Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine/luke nautičkog turizma

Osiguranje odgovornosti luke nautičkog turizma dobrovoljno je osiguranje odgovornosti koje se ugovara u interesu osiguranika, tj. ovlaštenika koncesije luke nautičkog turizma. S obzirom na vrlo visoke rizike odgovornosti kojima je u redovnom poslovanju izložena, osobito zbog velikih imovinskih vrijednosti i broja plovnih objekata, broja osoba koje borave na prostoru luke, u njezinim objektima ili na plovilima, svaka bi luka nautičkog turizma trebala imati zaključenu policu osiguranja odgovornosti.

Nautički turizam jako je popularan u Hrvatskoj, a velik broj vlasnika svoja plovila preko zime ostavlja na čuvanje u marinama/lukama nautičkog turizma kako bi ih u ljetnim mjesecima spremna dočekala za nove nautičke avanture.

Vrlo je važno zaštititi se od mogućih financijskih izdataka i obveza, koje se ne mogu uvijek predvidjeti, a mogu doseći visoke iznose. Vlasnik luke nautičkog turizma kao i ovlaštenik koncesije (ili druga pravna osoba koja se na temelju pravnog posla gospodarski koristi lukom) može svojim gospodarenjem ugroziti zdravlje ili oštetiti materijalnu imovinu vlasnika polovila ili treće osobe koje koriste njihove usluge. Čak ako je i šteta nehotična, oni će biti obvezni naknaditi određeni iznos za počinjenu imovinsku ili neimovinsku štetu.

Zato se osigurajte od ugovorne i izvanugovorne odgovornosti vlasnika, odnosno korisnika marine/luke nautičkog turizma, a uz osiguranje dobivate i svu potrebnu pravnu i stručnu pomoć prilikom rješavanja šteta.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Dužničko-vjerovnički odnos u kojem je jedna osoba - dužnik u obvezi izvršiti dužnu radnju prema drugoj osobi - vjerovniku. U osiguranju najuobičajena obveza nastaje iz ugovora o osiguranju u kojem se ugovaratelj obvezuje uplatiti premiju osiguranja u ugovorenim rokovima, a osiguravatelj isplatiti odštetu sukladno uvjetima osiguranja, zatim iz ugovora o kreditnim poslovima, iz ugovora o obračunu i isplati provizija posrednicima u osiguranju, iz ugovora s dobavljačima o isporukama dobara i usluga. Obveze se u osnovi dijele prema vremenu izvršenja na kratkoročne (do godine dana) i dugoročne.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Plovila i prijevoz

Ostalo iz kategorije Plovila i prijevoz