Osiguranje strojeva od posljedica loma i dodatnih rizika

Ugovaranjem osiguranja od posljedice loma strojeva pojedinačno ili skupno mogu se osigurateljno zaštititi:

- strojevi, instalacije, strojni i elektronički uređaji s postoljima, ležištem, temeljem i punjenjem, ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti osigurane stvari.

                

Ako se posebno ugovori, osigurateljno mogu biti zaštićeni:

 •  dalekovodi i kabelski vodovi visokog napona
 •  cjevovodi i mreže (vodovod, struja, plin, grijanje, telefon, televizija i sl.)
 •  antenski nosači
 •  razne metalne konstrukcije
 •  bageri u površinskom kopu rudnika
 •  oprema na bušotinama
 •  trake, lanci i užad transportnih uređaja
 •  valjci valjaoničkih stanova
 •  posebne vrste alata
 •  elektronička računala.

                

Osigurani rizici:

Ovom vrstom osigurateljne zaštite pruža se mogućnost naknade za posljedice oštećenja ili uništenja osiguranog predmeta uslijed nezgode u pogonu kao posljedice nepredviđenog i iznenadnog štetnog događaja, uključujući nespretnost, nehat i zlu namjeru.

                

Stvari su osigurane kada:

 • su montirane i spremne za rad
 • se nalaze u radu
 • su date u najam ili posudbu.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.
Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.
reosiguranje tehničkog rezultata.

Odaberite proizvod iz kategorije Imovina

Ostalo iz kategorije Imovina