Osiguranje djece, učenika i studenata

Osigurajte svoju djecu i kad vam nisu na oku (u vrtiću, školi, na fakultetu...) osiguranjem koje ih štiti cijele godine, 24 sata dnevno, uključujući i vrijeme praznika.

Pošaljite upit

Briga o djeci i mladima nije dovoljna samo u roditeljskom domu. Nesmotrenost i zaigranost čest je uzrok nezgoda u učionici, na igralištu ili u sportskoj dvorani. Naš paket osiguranja pruža optimalnu kombinaciju osiguranih iznosa uz premiju prilagođenu ekonomskim mogućnostima roditelja.

                     

Osiguranje ugovaraju odgojne i obrazovne ustanove kao grupnu policu, ali svaki roditelj može ugovoriti individualnu policu za svoje dijete po uvjetima jednakim grupnom osiguranju.

                     

Roditelji mogu osigurati svoju djecu i uz prošireno pokriće i više osigurane iznose od onih koje ugovaraju vrtići, škole i fakulteti.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima