Nezgoda

Na cesti, u školi, na poslu, pri sportskim aktivnostima... Policom osiguranja nezgode ne možete spriječiti, ali možete ublažiti posljedice i financijske troškove.

Odaberite proizvod iz kategorije Nezgoda

Croatia osiguranje vam pruža jedinstvene mogućnosti osiguranja od nesretnog slučaja, prilagođene vašim željama, zanimanju i aktivnostima. I to uz vrlo povoljnu premiju.

Donosimo vam sljedeće prednosti:

 • najkraći rok isplate štete
 • osiguranje 24h dnevno, bez teritorijalnog ograničenja
 • najveći broj osiguranih rizika u ponudi
 • u osiguranje možete uključiti i rizike vezane uz bolesti (teška bolesna stanja, smrt uslijed  bolesti).

Ugovaranje osiguranja od nezgode brzo je i jednostavno, a osigurati se možete na trajanje od 1 dana pa do godine dana.

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja obuhvaća dragovoljna osiguranja osoba od posljedica nesretnoga slučaja nastalih u pravilu pri obavljanju njihova redovitoga zanimanja i izvan njega, ali i osiguranja posebnih ljudskih aktivnosti ili djelatnosti prigodom kojih može nastupiti nesretni slučaj te naposljetku, obvezno osiguranje putnika u javnom prometu. 

Što je nesretni slučaj?

Nesretni je slučaj svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, privremenu nesposobnost za rad ili narušeno zdravlje koje zahtijeva liječničku pomoć.

Tko se može osigurati?

Osiguranik, u pravilu može u biti osoba, od navršene 14. godine do završno 75. godine života. Osobe mlađe od 14 i starije od 75 godina, mogu biti osigurane samo po dopunskim ili posebnim uvjetima.

Osiguranje može ugovoriti svaka pravna ili fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost i interes da sklopi osiguranje.

Koji se rizici mogu ugovoriti?

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja može se ugovoriti za sljedeće rizike:

 • smrt zbog nesretnog slučaja
 • trajni invaliditet
 • dnevnu naknadu za privremenu nesposobnost za rad
 • troškove liječenja
 • dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

Obavezno se ugovaraju rizik smrti zbog nesretnog slučaja i rizik trajnog invaliditeta, dok su ostali rizici fakultativni.

Pored navedenih fakultativnih rizika, uz pojedine vrste osiguranja, mogu se ugovoriti i rizici za slučaj:

 • smrti od bolesti
 • iznenadne smrti od bolesti
 • smrti od prometne nezgode
 • teško bolesnih stanja
 • gubitaka stalnog zuba
 • loma kosti i za slučaj kada izostane trajna invalidnost
 • kozmetičke operacije
 • hospitalizacije
 • pokrića troškova spašavanja u zemlji i inozemstvu. 

Što je osiguranje teško bolesnih stanja?

Osiguranje teško bolesnih stanja obuhvaća osiguranje za slučaj nastanka teških stanja 12 najčešćih bolesti kojima smo podložni i koje nas u životu znaju zadesiti, a to su: srčani infarkt, moždani udar, rak raznih organa koji se liječi kemoterapijom u ciklusima, zatajenje bubrega ili jetre, reumatoidni artritis i dr.

Kako se ugovara rizik smrti od prometne nezgode?

Pored rizika smrti zbog nesretnog slučaja, može se posebno ugovoriti i ovaj rizik. U tom slučaju, ukoliko je taj rizik ugovoren policom te ako nastupi smrt zbog prometne nezgode, isplaćuju se obje ugovorene svote: i svota za smrt uslijed nezgode i svota za smrt zbog prometne nezgode.

Dakle, kada su ugovorena oba rizika, smrt uslijed nezgode i smrt zbog prometne nezgode, ti rizici ne isključuju jedan drugog.

Ovaj rizik može se ugovoriti uz individualno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja, kao i uz kolektivno i kombinirano kolektivno osiguranje djelatnika od posljedica nesretnog slučaja.

Kako se ugovara rizik iznenadne smrti od bolesti?

Ovaj rizik može se ugovoriti neovisno o ugovorenom riziku smrti od bolesti. U slučaju kada su ugovorena oba rizika, smrt uslijed bolesti i iznenadna smrt od bolesti, ti rizici ne isključuju jedan drugog. Ukoliko je taj rizik ugovoren policom te ako nastupi iznenadna smrt zbog bolesti, isplaćuju se obje ugovorene svote: i svota za smrt uslijed bolesti i svota za iznenadnu smrt od bolesti.

Rizik iznenadne smrti od bolesti može se ugovoriti uz individualno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja, uz kolektivno i kombinirano kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja kao i uz osiguranje osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima (menadžera).

Na koji rok se ugovara osiguranje?

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja u pravilu se ugovara na rok od godine dana, međutim moguće je ugovoriti i kraći rok (od 1 dan nadalje). Kod kolektivnih osiguranja moguće je ugovoriti višegodišnje ili dugoročno osiguranje.

Osiguranjem se u pravilu nudi pokriće 24 sata dnevno i bez teritorijalnog ograničenja, ali se može ugovoriti i ograničeno pokriće (npr. samo za vrijeme rada, za vrijeme putovanja, za vrijeme sportskih aktivnosti i sl.).

Koliko može iznositi naknada za trajni invaliditet?

Za utvrđeni trajni invaliditet veći od 50% Croatia osiguranje d.d. za svaki postotak iznad 50% isplaćuje dvostruki iznos naknade, tako da naknada za trajni invaliditet može biti do 50% veća od ugovorene osigurane svote. Npr.:

 • za trajni invaliditet od 45 % isplaćuje se 45% osigurane svote
 • za trajni invaliditet od 60% isplaćuje se 70 % osigurane svote (50+10+10)
 • za trajni invaliditet od 100% isplaćuje se 150% osigurane svote (50+50+50).