Croatia imovina

Dokazano najveći broj šteta događa se upravo u vlastitom domu. Da, Vašem domu, u kojem živite i uživate sa svojim najmilijima. Zaštitite ga na pravi način i odaberite osiguranje koje odgovara Vašim željama i potrebama.

Kao što Vam drugi ne određuju kako ćete urediti svoj dom tako Vam niti mi ne određujemo kako ćete ga osigurati. Sami odaberite policu koja najviše odgovara Vašim potrebama.

Osigurajte svoj dom od provale, požara, poplave, oluje, puknuća cijevi i još 11 drugih rizika.

Prednosti Croatia imovine

 • Osigurajte imovinu na novu vrijednost - isplata novo za staro
 • Jedna polica za građevinski dio i stvari kućanstva
 • Sami odaberite dopunske rizike

Zatražite ponudu

Više

Opcije uz proizvod

Croatia Imovina odnosi se na:

 • osiguranje građevinskog dijela kuće i stana
 • osiguranje kućanstva (stvari, stolarija, pregradne stijene...)

Osiguranje građevinskog dijela kuće i stana

Neka Vaš dom bude na stvarno sigurnim temeljima. S ovim osiguranjem, osiguravate građevinsku vrijednost svog stana ili kuće što uključuje zidove, podne obloge, instalacije i druge fiksne dijelove građevine.

Osiguranje građevinskog dijela štiti Vas od sljedećih rizika:

 • požar
 • izravni udar groma
 • oluja
 • eksplozija
 • udar motornog vozila
 • pad i udar letjelice
 • javno okupljanje
 • demonstracija i štrajk
 • tuča
 • poplava, bujica i visoki vodostaj
 • izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi

 Dopunski rizici: Odgovornost iz vlasništva objekta, klizanje tla i odron zemljišta, potres.

Osiguranje kućanstva

Birajte između dva paketa: Optima i Maksi (osiguranje na novu vrijednost)

Predmeti osiguranja su:

Stvari kućanstva

Stvarima kućanstva smatraju se stvari u vlasništvu osiguranika i članova njegovog obiteljskog kućanstva:

 • predmeti koji služe za osobnu upotrebu i potrošnju te za uređenje stana (namještaj, kućanski aparati i uređaji, odjeća i obuća i sl.)
 • stvari posebne vrijednosti: novac, ukrasni predmeti, drago kamenje, biseri, poštanske marke, numizmatički predmeti, kovanice i medalje, ručni satovi, plemeniti i poluplemeniti metali, kao i svi predmeti izrađeni od njih, ručno rađeni tepisi i gobleni, umjetnički predmeti (npr. slike, kolaži, crteži, grafike i plastike), predmeti stari više od 100 godina i antikviteti
 • osobne isprave i dokumenti,

Oprema i sastavni dijelovi objekta

 • boje na zidu i građevinskoj stolariji, podne, zidne i stropne obloge
 • predmeti koji služe za vanjsku zaštitu građevinske stolarije (rolete, rebrenice, žaluzine i sl.)
 • stakla na vratima i prozorima
 • ostale staklene površine: stakla na ogledalima, tuš-kabine, pregradne stijene, staklene ploče za kuhanje, akvariji (u Maksi paketu)
 • bojleri, radijatori, uređaji za klimatizaciju ugrađeni u građevinski dio objekta - ako se njima ne koristi više stanova
 • antene, ako se njima ne koristi više stanova

Ostalo

 • bolesnička kolica, kosilice i dječja vozila - igračke na motorni pogon
 • bicikli, trampolini, kanui, čamci s veslima, kajaci, gumeni čamci, uključujući motore do 20 kW te rekviziti za daskanje na vodi i zmajevi
 • tende, ako se njima ne koristi više stanova te ako se ne koriste u komercijalne svrhe
 • stvari koje služe za hobi - djelatnosti kojima se ne privređuje
 • požar
 • izravni udar groma
 • eksplozija
 • pad i udar letjelice
 •  i demonstracija
 • oluja
 • tuča
 • poplava
 • bujica
 • klizanje tla i odron zemljišta
 • snježna lavina i pritisak snijega
 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • provalna krađa
 • razbojstvo
 • lom stakla

Osiguranje kućanstva štiti Vas od sljedećih rizika:

Dopunski rizici: privatna odgovornost i potres.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Rizik u osiguranju koji karakterizira protupravno oduzimanje (otuđenje) osigurane stvari iz mjesta osiguranja ili s mjesta osiguranja. Za ostvarenje rizika krađe ne moraju postojati elementi fizičke sile (provalna krađa) ili nasilja (razbojnička krađa). Izraz theft svojstven je kargo osiguranju. Rizik krađe pokriven je osiguranjem "svih rizika" u ICC A. Taj rizik nije pokriven prema uvjetima ICC B i C, ali se uz te uvjete može osigurati ugovaranjem Theft, Pilferage and Nondelivery Clause. U osiguranju brodova kao osigurani rizik javlja se violent theft - "nasilna krađa" (ITC). Osigurana je samo ona nasilna krađa koju su poduzele osobe izvan osiguranog broda. Krađa od strane posade nije pokrivena osiguranjem. Krađa od strane štrajkaša i drugih osoba navedenih u klauzulama o isključenjima iz osiguranja također nije osigurana jer se radi o isključenim rizicima.
Isprava o ugovoru o osiguranju, dokument potpisan od osiguravatelja, (može i faksimil potpisa) sadržan u ugovoru o osiguranju. Ako je polica izdana bez ponude ili drugog dokumenta osiguravatelja potvrđenog od ugovaratelja osiguranja, tada je na polici potreban i potpis ugovaratelja osiguranja. U osiguranju osoba ako se osiguranje odnosi na slučaj smrti za nekog trećeg, za pravovaljanost ugovora potrebna je njegova pismena suglasnost dana u polici ili odvojenom pismu prilikom potpisivanja police s naznakom ugovorene svote. Kod suosiguranja potrebno je da policu potpišu svi suosiguravatelji. U polici moraju biti navedene ugovorne strane, osigurana stvar ili osoba, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, svota osiguranja ili limit pokrića, premije ili doprinos i datum izdavanja police. Opći, dodatni i posebni uvjeti sastavni su dio ugovora o osiguranju i mogu biti tiskani na polici osiguranja, ili se trebaju predati uz policu osiguranja, što mora biti tiskano na samoj polici.
Namještaj i druga oprema koja služi za uređenje stana, kućanski aparati, osobni predmeti osiguranika, članova obitelji i zaposlenih u kućanstvu, a to su odjeća, obuća te novaci skupocjene stvari do ugovorenih limita. Osiguranjem su pokrivene stvari samo u stalno nastanjenim stanovima, odnosno kućama. Stvari kućanstva pokrivene su od opasnosti navedenih u uvjetima osiguranja za osiguranje kućanstva.
Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.
reosiguranje tehničkog rezultata.
Obveza izvršenja zadatka uz zadovoljavajuće rješenje. Biti odgovoran znači odgovarati nadležnom za svoj posao. U organizaciji mora postojati ravnoteža između autoriteta i odgovornosti. Autoritet je ograničeno pravo korištenja sredstava organizacije i usmjeravanja napora ljudi u izvršenju zadataka.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.
Osiguranje stvari za osobnu uporebu i potrošnju, te za uređenje stana koje su vlasništvo osiguranika i članova njegove obitelji, te stvari koje su u stanu i koje na temelju ugovora o korištenju stana osiguranik ima pravo koristiti ukoliko uvjetima osiguranja nisu isključene iz osiguranja. Gotov novac, vrijednosni papiri, nakit, umjetnička djela i zbirke osigurani su do limita utvrđenih uvjetima osiguranja. moguće je ugovoriti i veće osigurane svote uz dodatno plaćanje premije. Predmet osiguranja mogu biti i boje na zidu i građevnoj stolariji, zidne, podne i stropne obloge (tapete, lamperije i sl.) ako se plati doplatna premija. Osigurane opasnosti su požar, udar groma, eksplozija osim eksplozije od nuklearne energije, oluja, tuča, pad i udar zračne letjelice, manifestacije i demonstracije u miru, poplava i bujica, izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, klizanje tla, odronjavanje zemljišta, snježna lavina, provalna krađa i razbojstvo i odgovornost privatnih osoba. Može se osigurati i dopunska opasnost loma stakla na prozorima i vratima. Osiguranjem su pokrivene samo izravne štete na stvarima. Uz osiguranje kućanstva moguće je ugovoriti i osiguranje kućanskih aparata od šteta nastalih zbog djelovanja električne energije.
Oduzimanje osigurane stvari uporabom sile (ugrožavanje opasnošću po život i zdravlje) protiv osiguranika ili članova njegove obitelji ili prijetnjom da će se neposredno napasti na život ili tijelo ovih osoba.
Rizik koji nastaje zbog neuobičajenog porasta vodostaja u neočekivano vrijeme ili podzemne vode koje su posljedica visokih voda. Rizik visokih voda postoji ako je porast vode iznad utvrđenih mjesečnih kvota vodostaja ili protoka izmjerenih prema najbliže postavljenom pokazatelju vodostaja.
Osigurana svota jednaka je vrijednosti osiguranog predmeta u trenutku nabave, izrade ili izgradnje bez odbitka amortizacije, tj. umanjenja za istrošenost sredstava. Utvrđivanje nove vrijednosti razlikuje se kod pojedinih osiguranih predmeta, npr. sirovine, poluproizvoda, gotovih proizvoda, opreme, građevinskih objekata i kod pojedinih vrsta osiguranja (industrijsko osiguranje, civilna osiguranja, osiguranje automobila, kućanskih aparata i dr.). Osiguranja zaključena na novu vrijednost imaju klauzulu zaštitne vrijednosti. Zaključuje se radi potpune nadoknade svih troškova obnove oštećene ili uništene stvari po njihovim novim vrijednostima na dan nastanka osiguranog slučaja. U tome mogu biti sadržana povećanja nove vrijednosti dotične stvari nastala zbog inflacije, a ne odbija se knjigovodstvena ili stvarna istrošenost tih stvari. U našoj i međunarodnoj praksi ima dosta razlike i u širini primjene i u načinu provođenja osiguranja nove vrijednosti.
Rizik osiguran standarnim uvjetima za osiguranje brodova i tereta. Izričito je obuhvaćen osiguranjem u Institute Cargo Clauses B, Institute time Clauses - Hulls i Institute Voyage Clauses - Hulls. Nabrojen je u istoj liniji s rizikom potresa i vulkanske erupcije. Požar uzrokovan munjom osiguran je pod rizikom požar. Međutim munja može uzrokovati oštećenja tereta, opreme i uređaja broda i bez požara. U tome se ogleda smisao izričitog uključivanja ovih rizika u pokriće. Udar groma potpada pod pojam "rizik", pa je osiguran uvjetima za osiguranje "svih rizika" i bez posebnog navođenja.
Rizik koji nastaje stihijskim, neočekivanim plavljenjem terena vodom iz rijeka, jezera, mora i dr. zbog izlijevanja vode iz korita, provale obrambenih nasipa ili brana, izvanredno visoke plime ili valova neobične jačine, provalom oblaka i sl. Rizik poplave je kod mnogih vrsta osiguranja dopunski rizik, čije se pokriće mora posebno ugovoriti i platiti posebnu premiju.
Snažan vjetar, često ujedinjen s kišom, tučom ili snijegom. Jačina vjetra koji se smatra olujom naznačena je u uvjetima osiguranja. Zadnjih godina sve su češće i intezitetom jače oluje i u zapadnoeuropskim državama.
1. prošireno pokriće od određenih rizika kod standarnih osiguranja imovine kada osnovna polica ne pruža pokriće od svih opasnosti vezanih za to osiguranje, kao npr. kod osiguranja od osnovnih opasnosti u osiguranju od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti (poplava i bujica, snježna lavina, eksplozije i dr.), već je potrebno zaključiti dopunsko osiguranje. Dopunski rizici ne mogu se osigurati samostalno. U okviru osnovne police pojedini osiguravatelji mogu dati šire ili uže pokriće rizika, što je posebno značajno za osiguranika, te je potrebno iz uvjeta osiguranja utvrditi koji rizici su pokriveni osnovnom policom, a za koje rizike je potrebno tražiti dopunsko pokriće;  2. anormalni ili povećani rizik kod osiguranja života i zdravstvenog osiguranja; 3. povećani rizici u osiguranju robe u prijevozu koji nisu pokriveni osnovnim osiguranjem institutskih klauzula. Za osiguranje od dopunskih rizika kod imovinskih i transportnih osiguranja izdaju se dopunski uvjeti osiguranja, odnosno institutske klauzule. Za osiguranje dopunskih rizika plaća se dodatna premija osiguranja.
Označava proširenje osigurateljne zaštite izvan uvjeta utvrđenih u propisima ako se radi o obveznom osiguranju, odnosno u uvjetima ako se radi o dobrovoljnom osiguranju. Naime, propisi određuju osnove osiguranja s obzirom na pojam treće osobe, s obzirom na osiguranu svotu, teritorijalno važenje osiguranja itd. Dodatnim osiguranjem može se npr. ugovoriti svstavanje vozača u krug trećih osoba, povećanje osigurane svote, proširenje valjanosti osiguranja izvan nacionalnog, odnosno nekog drugog područja, itd. Dakle, ta dodatna proširenja izlaze iz kruga obveznog osiguranja.
Nasilni ulazak u prostorije: 1. razbijanjem ili obijanjem vrata i prozora ili provaljivanjem stropa, zidova i podova, 2. s lažnim ključem ili drugim sredstvima koje nije namijenjeno redovnom otvaranju, 3. pravim ključem, ali ako se do njega došlo na način utvrđen uvjetima osiguravatelja za provalnu krađu.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

1. vatra koja je izmakla kontroli, tj. vatra koja je napustila vatrište i sposobna je širiti se dalje vlastitom snagom; 2. rizik obuhvaćen standardnim uvjetima za osiguranje brodova i robe. U Institute Time Clauses - Hulls i Institute Cargo Clauses (B,C) izričito su kao osigurani rizici zajedno navedenei rizik požara i rizik eksplozije. Na taj su način uklonjene moguće nejasnoće u primjeni ovih uvjeta, jer je često teško a ponekad i nemoguće utvrditi je li šteta posljedica požara ili eksplozije. osiguranjem su pokrivene štete koje su izravna posljedica ostvarenja rizika požara ili eksplozije. Požar i eksplozija tretiraju se sami po sebi kao uzrok štete. Ako su požar i eksplozija posljedica rizika izričito isključenih iz osiguranja, npr. ratnih rizika, nastale štete nisu pokrivene osiguranjem. Štete uzrokovane rizikom "zagrijavanja" (engl. heating) nisu obuhvaćene osiguranjem ako nije došlo do požara. Štete nastale kao posljedica gašenja požara tretiraju se kao štete uzrokovane požarom.

Odaberite proizvod iz kategorije Imovina

Ostalo iz kategorije Imovina