mPODUZETNIK

Ako ste obrtnik ili poduzetnik, nudimo vam poslovni paket osiguranja koji će zaštiti vaše djelatnike, vas kao vlasnika i vašu imovinu

mPODUZETNIK je paket osiguranja posebno osmišljen i prilagođen potrebama obrtnika i poduzetnika sljedećih grupa djelatnosti:

 • pravne i računovodstvene djelatnosti (npr. sudski tumači),
 • obrazovne djelatnosti (npr. škole stranih jezika),
 • sportske i rekreacijske djelatnosti,
 • računalno programiranje, savjetovanje i povezano,
 • njega i ljepota,
 • putničke agencije,
 • trgovina,
 • ugostiteljstvo,
 • djelatnosti članskih organizacija itd.

Osigurati možete mjesto obavljanja vaše djelatnosti:

 • uredski prostor,
 • frizerski salon,
 • fitness centar,
 • prodavaonicu,
 • kafić,
 • restoran itd.

Zašto ugovoriti paket osiguranja mPODUZETNIK?

 • štiti vrijednost vaše imovine, osiguravajući da sve ono na čemu vrijedno radite ne nestane preko noći
 • štiti vaše djelatnike od posljedica nesretnog slučaja pružajući im financijsku sigurnost
 • štiti vaš imovinski interes u slučaju štete nanesene trećim osobama iz vaše odgovornosti
 • štiti od gubitka dobiti i pokriva fiksne troškove poslovanja u vrijeme prekida rada zbog požara i nekih drugih rizika
 • osiguranje od loma zaslona mobitela Mobiexpress ima interventni tim koji je na raspolaganju svaki dan u godini te u roku od 72 sata preuzima i vraća popravljeni uređaj na vašu adresu

Što možete osigurati paketom mPODUZETNIK?

mPODUZETNIK

Osnovna pokrića:

Dodatna pokrića birate ako želite:

PAKET A

Osiguranje od požara i prekida rada
Osiguranje od izljeva vode
Osiguranje od poplave

Osiguranje od:
- javne odgovornosti
- odgovornosti prema djelatnicima
- nezgode za djelatnike
Osiguranje od loma zaslona mobitela

PAKET B

Osiguranje od požara i prekida rada
Osiguranje od izljeva vode
Osiguranje od provalne krađe
Osiguranje od loma stakla
Osiguranje od poplave

Osiguranje od:
- javne odgovornosti
- odgovornosti prema djelatnicima
- nezgode za djelatnike
Osiguranje od loma zaslona mobitela

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Poslovni čovjek, najčešće nosilac posla. U izvornom značenju riječ je o čovjeku koji ulaže svoj novac u određeni poslovni pothvat nadajući se zaradi, odnosno dobiti. U tu svrhu osniva poduzeće i sklapa ugovore s onima koji će za njega raditi. On, dakle, snosi imovinski rizik, dok svi drugi koje on zaposli dobivaju ugovorenu naknadu (rizik zaposlenih je u tome što su možda izabrali lošeg poslodavca). Poduzetništvo se najviše vezuje za dva osnovna svojstva, koja proistječu iz samog pojma poduzimljivosti: sklonost riziku i inovativnost. Budući da ljudi koji raspolažu novcem ne moraju biti obdareni tim svojstvom, a i trajnost poduzeća je poželjna, poduzetništvo, vlasništvo i menedžerstvo mogu biti sasvim razdvojeni. Vlasnički rizik ne mora padati na poduzetnika, a poduzetnik ne mora biti menedžer. Zbog toga, sklonost riziku i inovativnost ne moraju se podudarati u jednoj poslovnoj funkciji ili osobi. Ipak, u ovoj podjeli rada ne može se pretjerivati, budući da inovativnost mora biti rukovođena stjecanjem zarade, kao što bi se sklonost za rizik sasvim izgubila ukoliko bi ili netko uvijek preuzimao rizik za drugoga ili bi se on sasvim socijalizirao. Zbog toga, suvremeni poduzetnici još uvjek moraju bar donekle spajati ova dva osnovna poduzetnička svojstva.
Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.
Istodobno osiguranje više predmeta osiguranja i rizika jednog ugovaratelja osiguranja i/ili osiguranika. Za paket osiguranje traži se zaključivanje nekoliko vrsta osiguranja. Primjer paketa je npr. slučaj kad osiguravatelj neke vrste osiguranja traži kao obvezne (npr. požarno osiguranje, osiguranje strojeva od loma i osiguranje odgovornosti iz djelatnosti), a preostale prema odabiru osiguranika (osiguranje nezgode, loma stakla, automobilskog kaska i sl.). Za zaključeni paket osiguranja u pravilu se odobrava poseban popust.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Pokriva štete od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i štete uzrokovane oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacije i opreme u kojima su se nalazili osigurani predmeti prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja  provalne krađe do visine utvrđene uvjetima osiguranja. U uvjetima osiguranja osiguravatelj navodi okolnosti pod kojima je u obvezi naknaditi osigurane predmete od opasnosti provalne krađe i okolnosti u kojima je isključena njegova obveza naknade štete za osigurane predmete. U hrvatskom osiguranju, osim ako se posebno ne ugovori i plati premija i to samo za određene osigurane predmete u osiguranju od provalne krađe nije uključena i opasnost od krađe.

Odaberite proizvod iz kategorije Paketi

Ostalo iz kategorije Paketi