Osiguranje životinja

Zaštitite svoje blago od najčešćih rizika.

Pošalji upit za osiguranje životinja

Osiguranjem životinja pruža se osiguravajuća zaštita od sljedećih osnovnih rizika:

  • uginuće osigurane životinje uslijed bolesti ili nesretnog slučaja
  • klanje osigurane životinje uslijed bolesti ili nesretnog slučaja
  • eutanazija osigurane životinje uslijed bolesti ili nesretnog slučaja.

               

Ukoliko se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguravajuća zaštita proširuje se na jedan ili više dopunskih rizika prema načinu ugovaranja i to na:

  • osiguranje gubitka teleta ili ždrebeta kod poroda
  • osiguranje muških rasplodnih grla od gubitka rasplodne sposobnosti (koji imaju atest o rasplodnoj sposobnosti)
  • osiguranje ženskih rasplodnih grla od gubitka rasplodne sposobnosti (ako osiguranik posjeduje potvrdu ordinirajućega veterinara da je grlo gravidno)
  • osiguranje životinja na izložbama
  • osiguranje pčela kod uništenja ili oštećenja košnica, saća i meda.
  • osiguranje izmakle koristi zbog izbijanja klasične svinjske kuge.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima