Obrtnički paket

Nepredviđene opasnosti mogu dovesti u pitanje vaše poslovanje, egzistenciju djelatnika i ugroziti osobnu imovinu. Osigurajte ih na vrijeme ovim iznimno kvalitetnim paketom 40% povoljnijim od individualnih osiguranja.

Pošaljite upit

Nepredviđene opasnosti mogu dovesti u pitanje vaše poslovanje, egzistenciju djelatnika i ugroziti osobnu imovinu. Osigurajte ih na vrijeme ovim iznimno kvalitetnim paketom 40% povoljnijim od individualnih osiguranja.

                     

Dragi obrtnici, ovim jedinstvenim proizvodom sa samo jednom policom osiguranja dobivate više osigurateljnih pokrića. Paket je jednostavno ugovoriti, a omogućuje vam odabir osiguranja prilagođen posebnostima vaše djelatnosti i obrtničkim potrebama.

                     

Za vas smo otvorili i posebnu, besplatnu telefonsku liniji: 0800 1884.

                     

Obrtnički paket osmišljen je za potpuno osiguranje djelatnosti obrtnika, a u sklopu osnovnog osiguranja možete ugovoriti:

 • osiguranje imovine
 • automobilski kasko 
 • osiguranje odgovornosti
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja.

Popusti:

 • 15% popusta na premiju osnovnog paketa
 • 1% za svako dodatno zaključeno osiguranje
 • 5% za plaćanje premije odjednom u cijelosti
 • 10-30% popusta kasko osiguranja za starost vozila 
 • 10% popusta kasko osiguranja za invalide.

1. Osiguranje imovine

Obuhvaća osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti na novu vrijednost, a pokriva rizike požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada ili tuče, udara vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osiguranu građevinu, pad zračne letjelice te manifestacije i demonstracije. Nova vrijednost znači da nema odbitka amortizacije u slučaju štete. Ipak amortizacija će se obračunati u slučaju ako je oprema koja je predmet osiguranja amortizirana više od 60%. U tom slučaju osiguraniku se isplaćuje stvarna vrijednost. Posebna pogodnost – izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi te poplava i bujica uključeni su u paket do iznosa od 1.500 kn po osiguranoj lokaciji bez zaračunavanja dodatne premije.

2. Osiguranje automobilskog kaska

Obuhvaća osiguranje osobnih i teretnih vozila od rizika uništenja, oštećenja ili nestanka vozila čak i u slučaju kada osiguranik skrivi prometnu nezgodu, a pokriva rizike požara, udara groma, eksplozije, tuče, oluje, poplave, pada ili udarca nekog predmeta, manifestacija ili demonstracija, zlonamjernih postupaka trećih osoba, uništenja ili oštećenja vozila u prometnoj nesreći, krađe vozila, prevrnuća i iskliznuća.

Naknadno ili nestandardno ugrađene dijelove i opremu, priključne uređaje i pribor, audio i video uređaje, putne hladnjake, plinske uređaja, reklamne i druge natpise potrebno je navesti na polici osiguranja i zaračunati dodatnu premiju.

3. Osiguranje odgovornosti

Ovim osiguranjem štiti se imovina osiguranika od zahtjeva trećih osoba zbog povrede tijela ili zdravlja, smrti, oštećenja ili uništenja stvari treće osobe nastalih obavljanjem djelatnosti osiguranika. Prošireno je i pokriće za štete koje mogu nastati iz privatne odgovornosti vlasnika obrta. Ovim osiguranjem pokrivena je isključivo izvanugovorna odgovornost osiguranika koja proizlazi iz obavljanja njegove registrirane djelatnosti, vlasništva, posjedovanja ili određenog svojstva stvari te pravnog odnosa za štetu učinjenu trećim osobama. Treća osoba može biti svaka osoba koja je izvan određenog pravnog odnosa (ugovora ili djelatnosti) ili djelatnosti osiguranika. Djelatnici osiguranika po ovom programu ne smatraju se trećim osobama. Privatna odgovornost podrazumijeva odgovornost osiguranika za štete koje prouzroči trećim osobama u svojstvu privatne osobe u svakodnevnom životu izvan obavljanja zanatske ili neke druge djelatnosti kojom se privređuje.

4. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja - nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni vanjski utjecaj na tijelo ili zdravlje osigurane osobe, čija posljedica može biti invaliditet (gubitak opće radne sposobnosti), smrt kao posljedica nezgode te smrt uslijed bolesti. Nesretnim slučajem smatraju se sljedeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta (osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest).

Dodatnim osiguranjima se smatraju:

 • osiguranje od provalne krađe, razbojstva i vandalizma
 • osiguranje od potresa
 • osiguranje od loma stroja
 • osiguranje od loma stakla
 • osiguranje od prekida rada uslijed požara
 • kasko osiguranje brodica i jahti
 • osiguranje profesionalne odgovornosti.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima