Osiguranje broda u gradnji

Pošaljite upit

Ovim osiguranjem osigurava se gradnja plovnog objekta, a obuhvaća i trup broda, brodice ili jahte u gradnji, pogonski motor i opremu, dijelove koji su ugrađeni kao i dijelove koji su namijenjeni ugradnji u krugu brodogradilišta.

Osiguranjem su pokriveni, u granicama pruženog pokrića, gubici i oštećenja novogradnje kao i troškovi koji su nastali u vezi osiguranih rizika:

              

  • potpuni gubitak novogradnje
  • djelomični gubitak i oštećenje novogradnje (djelomične štete)
  • troškovi spašavanja
  • troškovi neposredno prouzročeni nastupom osiguranog slučaja
  • nagrada za spašavanje
  • troškovi utvrđivanja i likvidacije štete.

              

Osiguranjem su, prema ugovorenim uvjetima, pokriveni svi rizici gubitka ili oštećenja osigurane novogradnje nastali i otkriveni tijekom trajanja ovog osiguranja, uključujući i troškove popravka, zamjene ili obnove bilo kojeg neispravnog dijela osiguranog predmeta zbog postojanja skrivene mane otkrivene za trajanja ovog osiguranja. 

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Pošaljite upit

Kontaktirajte nas putem besplatnog telefona

0800 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici