Poljoprivredni paket

Zaštitite svoje cijelo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo uz bitno povoljnije premije!

Poljoprivredni paket osiguranja jednim potezom omogućuje da vam srce bude na mjestu jer znate da je vaš mukotrpan rad osiguran u svakoj situaciji. Ujedno, ugovaranje nekoliko osiguranja u paketu omogućava vam popust do 25% u odnosu na pojedinačno ugovorene police osiguranja.

Paket sadrži 13 vrsta osiguranja raspoređenih u 4 grupe:

1. Grupa

 • Osiguranje životinja
 • Osiguranje usjeva i nasada

2. Grupa

 • Osiguranje od požara i nekih drugih rizika
 • Osiguranje kućanstva

3. Grupa

 • Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
 • Kasko osiguranje automobila
 • Osiguranje od potresa

4. Grupa

 • Osiguranje od provalne krađe i razbojstva
 • Osiguranje od loma stakla
 • Osiguranje od loma stroja
 • Osiguranje od odgovornosti
 • Osiguranje naknade bolničkih dana
 • Kasko osiguranje brodica i jahti i osiguranje.
Više

Kako sklopiti policu poljoprivrednog paketa?

Za zaključivanje police poljoprivrednog paketa potrebno je iz prve tri grupe zaključiti po jednu od ponuđenih vrsta osiguranja (minimalni broj osiguranja unutar paketa je 3).

Za proširenje paketa na 4 ili više osiguranja možete odabrati osiguranje iz bilo koje od navedenih grupa. Proširenjem broja osiguranja povećava se i popust.

Osiguranje od automobilske odgovornosti (AO) i osiguranje života (OŽ) ne uključuju se u paket, ali se daje mogućnost primjene popusta. Za sklopljeno osiguranje AO ili OŽ (bez obzira na broj osiguranja) kod Croatia osiguranja d.d. predviđen je popust od 2,5% na poljoprivredni paket osiguranja. Ovi popusti čine sastavni dio popusta poljoprivrednog paketa osiguranja.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Osiguranje od potresa je zasebna vrsta imovinskih osiguranja u pojedinim državama. Razvoj ovog osiguranja veoma je otežan jer ne postoje kvalitetne statističke podloge. Štete nastale potresom izvanredno su velike, što je razlog da se ovo osiguranje svrstava u katastrofalne rizike.
Osiguranje odgovornosti prema trećim osobama, i to za smrt, povrede ili oboljenja osoba ili za oštećenja odnosno uništenja predmeta.  Ne postoji osigurana vrijednost, i osigurana svota je gornji limit obveze osiguravatelja. Procjena subjektivnog rizika je teška i zato u uvjetima osiguranja i klauzulama moraju veoma precizno biti opisani rizici koje pokriva osiguravatelj. Osnovna podjela opće odgovornosti je na osiguranje odgovornosti građana i na, osiguranje odgovornosti iz djelatnosti. Osiguranje opće odgovornosti je uključeno u imovinska osiguranja. Osiguranja odgovornosti su pasivna osiguranja. Uz osiguranja opće odgovornosti posebno značajne grane odgovornosti su osiguranje odgovornosti motornih vozila, osiguranje odgovornosti pomorskih vozara, osiguranje odgovornosti zračnih prijevoznika.
Istodobno osiguranje više predmeta osiguranja i rizika jednog ugovaratelja osiguranja i/ili osiguranika. Za paket osiguranje traži se zaključivanje nekoliko vrsta osiguranja. Primjer paketa je npr. slučaj kad osiguravatelj neke vrste osiguranja traži kao obvezne (npr. požarno osiguranje, osiguranje strojeva od loma i osiguranje odgovornosti iz djelatnosti), a preostale prema odabiru osiguranika (osiguranje nezgode, loma stakla, automobilskog kaska i sl.). Za zaključeni paket osiguranja u pravilu se odobrava poseban popust.
Osiguranje prijevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvaća: a) osiguranje pomorskog kaska, u što ulazi osiguranje broda, odnosno njegova trupa, brodske strojeve, uređaje i opremu, redovite zalihe goriva i maziva, te ostalog materijala, kao i zalihe hrane i pića za brodsku posadu. Osiguranje brodova obuhvaća: osiguranje broda na vrijeme na puno pokriće i "uže pokriće", osiguranje na putovanje, osiguranje za vrijeme dužeg ležanja u luci, osiguranje broda u gradnji te ostala osiguranja (vozarina, ratni i politički rizici i dr.); b) osiguranje riječnog kaska, u što ulazi osiguranje broda i čamca unutrašnje plovidbe od analognog rizika kao i kod pomorskog kaska; c) osiguranje avionskog kaska, što pokriva zrakoplov i njegovu opremu, prevoznicu, stvari koje se nalaze u zrakoplovu, te odgovornost za štetu nanesenu trećim osobama; d) osiguranje automobilskog kaska, što obuhvaća osiguranje svih vrsta motornih i priključnih vozila uključujući motorna vozila na tračnicama i samohodne pokretljive radne strojeve. Ovo osiguranje može biti potpuno i djelomično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Osiguranje željezničkog kaska obavljeno je u okviru same željezničko-transportne organizacije. Prema tome da li se prijevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili izvan zemlje poznajemo domaći i međunarodni kasko.
1. u Hrvatskoj podjela rizika unutar grupe osiguranja; 2. prema smjernicama Europske ekonomske zajednice rizici neživotnih osiguranje dijele se na slijedeće vrste: 1) nezgoda, 2) bolest, 3. cestovna vozila - kasko, 4) tračna vozila - kasko, 5) zračne letjelice - kasko, 6) pomorski, riječni i jezerski kasko, 7) roba u prijevozu, 8) požar i prirodne sile, 9) ostale štete na imovini, 10) automobilska odgovornost, 11) odgovornost za zračne letjelice, 12) odgovornost za brodove, 13) opća odgovornost, 14) kredit, 15) jamstvo, 16) različiti financijski gubici, 17) pravna zaštita. Životna osiguranja klasificiraju se na slijedeće vrste: 1) a) osiguranje života, odnosno ona koja podrazumjevaju osiguranje doživljenja, osiguranje za slučaj smrti, miješano osiguranje, osiguranje života s povratom premije, b) osiguranje rente, c) dopunska osiguranja koja provode osiguravatelji životnih osiguranja, a posebno osiguranje tjelesnih ozljeda uključujući profesionalnu nesposobnost, osiguranje za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja, osiguranje invaliditeta zbog nesretnog slučaja ili bolesti, kada su ugovorena kao dodatna osiguranja uz osiguranje života; 2) osiguranje za slučaj udaje, osiguranje za slučaj rođenja; 3) osiguranje iz točke 1 a) i b) povezana s investicijskim fondovima; 4) trajno zdravstveno osiguranje; 5) tontinierski poslovi; 6) poslovi kapitalizacije koji se temelje na aktuarskoj tehnici prema kojoj se za jednokratnu ili periodičnu unaprijed definiranu uplatu izvršavaju obveze definiranog trajanja i iznosa; 7) poslovi upravljanja zajedničkim mirovinskim fondovima s osiguravateljnim jamstvom i bez njega u pogledu očuvanja kapitala ili isplata uz minaimalnu kamatu; 8) poslovi koje obaljaju osiguravatelji, poput onih navedenih u Francuskom zakoniku o osiguranju; 9) poslovi ovisni o trajanju ljudskog života predviđeni u zakonodavstvu o socijalnom osiguranju kad ih provode ili obavljaju u skladu sa zakonodavstvom države poduzeća za osiguranje na vlastiti rizik.
Zajedničko ime za osiguranje života, osiguranje rente, zdravstveno osiguranje i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja gdje se osigurani rizik odnosi neposredno na život ili tijelo neke osobe.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Obuhvaća štete nastale zbog materijalnih gubitaka životinja zbog uginuća, prisilnog klanja ili ubijanja zbog bolesti ili nesretnog slučaja, opasnost gubitka teleta ili ždrijebeta kod poroda, opasnost gubitka rasplodne sposobnosti junica i krava, opasnost gubitka rasplodne sposobnosti bikova. Ovim osiguranjem obuhvaćeno je i osiguranje životinja na izložbama i egzotičnih životinja zooloških vrtova. Osiguranje životinja jedna je od najstarijih vrsta osiguranja - staro je više od 2000 godina.
Pokriva štete od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i štete uzrokovane oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacije i opreme u kojima su se nalazili osigurani predmeti prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja  provalne krađe do visine utvrđene uvjetima osiguranja. U uvjetima osiguranja osiguravatelj navodi okolnosti pod kojima je u obvezi naknaditi osigurane predmete od opasnosti provalne krađe i okolnosti u kojima je isključena njegova obveza naknade štete za osigurane predmete. U hrvatskom osiguranju, osim ako se posebno ne ugovori i plati premija i to samo za određene osigurane predmete u osiguranju od provalne krađe nije uključena i opasnost od krađe.
Najčešće objedinjeno obuhvaća gubitak ili oštećenje broda, administrativne troškove te odgovornost prema trećim osobama (za sudar, udar, onečišćenje, te prema kupačima) kao i odgovornost prema putnicima broda.
Osiguranje stvari za osobnu uporebu i potrošnju, te za uređenje stana koje su vlasništvo osiguranika i članova njegove obitelji, te stvari koje su u stanu i koje na temelju ugovora o korištenju stana osiguranik ima pravo koristiti ukoliko uvjetima osiguranja nisu isključene iz osiguranja. Gotov novac, vrijednosni papiri, nakit, umjetnička djela i zbirke osigurani su do limita utvrđenih uvjetima osiguranja. moguće je ugovoriti i veće osigurane svote uz dodatno plaćanje premije. Predmet osiguranja mogu biti i boje na zidu i građevnoj stolariji, zidne, podne i stropne obloge (tapete, lamperije i sl.) ako se plati doplatna premija. Osigurane opasnosti su požar, udar groma, eksplozija osim eksplozije od nuklearne energije, oluja, tuča, pad i udar zračne letjelice, manifestacije i demonstracije u miru, poplava i bujica, izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, klizanje tla, odronjavanje zemljišta, snježna lavina, provalna krađa i razbojstvo i odgovornost privatnih osoba. Može se osigurati i dopunska opasnost loma stakla na prozorima i vratima. Osiguranjem su pokrivene samo izravne štete na stvarima. Uz osiguranje kućanstva moguće je ugovoriti i osiguranje kućanskih aparata od šteta nastalih zbog djelovanja električne energije.
Uključuje uz osiguranje usjeva i osiguranje plodova poljoprivrednih gospodarstava od opasnosti tuče, požara i udara groma, oluje, poplave, mraza, pospilice, te opasnosti gubitka kvalitete sjemenskih žitarica, voća i stolnog grožđa, osiguranje usjeva i plodova u staklenicima i plastenicima, osiguranje usjeva i plodova poslije kosidbe, osiguranje stabla voćaka i čokota vinove loze. Najveća osigurana svota je očekivani urod obračunat po tržišnim cijenama. Budući da se osigurana svota temelji na procjeni, moguće su i obmane. Pojedini predmeti osiguranja i opasnosti mogu se ugovoriti samo s franšizom. Ugovori se u pravilu zaključuju na duže razdoblje, npr. na 10 godina.
Smanjenje cijene ili novčanog iznosa robe ili usluge. Popustu je svrha da pospješi prijevremeno plaćanje računa ili da stimulira na kupnju.
U pravilu dugoročno svotno osiguranje u kojem se ugovorena svota isplaćuje korisniku osiguranja ako osiguranik umre za trajanja osiguranja (riziko osiguranje) ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja ako je osiguranik na životu (osiguranje doživljenja) ili u oba slučaja (mješovito osiguranje). Uz isplatu ugovorene svote moguće je ugovoriti i sudjelovanje u dobitku koji je osiguravatelj ostvario poslovima osiguranja života. Kod osiguranja doživljenja i mješovitog osiguranja moguće je u toku trajanja osiguranja napraviti otkup ili kapitalizaciju osiguranja. Postoji mnogo različitih oblika osiguranja života s obzirom na odnos trajanja osiguranja i trajanja plaćanja premije (jednokratno plaćanje premije, tijekom cijelog trajanja osiguranja ili kraće), trenutka i načina isplate ugovorene svote (u trenutku prijave smrti ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja). Posebno je velika fleksibilnost u izboru visine ugovorene svote i premije. Osiguranje života može biti na jedan život ili na više života, pojedinačno ili grupno. Cjenici se temelje na tablicama smrtnosti i aktuarskoj matematici. Pod osiguranjem života u širem smislu smatra se i osiguranje rente. Moguće je uz osiguranje života ugovoriti i dopunska osiguranja (dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, dopunsko osiguranje odricanja od premije, dopunsko osiguranje kritičkih bolesti). U razvijenim zemljama osiguranje života je gospodarski i socijalno najvažniji vid osiguranja, zbog velike akumulacije kapitala (i više od polovice ukupne premije osiguranja su premije osiguranja života) i bitnih činilaca ekonomske sigurnosti pojedinca kao člana obitelji ili poslovnog subjekta. Zbog veličine sredstava i dugoročnosti ugovora stroži je nadzor države nad osiguravateljima.

Odaberite proizvod iz kategorije Paketi

Ostalo iz kategorije Paketi