Bankoosiguranje

Osigurajte se u poslovnici banke i uštedite vrijeme i novac.

Jeste li znali da, pored bankarskih usluga, u poslovnici banke možete ugovoriti i osiguranje uz razne pogodnosti?

Policu možete zaključiti izravno na šalteru banke, a ukoliko želite saznati dodatne informacije, možete se obratiti osobnom bankaru. On ili ona će vam, uz stručno savjetovanje, pomoći odabrati optimalni oblik osiguranja koji najbolje odgovara vašim potrebama i financijskim mogućnostima.

 

Dobro je znati:

 • u većini banaka polica životnog osiguranja zamjenjuje jamca
 • iako se polica životnog osiguranja vinkulira u korist banke za vrijeme trajanja kredita, ugovorena svota i pripisana dobit po isteku kredita ostaju vama.

Za više informacija obratite se s punim povjerenjem poslovnici banke ili Croatia osiguranja.

Više

Gdje možete ugovoriti bankoosiguranje?

 • Privredna banka Zagreb
 • Hrvatska pošta
 • Hrvatska poštanska banka
 • Zagrebačka banka
 • Addiko bank
 • Societe Generale - Splitska banka
 • Slatinska banka
 • Croatia banka
 • Imex banka
 • Karlovačka banka
 • BKS
 • OTP banka d.d. Hrvatska

Rječnik — pojmovi s ove stranice

1. vrijednost osiguranog predmeta sporazumno utvrđena ugovorom o osiguranju. Budući da svaka polica obvezno sadrži iznos na koji je zaključeno osiguranje, kod valutiranih polica potrebno je izričito navesti da je vrijednost osigurana predmeta ugovorena te njezin iznos. Ugovorena svota obvezna je za obje strane iz ugovora o osiguranju. Ako postoje odstupanja između ugovorene svote i stvarne vrijednosti osiguranog predmeta, osiguravatelj ne može uskratiti likvidaciju štete na temelju ugovorene vrijednosti, osim u slučaju očigledne pogreške i ako bi naknada štete na osnovi ugovorene svote pružila osiguraniku znatan neopravdan dobitak. Sustav ugovorene vrijednosti u osiguranju imovine primjenjuje se kod osiguranja stvari koje nisu u redovnom trgovačkom prometu, tj. stvari koje nemaju redovnu tržišnu vrijednost. To su najčešće predmeti koji za njihova vlasnika imaju stanovitu subjektivnu vrijednost (dragocjenosti, umjetnički predmeti, slike, zbirke, modeli i sl.). 2. osiguranje života, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i neka druga osiguranja osoba uvijek su osiguranja na ugovorenu svotu i ne postoji drugi način za određivanje svote osiguranja.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.