Obiteljski paket

Pojednostavnite izbor osiguranja svog doma i najmilijih samo jednom policom koja uključuje različite vrste osiguranja.

Danas nam je ponuđen sve veći i veći broj mogućnosti i vrsta osiguranja. Zato smo za vas pripremili jedan paket koji će vam olakšati brigu za dom i obitelj.

Zašto obiteljska polica?

 • mogućnost zaključivanja svih vrsta osiguranja jednom policom u vlastitom domu po dolasku našeg predstavnika
 • izbjegavanje višestrukog zaključivanja pojedinih polica
 • nadzor nad troškovima osiguranja i lakše planiranje obiteljskog budžeta
 • popust na broj ugovorenih pokrića do 20%
 • popust ukoliko u CO imate ugovoreno životno osiguranje 
 • popust ukoliko u CO imate ugovorenu policu autoodgovornosti 
 • mogućnost plaćanja u 10 rata
 • popust za gotovinsko plaćanje 5%
 • popust za višegodišnje osiguranje 10%.
Više

Što može ugroziti sigurnost vašeg doma i obitelji?

 • nepredvidivost prirode, vatrene stihije, grom, oluja, tuča, poplava i bujica
 • pucanje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • potres koji može izazvati katastrofalne posljedice
 • nesretni slučaj (nezgoda) svako iznenadno djelovanje koje ugrožava vaše zdravlje i zdravlje članova obitelji
 • opasnost u prometu - prevrnuća, iskliznuća, stradanje u prometu od posljedica požara, oluja, krađe.

Kako sklopiti policu obiteljskog osiguranja?

Za zaključivanje police obiteljskog osiguranja nužno je odabrati tri osnovna osiguranja iz sljedećih grupa:

1. GRUPA I:

 • osiguranje kuće od rizika požara i nekih drugih rizika
 • osiguranje etažnog vlasništva stana od rizika požara i nekih drugih rizika.

2. GRUPA II:

 • individualno osiguranje od nezgode
 • privatna odgovornost
 • osiguranje stvari kućanstva.

3. GRUPA III:

 • kasko osiguranje automobila
 • kasko osiguranje brodica i jahti
 • osiguranje od rizika potresa.

Navedene vrste osiguranja predstavljaju osnovni paket koji je moguće nadopuniti i drugim navedenim vrstama osiguranja:

 • osiguranje kućnih ljubimaca
 • osiguranje naknade bolničkih dana
 • osiguranje od provalne krađe i razbojstva
 • osiguranje od loma stroja
 • osiguranje od loma stakla.

Naravno, sve ovisi o vašim potrebama i mogućnostima. Vi odaberite način na koji ćete zaštititi svoj dom i članove obitelji.

Za sve potrebne informacije, s punim povjerenjem, obratite se svome zastupniku osiguranja, dođite u bilo koju poslovnicu Croatia osiguranja d.d. ili nas jednostavno nazovite na besplatni info telefon 0800 80 10.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Namještaj i druga oprema koja služi za uređenje stana, kućanski aparati, osobni predmeti osiguranika, članova obitelji i zaposlenih u kućanstvu, a to su odjeća, obuća te novaci skupocjene stvari do ugovorenih limita. Osiguranjem su pokrivene stvari samo u stalno nastanjenim stanovima, odnosno kućama. Stvari kućanstva pokrivene su od opasnosti navedenih u uvjetima osiguranja za osiguranje kućanstva.
Osiguranje zaključeno za razdoblje duže od jedne godine. Uobičajeno je u osiguranju života.
Obveza izvršenja zadatka uz zadovoljavajuće rješenje. Biti odgovoran znači odgovarati nadležnom za svoj posao. U organizaciji mora postojati ravnoteža između autoriteta i odgovornosti. Autoritet je ograničeno pravo korištenja sredstava organizacije i usmjeravanja napora ljudi u izvršenju zadataka.
Osiguranje prijevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvaća: a) osiguranje pomorskog kaska, u što ulazi osiguranje broda, odnosno njegova trupa, brodske strojeve, uređaje i opremu, redovite zalihe goriva i maziva, te ostalog materijala, kao i zalihe hrane i pića za brodsku posadu. Osiguranje brodova obuhvaća: osiguranje broda na vrijeme na puno pokriće i "uže pokriće", osiguranje na putovanje, osiguranje za vrijeme dužeg ležanja u luci, osiguranje broda u gradnji te ostala osiguranja (vozarina, ratni i politički rizici i dr.); b) osiguranje riječnog kaska, u što ulazi osiguranje broda i čamca unutrašnje plovidbe od analognog rizika kao i kod pomorskog kaska; c) osiguranje avionskog kaska, što pokriva zrakoplov i njegovu opremu, prevoznicu, stvari koje se nalaze u zrakoplovu, te odgovornost za štetu nanesenu trećim osobama; d) osiguranje automobilskog kaska, što obuhvaća osiguranje svih vrsta motornih i priključnih vozila uključujući motorna vozila na tračnicama i samohodne pokretljive radne strojeve. Ovo osiguranje može biti potpuno i djelomično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Osiguranje željezničkog kaska obavljeno je u okviru same željezničko-transportne organizacije. Prema tome da li se prijevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili izvan zemlje poznajemo domaći i međunarodni kasko.
1. u Hrvatskoj podjela rizika unutar grupe osiguranja; 2. prema smjernicama Europske ekonomske zajednice rizici neživotnih osiguranje dijele se na slijedeće vrste: 1) nezgoda, 2) bolest, 3. cestovna vozila - kasko, 4) tračna vozila - kasko, 5) zračne letjelice - kasko, 6) pomorski, riječni i jezerski kasko, 7) roba u prijevozu, 8) požar i prirodne sile, 9) ostale štete na imovini, 10) automobilska odgovornost, 11) odgovornost za zračne letjelice, 12) odgovornost za brodove, 13) opća odgovornost, 14) kredit, 15) jamstvo, 16) različiti financijski gubici, 17) pravna zaštita. Životna osiguranja klasificiraju se na slijedeće vrste: 1) a) osiguranje života, odnosno ona koja podrazumjevaju osiguranje doživljenja, osiguranje za slučaj smrti, miješano osiguranje, osiguranje života s povratom premije, b) osiguranje rente, c) dopunska osiguranja koja provode osiguravatelji životnih osiguranja, a posebno osiguranje tjelesnih ozljeda uključujući profesionalnu nesposobnost, osiguranje za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja, osiguranje invaliditeta zbog nesretnog slučaja ili bolesti, kada su ugovorena kao dodatna osiguranja uz osiguranje života; 2) osiguranje za slučaj udaje, osiguranje za slučaj rođenja; 3) osiguranje iz točke 1 a) i b) povezana s investicijskim fondovima; 4) trajno zdravstveno osiguranje; 5) tontinierski poslovi; 6) poslovi kapitalizacije koji se temelje na aktuarskoj tehnici prema kojoj se za jednokratnu ili periodičnu unaprijed definiranu uplatu izvršavaju obveze definiranog trajanja i iznosa; 7) poslovi upravljanja zajedničkim mirovinskim fondovima s osiguravateljnim jamstvom i bez njega u pogledu očuvanja kapitala ili isplata uz minaimalnu kamatu; 8) poslovi koje obaljaju osiguravatelji, poput onih navedenih u Francuskom zakoniku o osiguranju; 9) poslovi ovisni o trajanju ljudskog života predviđeni u zakonodavstvu o socijalnom osiguranju kad ih provode ili obavljaju u skladu sa zakonodavstvom države poduzeća za osiguranje na vlastiti rizik.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Rizik koji nastaje stihijskim, neočekivanim plavljenjem terena vodom iz rijeka, jezera, mora i dr. zbog izlijevanja vode iz korita, provale obrambenih nasipa ili brana, izvanredno visoke plime ili valova neobične jačine, provalom oblaka i sl. Rizik poplave je kod mnogih vrsta osiguranja dopunski rizik, čije se pokriće mora posebno ugovoriti i platiti posebnu premiju.
Najčešće objedinjeno obuhvaća gubitak ili oštećenje broda, administrativne troškove te odgovornost prema trećim osobama (za sudar, udar, onečišćenje, te prema kupačima) kao i odgovornost prema putnicima broda.
Pokriva štete od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i štete uzrokovane oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacije i opreme u kojima su se nalazili osigurani predmeti prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja  provalne krađe do visine utvrđene uvjetima osiguranja. U uvjetima osiguranja osiguravatelj navodi okolnosti pod kojima je u obvezi naknaditi osigurane predmete od opasnosti provalne krađe i okolnosti u kojima je isključena njegova obveza naknade štete za osigurane predmete. U hrvatskom osiguranju, osim ako se posebno ne ugovori i plati premija i to samo za određene osigurane predmete u osiguranju od provalne krađe nije uključena i opasnost od krađe.
Smanjenje cijene ili novčanog iznosa robe ili usluge. Popustu je svrha da pospješi prijevremeno plaćanje računa ili da stimulira na kupnju.
Snažan vjetar, često ujedinjen s kišom, tučom ili snijegom. Jačina vjetra koji se smatra olujom naznačena je u uvjetima osiguranja. Zadnjih godina sve su češće i intezitetom jače oluje i u zapadnoeuropskim državama.
Mogući uzrok nastanka osiguranog slučaja. Pojam "riziko" s kojim se često poistovjećuje sveobuhvatniji je jer uključuje i predmet osiguranja. Ugovorom o osiguranju i na temelju plaćene premije osiguravatelj preuzima na sebe rizik nastupa opasnosti.

Odaberite proizvod iz kategorije Paketi

Ostalo iz kategorije Paketi