Plovila i prijevoz

Osiguranje brodova, jahti, brodica, čamaca, zrakoplova i drugih letjelica, plovila u gradnji, robe u prijevozu, odgovornosti vlasnika ili korisnika plovila, letjelica i drugih prijevoznih sredstava vezano je za korištenje u prijevozu osoba i stvari te razna potraživanja.

Odaberite proizvod iz kategorije Plovila i prijevoz

Ostalo iz kategorije Plovila i prijevoz

Uvjeti osiguranja prilagođeni su potrebama osiguranika te ovise o području plovidbe i vrsti  prijevoza.  Usuglašeni su s domaćim, inozemnim pravnim propisima i međunarodnim konvencijama. Obuhvaćaju:

  1. osiguranje domaćih i međunarodnih plovila i letjelica
  2. osiguranje robe u prijevozu
  3. osiguranje odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i njihovoj imovini uzrokovane obavljanjem neke djelatnosti odnosno korisnika brodica na motorni pogon
  4. osiguranje potraživanja od domaćih ili inozemnih dužnika protiv komercijalnih rizika.

1. Osiguranje domaćih i međunarodnih plovila i letjelica

Osiguranje domaćih i međunarodnih pomorskih, riječnih i jezerskih brodova, jahti, brodica, riječnih i jezerskih čamaca, platformi za ispitivanje i iskorištavanje podmorja, ostalih plovnih objekata, zrakoplova i drugih letjelica, brodova u gradnji. Obuhvaća osiguranje trupa i stroja kao i interese vlasnika ili korisnika vezanih uz predmet osiguranja.

2. Osiguranje robe u prijevozu

Osiguranje robe u prijevozu je osiguranje najrazličitije robe za vrijeme prijevoza kao i za vrijeme dok se nalazi u skladištu pripremljena za prijevoz ili uskladištene neposredno nakon završetka prijevoza. Ovisno o relaciju kojom se prevozi i dokumentima koji prate robu, na osiguranje se primjenjuju međunarodni, odnosno domaći uvjeti osiguranja.

3. Osiguranje odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i njihovoj imovini uzrokovane obavljanjem neke djelatnosti odnosno korisnika brodica na motorni pogon

Osiguranja odgovornosti, osim obveznih osiguranja odgovornosti, su dragovoljna i ovise o volji osiguranika - odgovornost vlasnika brodova ili unajmitelja brodova, odgovornost brodopopravljača, odgovornost peljara, odgovornost pomorskog agenta, odgovornost cestovnog prijevoznika, odgovornost vlasnika ili korisnika zračne luke, odgovornost organizatora prijevoza (špeditera), odgovornost vlasnika marine, odgovornost izdavatelja TIR karneta, odgovornost izdavatelja ATA karneta, osiguranje turističkih usluga.

4. Osiguranje potraživanja od domaćih ili inozemnih dužnika protiv komercijalnih rizika

Osiguranjem domaćih potraživanja pokrivena je nemogućnost naplate potraživanja pravnih osoba (banaka, trgovačkih poduzeća) prema fizičkim osobama proizišle iz ugovora o namjenskim ili nenamjenskim kreditima. Osigurati se mogu inozemna potraživanja domaćih fizičkih ili pravnih osoba prema inozemnim pravnim osobama proizišla iz prodaje robe na poček ili potraživanja za izvršenje radova odnosno usluga u inozemstvu.

Posebno osiguranje predstavlja osiguranje financijskih institucija po uvjetima "bankarske police".