Kasko osiguranje brodica i jahti

Za bezbrižnu plovidbu, osigurajte plovilo i izbjegnite financijske posljedice nezgoda, vremenskih nepogoda, krađe ili kvara. 

Zatražite ponudu

Kasko osiguranjem plovila pokrivene su djelomične štete na trupu, stroju i opremi kao i potpuni gubitak. Rizici štete od onečišćenja te odgovornosti prema trećima, posadi i putnicima osigurani su dobrovoljnim osiguranjem odgovornosti.

Ugovaranjem kasko osiguranja plovila u Croatia osiguranju osigurani ste od rizika:

 • Plovidbene nezgode kao što je sudar, udar, nasukanje, potonuće i drugi izvanredni vanjski događaj vezan uz plovidbu
 • Vremenske nepogode, potresa, požara, eksplozije
 • Nezgoda pri ukrcaju, iskrcaju, prekrcaju tereta ili goriva na ili s plovila, kao i na samom plovilu
 • Nezgoda pri izvlačenju plovila ili porinuću
 • Posljedica skrivene mane na trupu i stroju
 • Krađe opreme, vanbrodskog motora ili cijelog plovila
 • Neovlaštenog korištenja plovila
 • Namjera/nepažnja trećih i posade
 • Nepažnje brodopopravljača

  

Dodatno možete ugovoriti pokriće za:

 • Pogonske štete, za brodice
 • Prijevoz plovila kopnom
 • Osobne stvari putnika ili posade
 • Troškove vađenja podrtine osiguranog plovila
 • Rizik treninga/ regate ili utaje

 

Dobrovoljno osiguranje odgovornosti vlasnika / korisnika brodice, odnosno jahte kao dodatno osiguranje uz kasko osiguranje

Osiguravatelj će nadoknaditi iznos, do definiranog limita, koji bi vlasnik ili osoba koja je ovlašteno upravljala osiguranim plovilom bila zakonski odgovorna platiti, a nastao je korištenjem osiguranog plovila, uključujući:

 • gubitak ili oštećenje bilo kojeg drugog plovila ili imovine
 • smrt / tjelesnu povredu osoba na osiguranom plovilu i van osiguranog plovila
 • troškove onečišćenja ako su nastali iznenadno i neočekivano.

 

U Croatia osiguranju također možete osigurati brod pod uvjetom da je isti upisan od neki od priznatih svjetskih registara, klasificiran i održavan.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Croatia osiguranje osigurava bezbrižnu plovidbu

Zatražite ponudu

Kontaktirajte nas putem telefona

072 00 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici