Osiguranje menadžera

Velika odgovornost zahtjeva i posebno osiguranje uz izuzetno visoke osigurane iznose.

Pošaljite upit

Zato što ste rukovoditelj, osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima koja maksimalno brine o svim zbivanjima u organizaciji, potrebno vam je osiguranje koje brine o vama, kreirano samo za vas. 

Program za menadžere osigurava vas od posljedica nesretnog slučaja uz visoke osigurane iznose.

                                      

Program je namijenjen:

 • članovima nadzornih odbora i uprava društva kao i ostalim rukovodećim kadrovima u poduzeću
 • rukovoditeljima državnih i upravnih organa
 • rukovoditeljima financijskih institucija
 • rukovoditeljima zdravstvenih, znanstvenih, obrazovnih, sportskih i drugih organizacija
 • čelnicima političkih stranaka
 • svima koji obavljaju poslove s posebnim ovlastima i odgovornostima u ostalim organizacijama.

                             

Program je, u pravilu, namijenjen zdravim osobama do navršenih 65 godina života. Osobe starije od 65 godina i osobe čija je radna sposobnost umanjena ili nisu potpuno zdrave mogu biti osigurane uz nadoplatnu premiju i prema posebnim uvjetima.

Program za osiguranje menadžera sadrži:

 • Osiguranje za slučaj trajnoga invaliditeta, zbog nastanka nesretnog slučaja
 • Osiguranje za slučaj smrti zbog nastanka nesretnog slučaja
 • Osiguranje za slučaj smrti zbog bolesti
 • Osiguranje za rizik teško bolesnog stanja
 • Osiguranje za slučaj iznenadne smrti zbog bolesti - ISB
 • Osiguranje troškova liječenja
 • Troškovi spašavanja u RH
 • Osiguranje dnevne naknade za liječenje u bolnici
 • Osiguranje naknade za uništenu ili izgubljenu prtljagu. 

Primjer za zdravu osobu:

Pristupna godina života menadžera 40 god. Osiguranje svota i premija za jednu osobu u kunama.

Napomene

Iznosi osiguranja predstavljaju iznos koji se isplaćuje u slučaju nastanka osiguranog slučaja. Naša je preporuka da prilikom određivanja iznosa osiguranja prvenstveno razmislite o svim okolnostima koje vas okružuju u svakodnevnom životu.

Ugovor o osiguranju sklapa se temeljem ponude, a smatra se važećim kada je obostrano potpisana polica osiguranja ili list pokrića te kada je dospjela premija osiguranja plaćena .

Predstavljena kombinacija osiguranja iz našeg programa osiguranja za menadžere predstavlja samo primjer, a na temelju vašeg zahtjeva ili drugačijeg odabira kombinacija možemo ponuditi osiguranje prema vašoj želji i potrebama. U tom slučaju zatražite posjet našeg predstavnika, a vaše će osiguranje započeti prema dogovoru. 

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima