Osiguranje odgovornosti

Osigurajte se od štete nastale trećim osobama.

U osiguranju javne (izvanugovorne) odgovornosti predmet osiguranja je građansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, a pruža se osiguravajuća zaštita osiguraniku za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, koja bi nastala iz osiguranoga izvora opasnosti.

Uz osiguranje od javne (izvanugovorne) odgovornosti moguće je sklopiti i osiguranje od odgovornosti poslodavca prema vlastitim djelatnicima, a djelatnik ovdje „kupuje“ status treće osobe.

U našoj paleti proizvoda nudimo vam  i osiguranje od profesionalne (ugovorne) odgovornosti kojom se pruža osiguravajuća zaštita za štete nastale oštećenim osobama uslijed neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjavanju ugovorne obveze osiguranika te tijekom obavljanja njegove registrirane djelatnosti.

Više

Neke vrste osiguranja od profesionalne odgovornosti koje nudimo odnosi se na osiguranje:

 • odvjetnika
 • javnih bilježnika
 • revizora
 • upravitelja nekretnina
 • stečajnih upravitelja
 • doktora medicine
 • ljekarnika
 • doktora stomatologije
 • veterinara
 • zaštitara
 • posrednika u osiguranju i reosiguranju
 • zastupnika u osiguranju i reosiguranju
 • ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu
 • menadžera, članova uprave i nadzornih odbora d.d. i d.o.o.

Posebna podvrsta je osiguranje od odgovornosti za neispravan proizvod.

Sve dodatne informacije možete dobiti u našoj najbližoj podružnici ili putem elektroničke pošte.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Osiguranje odgovornosti prema trećim osobama, i to za smrt, povrede ili oboljenja osoba ili za oštećenja odnosno uništenja predmeta.  Ne postoji osigurana vrijednost, i osigurana svota je gornji limit obveze osiguravatelja. Procjena subjektivnog rizika je teška i zato u uvjetima osiguranja i klauzulama moraju veoma precizno biti opisani rizici koje pokriva osiguravatelj. Osnovna podjela opće odgovornosti je na osiguranje odgovornosti građana i na, osiguranje odgovornosti iz djelatnosti. Osiguranje opće odgovornosti je uključeno u imovinska osiguranja. Osiguranja odgovornosti su pasivna osiguranja. Uz osiguranja opće odgovornosti posebno značajne grane odgovornosti su osiguranje odgovornosti motornih vozila, osiguranje odgovornosti pomorskih vozara, osiguranje odgovornosti zračnih prijevoznika.
Obveza izvršenja zadatka uz zadovoljavajuće rješenje. Biti odgovoran znači odgovarati nadležnom za svoj posao. U organizaciji mora postojati ravnoteža između autoriteta i odgovornosti. Autoritet je ograničeno pravo korištenja sredstava organizacije i usmjeravanja napora ljudi u izvršenju zadataka.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Imovina

Ostalo iz kategorije Imovina