Osiguranje od odgovornosti cestovnog prijevoznika

Pošaljite upit

Ovim osiguranjem pokrivaju se štete koje bi prijevoznik mogao pretrpjeti uslijed potpunog ili djelomičnog fizičkog gubitka ili oštećenja tereta tijekom prijevoza te za kašnjenje u isporuci.

Osiguranje od odgovornosti cestovnog prijevoznika namijenjeno je pravnim i fizičkim osobama (obrtnicima) koji su registrirani i obavljaju u komercijalne svrhe djelatnost javnog cestovnog prijevoza u unutarnjem ili međunarodnom prometu.

           

Širina pokrića je fleksibilna te se osiguranici, ovisno o vlastitim potrebama, mogu odlučiti na pokriće samo određenih imenovanih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće (svi rizici).

           

Pokriće za prijevoznike u međunarodnom prometu u potpunosti je u skladu s Konvencijom o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR).

           

Osiguranje se sklapa godišnje te pokriva sve prijevoze unutar jedne godine.

           

Ovisno o vašoj procjeni, a vezano uz vrijednost robe koju ćete preuzimati na prijevoz, dostupni su vam različiti limiti pokrića.

           

Kao posebnu pogodnost svojim osiguranicima nudimo i besplatne stručne savjete kod sporova vezanih uz obranu od neosnovanih i previsokih zahtjeva za naknadu štete od strane trećih osoba.

           

Croatia osiguranje nadoknadit će vam sljedeće troškove ukoliko oni prijeđu ugovoreni limit pokrića: troškove spora, pravnih radnji poduzetih u sporazumu s osigurateljemu u vezi s obranom od neosnovanih i previsokih zahtjeva trećih osoba i presuđene kamate troškova spašavanja tereta (do iznosa vozarine).

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Pošaljite upit

Kontaktirajte nas putem besplatnog telefona

0800 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici