Osiguranje stakla od loma

Osiguranje pokriva široku lepezu vrijednih stvari koje ne uključuju samo predmete od stakla.

Osim svih vrsta stakla, predmet ovog osiguranja mogu biti:

  • svijetleći natpisi i reklame
  • slike
  • mramorne ploče i ploče od umjetnoga kamena na stolovima itd.
  • povijesni i nadgrobni spomenici od kamena, betona i kovine
  • neonske i ostale svjetleće cijevi.

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja stvari zbog ostvarenja bilo kojeg rizika kojima su izložene osigurane stvari osim:

  •  ratnih operacija i pobuna
  •  pri premještanju neosiguranih stvari
  •  ogrebotina, izjedanja
  •  klizanja i slijeganja tla
  •  oštećenja nastalih pri otvaranju i zatvaranju grobnice. 

Rječnik — pojmovi s ove stranice

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Imovina

Ostalo iz kategorije Imovina