Osiguranje odgovornosti brodopopravljača

Namijenjeno je poslovnim subjektima koji se bave brodopopravljačkom djelatnošću.

Ovim osiguranjem pokrivene su sve štete proizašle iz odgovornosti uslijed obavljanja brodopopravljačke djelatnosti, prouzročene nepažnjom osiguranika i njegovih zaposlenika:

  • na plovilu koje je na brizi, čuvanju ili pod nadzorom osiguranika u svrhu obavljanja popravaka ili drugih uobičajenih poslova registrirane djelatnosti
  • na plovilu u tijeku probnih vožnji u krugu 50 nautičkih milja oko remontne luke
  • na demontiranim dijelovima plovila dok se nalaze u prijevozu do/od radionica osiguranika/osiguranikovih kooperanata ili u skladištima radi čuvanja
  • zbog smrti ili tjelesne ozljede članova posade broda ili trećih osoba
  • na osobnim stvarima posade broda ili trećih osoba. 

Odaberite proizvod iz kategorije Plovila i prijevoz

Ostalo iz kategorije Plovila i prijevoz