Sklapanje Ugovora o osiguranju

Donošenjem odluke o sklapanju ugovora o osiguranju donijeli ste vrlo odgovornu odluku osigurati sebe, Vašu imovinu ili Vaše najbliže od opasnosti koje bi mogle zaprijetiti i izazvati štetne posljedice.

Prije stupanja u ugovorni odnos, CROATIA osiguranje prema Vama, kao budućoj stranci ugovora o osiguranju, ima određene zakonom propisane obveze.

Najvažnija obveza jest obveza predugovornog informiranja kojom Vas upoznajemo, između ostaloga, s pravima i obvezama iz ugovora o osiguranju te detaljima proizvoda koji ste odabrali. Sukladno tome, prije sklapanja ugovora o osiguranju uručuju Vam se sljedeći dokumenti:

1. Predugovorna informacija (PUI)
Predugovorna informacija ugovaratelju osiguranja jest dokument koji sadrži osnovne informacije o društvu za osiguranje, uvjetima osiguranja koji se primjenjuju, načinu sklapanja ugovora, plaćanju premije, trajanju ugovora, načinu prestanka i raskida, podnošenja pritužbi na rad društva za osiguranje te postupcima izvansudskog rješavanja sporova, tijelu nadležnom za nadzor društva za osiguranje, mjerodavnom pravu i sl. Ukoliko se radi o ugovoru o osiguranju osoba (životno osiguranje), predugovorna informacija sadrži i dodatne odredbe, kao npr. odredbe o tablicama otkupnih vrijednosti i kapitaliziranih svota i dr.

2. Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja (EU IPID)
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja informativnog je karaktera i propisane forme te Vas se njime nastoji, u najkraćim crtama i što jednostavnijim jezikom, upoznati s konkretnim proizvodom osiguranja koji namjeravate kupiti. Ovaj dokument sadrži informacije o vrsti osiguranja, sažetak o tome što je pokriveno osiguranjem, uključujući i što osiguranjem nije pokriveno te što je isključeno iz osiguranja, zatim zemljopisni opseg osiguranja, obveze ugovaratelja i osiguranika tijekom trajanja ugovora o osiguranju, kada i kako možete platiti premiju osiguranja, razdoblje trajanja ugovora te rokove i načine na koji možete raskinuti ugovor o osiguranju.

3. Uvjeti osiguranja
Uvjeti osiguranja su dokument osiguratelja u kojem se detaljno uređuju prava i obveze ugovornih strana koje su sklopile ugovor o osiguranju, tj. što je pokriveno osiguranjem, što nije pokriveno osiguranjem, koje su obveze ugovornih strana u slučaju nastupa osiguranog slučaja i drugo.

Nakon sklapanja ugovora o osiguranju izdat će Vam se polica osiguranja.

Dokumenti za preuzimanje