Osiguranje od požara

Neka s imovinom u požaru ne izgori i njezina vrijednost.

Ugovaranjem osiguranja od rizika požara osnovni rizici obuhvaćaju: 

 • požar
 • oluju
 • udar groma
 • tuču (grad)
 • udar vlastitoga motornog vozila
 • eksploziju
 • udar nepoznatoga motornog vozila
 • pad i udar letjelice
 • manifestacije i demonstracije.

Dopunske opasnosti

Ukoliko se posebno ugovori i doplati dodatna premija, osiguranje se proširuje na dopunske rizike i to:

 • poplavu i bujicu
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • snježnu lavinu
 • istjecanje tekućine
 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • samozapaljenje zaliha. 

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Rizik osiguran standarnim uvjetima za osiguranje brodova i tereta. Izričito je obuhvaćen osiguranjem u Institute Cargo Clauses B, Institute time Clauses - Hulls i Institute Voyage Clauses - Hulls. Nabrojen je u istoj liniji s rizikom potresa i vulkanske erupcije. Požar uzrokovan munjom osiguran je pod rizikom požar. Međutim munja može uzrokovati oštećenja tereta, opreme i uređaja broda i bez požara. U tome se ogleda smisao izričitog uključivanja ovih rizika u pokriće. Udar groma potpada pod pojam "rizik", pa je osiguran uvjetima za osiguranje "svih rizika" i bez posebnog navođenja.
Organizirano ili spontano javno iskazivanje raspoloženja grupe građana. Za razliku od demonstracija, manifestacije su izražavanje raspoloženja kao znak podrške nekome ili nečemu. Rizik manifestacija nastaje uništenjem ili oštećenjem osigurane osobe djelovanjem manifestanata na bilo koji način (rušenje, demoliranje, paljenje, razbijanje, pucanje i sl.).
1. samozapalenje materijala bez vanjskog dovođenja topline, npr. kemijski, fizički ili biološki procesi. Podrazumjeva svako stvaranje energije koja se pretvara u toplinu; 2. samozapaljenje robe za trajanja prijevoza zbog njezina prirodnog svojstva ili unutrašnje mane. Do povećanja unutrašnje temparature u teretima sklonim samozapaljenju dolazi zbog spontane kemijske reakcije, tlaka, trenja, prisutnosti vlage ili prljavštine u teretu. Neki tereti su podložni zagrijavanju i samozapaljenju tek kad je njihova vlažnost iznad određenog postotka (ugljen, sojino zrno, riblje brašno). Na samozapaljenje su npr. osjetljivi ugljen (meki), drveni ugljen, pamuk, vuna, sjemenja uljarica, juta, sisal, laneno sjeme, kokosovo vlakno. Štete nastale zbog samozapaljenja spadaju u kategoriju šteta zbog prirodnog svojstva ili unutrašnje mane, pa su isključene iz osiguranja, osim ako rizik samozapaljenja nije posebno osiguran. Ali, ako je došlo do samozapaljenja neke robe na brodu pa je posredno zbog toga nastala šteta na brodu ili drugoj robi, takve se štete tretiraju kao štete zbog požara i pokrivene su osiguranjem.
1. vatra koja je izmakla kontroli, tj. vatra koja je napustila vatrište i sposobna je širiti se dalje vlastitom snagom; 2. rizik obuhvaćen standardnim uvjetima za osiguranje brodova i robe. U Institute Time Clauses - Hulls i Institute Cargo Clauses (B,C) izričito su kao osigurani rizici zajedno navedenei rizik požara i rizik eksplozije. Na taj su način uklonjene moguće nejasnoće u primjeni ovih uvjeta, jer je često teško a ponekad i nemoguće utvrditi je li šteta posljedica požara ili eksplozije. osiguranjem su pokrivene štete koje su izravna posljedica ostvarenja rizika požara ili eksplozije. Požar i eksplozija tretiraju se sami po sebi kao uzrok štete. Ako su požar i eksplozija posljedica rizika izričito isključenih iz osiguranja, npr. ratnih rizika, nastale štete nisu pokrivene osiguranjem. Štete uzrokovane rizikom "zagrijavanja" (engl. heating) nisu obuhvaćene osiguranjem ako nije došlo do požara. Štete nastale kao posljedica gašenja požara tretiraju se kao štete uzrokovane požarom.

Odaberite proizvod iz kategorije Imovina

Ostalo iz kategorije Imovina