Osiguranje turističkih apartmana - Turist plus

Osigurajte svoju investiciju od nepredvidljivih okolnosti.

Opušten odmor za gosta i siguran posao za vas uz Turist Plus Croatia osiguranje!

Provala u apartman za vrijeme boravka gosta, uništene stvari u vlasništvu gosta, šteta u apartmanu koju je počinio gost – to su samo neke od situacija koje mogu pokvariti gostu sjećanja na lijep odmor, a vama ugroziti posao iznajmljivanja apartmana.

Što osiguravam policom Turist Plus?

  • stvari vlasnika apartmana koje služe za uređenje poput namještaja, kućanskih aparata, ukrasnih predmeta i druge opreme
  • stvari gostiju koje služe za osobnu upotrebu i potrošnju, dokumente i stvari posebne vrijednosti poput novca i nakita
  • odgovornost prema trećim osobama u svojstvu najmodavca

Koji su rizici uključeni u policu Turist Plus?

Stvari vaših gostiju i oprema vašeg apartmana osigurani su od rizika:

  • požara, udara groma i eksplozije
  • pada i udara letjelice
  • oluje, tuče, poplave i bujice
  • klizanja tla i odrona zemljišta
  • izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, loma stakla, provalne krađe i razbojstva
  • drugih opasnosti

Ukratko, uz policu Turist Plus svojim gostima osigurat ćete ugodan boravak, a sebi miran san i uspješnu turističku sezonu.

Informativni izračun premije

Osiguranje stvari u kućanstvu Turist Plus Osiguranje stvari u kućanstvu Turist Plus
iznos osiguranja – 97.500,00 kn, 1.500,00 kn/m2 iznos osiguranja – 67.500,00 kn, 1.500,00 kn/m2
god. premija za 65m2 - 546,00 kn god. premija za 45m2 – 378,00 kn

Informativni izračun se temelji na cijenama bez popusta. Za ostvarivanje dodatnih popusta kontaktirajte nas putem kontakt forme ili nas nazovite na 0800 1884.

Više

Opcije uz proizvod

Zvone M.
Ove godine sam još dignuo razinu usluge u apartmanima i normalno da sve čime sam ih opremio želim osigurati. Naravno, želim i da se moji gosti osjećaju bezbrižno na svom odmoru jer se nerijetko onda i vraćaju. Znale su se događati razne nezgode, oštećenja namještaja i kućanskih aparata pa čak i krađe stvari gostiju. Zato sam i uzeo Turist Plus jer pokriva sve te rizike.

Mirta Š.
Godinama ulažem u poboljšanje ponude, ipak su mi moji apartmani izvor zarade. Važno mi je da su gosti opušteni i da se osjećaju ugodno tijekom boravka, ali i da su namještaj, aparati i ukrasi u apartmanu zaštićeni od oštećenja. Turist Plus osigurava i stvari gostiju i opremu mog apartmana tako da sam, što se tog dijela tiče, mirna cijelu sezonu.

 

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka. Pojam rizika u širem značenju označava i pojam opasnosti. U osiguranju pojam rizika podrazumjeva osigurani rizik od određenih mogućih opasnosti, npr. požar, nezgoda i sl. Osiguravatelj uvjetima osiguranja ili ugovorom o osiguranju utvrđuje: 1. koje rizike pokriva određenim standarnim osiguranjem, 2. koji rizici se preuzimaju uz određene povećane premijske stope (npr. uvećani rizici), 3. za koje rizike ograničava osiguranu svotu do određenog iznosa, 4. kod kojih rizika pojedinom odredbom ograničava širinu pokrića, npr. vremenski, 5. koji su rizici isključeni, npr. ratni rizici. O preuzetim rizicima osiguravatelji vode statistiku rizika. Na statističkim podacima i primjenom teorije rizika osiguravatelji temelje poslovnu politiku. Osiguravatelji imaju mogućnost rizike prihvatiti u osiguranje ili odbiti (izuzetak su obvezna osiguranja od odgovornosti). Kod prihvata ili odbijanja rizika cilj je održavanje tehničke (odnos premija i šteta) i financijske (solventnost) stabilnosti osiguravatelja, odnosno optimiranje preuzetih rizika.

1. iznos na koji je neka stvar, imovinski interes ili osoba osigurana. Iznos osiguranja je maksimalna obveza osiguratelja. Može se izraziti iznosom i/ili opisom ovisno o načinu osiguranja. Postoje dva načina osiguranja: na klasičnu svotu osiguranja ili na neki drugi način utvrđivanja nastanka obveze osiguratelja. Klasično osiguranje na svotu osiguranja je takav način osiguranja gdje ugovaratelj osiguranja samostalno određuje svotu osiguranja na temelju koje se utvrđuje i premija osiguranja a i obveza osiguratelja za naknadu štete. Ako je svota osiguranja niža od stvarne vrijednosti, tada se pri naknadi štete primjenjuje načelo proporcije. Drugi način osiguranja je osiguranje na stvarnu vrijednost ali najviše do limita (osiguranje na ugovorenu vrijednost), na stvarni iznos na stvarni iznos ali najviše do svote prvog rizika i slično; 2. svota osiguranja u kreditnim osiguranjima može biti izražena na dva načina, pa s tim u vezi razlikujemo osigurane vrijednosti: osiguranja pojedinačnih vrijednosti i osiguranja svih potraživanja. U prvom slučaju osigurava se potraživanje za jedan određeni kredit, pa svota iznosi prema visini fakture ili određenog kredita. U drugom slučaju osiguravaju se sva potraživanja prema jednom ili prema svim dužnicima osiguranika. Svota osiguranja u ovom slučaju određuje se kao limit do kojega su potraživanja pokrivena, odnosno predstavlja maksimalni iznos potraživanja koji osiguranik može imati u određenom trenutku prema kupcu. Ovaj način primjenjuje se osobito kod osiguranja potraživanja na bazi sustava revolving kredita koji se odobrava kupcu.

Obveza izvršenja zadatka uz zadovoljavajuće rješenje. Biti odgovoran znači odgovarati nadležnom za svoj posao. U organizaciji mora postojati ravnoteža između autoriteta i odgovornosti. Autoritet je ograničeno pravo korištenja sredstava organizacije i usmjeravanja napora ljudi u izvršenju zadataka.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Imovina

Ostalo iz kategorije Imovina