Osiguranje od potresa

Malo koja prirodna sila u trenutku može napraviti štetu kao potres.

Potres u trenutku može zbrisati ono što ste gradili godinama, ali i u svojim slabijim intenzitetima može nanijeti veliku štetu.

Ugovaranje osiguranja od potresa kao dodatnoga osiguranja moguće je pod uvjetom da s Croatia osiguranjem d.d. imate ili ugovorite:

  •  osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti ili
  •  osiguranje stambenih zgrada ili
  •  osiguranje kućanstva.

Dodatnim osiguranjem od potresa nadoknađuju se materijalne štete uzrokovane izravnim djelovanjem potresa jačine 5 ili više stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.

Više

Visina premije, odnosno cijena za dodatno osiguranje od potresa ovisi o:

  • vrijednosti građevinskog objekta, opreme i zaliha
  • starosti objekta (doplatak za građevinske objekte izgrađene prije 1964. godine iznosi 50%)
  • zoni izloženosti potresu - područje Republike Hrvatske je, s obzirom na izloženost potresu, podijeljeno u 5 zona namjena građevinskih objekata, opreme i zaliha (građevinski su objekti razvrstani u stambene, komercijalne i industrijske objekte; namjena opreme i zaliha određuje se prema namjeni građevinskog objekta u kojem se nalaze)
  • postotku ugovorene franšize
  • također je moguće sklopiti osiguranje od opasnosti prekida rada kao posljedice djelovanja potresa (ovo osiguranje mogu zaključiti samo pravne osobe).

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Osiguranje od potresa je zasebna vrsta imovinskih osiguranja u pojedinim državama. Razvoj ovog osiguranja veoma je otežan jer ne postoje kvalitetne statističke podloge. Štete nastale potresom izvanredno su velike, što je razlog da se ovo osiguranje svrstava u katastrofalne rizike.
Označava proširenje osigurateljne zaštite izvan uvjeta utvrđenih u propisima ako se radi o obveznom osiguranju, odnosno u uvjetima ako se radi o dobrovoljnom osiguranju. Naime, propisi određuju osnove osiguranja s obzirom na pojam treće osobe, s obzirom na osiguranu svotu, teritorijalno važenje osiguranja itd. Dodatnim osiguranjem može se npr. ugovoriti svstavanje vozača u krug trećih osoba, povećanje osigurane svote, proširenje valjanosti osiguranja izvan nacionalnog, odnosno nekog drugog područja, itd. Dakle, ta dodatna proširenja izlaze iz kruga obveznog osiguranja.
Osiguranje stvari za osobnu uporebu i potrošnju, te za uređenje stana koje su vlasništvo osiguranika i članova njegove obitelji, te stvari koje su u stanu i koje na temelju ugovora o korištenju stana osiguranik ima pravo koristiti ukoliko uvjetima osiguranja nisu isključene iz osiguranja. Gotov novac, vrijednosni papiri, nakit, umjetnička djela i zbirke osigurani su do limita utvrđenih uvjetima osiguranja. moguće je ugovoriti i veće osigurane svote uz dodatno plaćanje premije. Predmet osiguranja mogu biti i boje na zidu i građevnoj stolariji, zidne, podne i stropne obloge (tapete, lamperije i sl.) ako se plati doplatna premija. Osigurane opasnosti su požar, udar groma, eksplozija osim eksplozije od nuklearne energije, oluja, tuča, pad i udar zračne letjelice, manifestacije i demonstracije u miru, poplava i bujica, izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, klizanje tla, odronjavanje zemljišta, snježna lavina, provalna krađa i razbojstvo i odgovornost privatnih osoba. Može se osigurati i dopunska opasnost loma stakla na prozorima i vratima. Osiguranjem su pokrivene samo izravne štete na stvarima. Uz osiguranje kućanstva moguće je ugovoriti i osiguranje kućanskih aparata od šteta nastalih zbog djelovanja električne energije.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Imovina

Ostalo iz kategorije Imovina