uštedu špekulanti vas izlažu riziku da ostanete bez svoje robe i bez ikakve naknade za istu.

           

Obratite se našem stručnom timu za sve detalje, informacije te najpovoljnije uvjete i cijene. 

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima