Zaštitite svoj bonus!

Zaštitite svoj bonus!

Mi, djelatnici Croatia osiguranja, prolazimo iste stvari kao naši susjedi i prijatelji. Svake godine registriramo svoje vozilo, pomno skupljajući bonus, uglavnom 5 po 5 posto. Neki od nas su došli do maksimalnih 50%, neki su tek na putu prema tamo, no svi znamo koliko nam je stalo do našeg bonusa. 

Također smo cijelo vrijeme svjesni da nas jedan mali trenutak nepažnje može baciti 3 godine unazad. Ujutro pospani sjednemo za volan, ili se kasno vraćamo kući, ili nam jednostavno misli odlutaju - i gubimo najmanje 15% našeg teško stečenog bonusa. Odjednom se nalazimo u situaciji da molimo drugog vozača da ne prijavi štetu, to je samo branik, evo osobna, dogovorit ćemo se.

To nije način na koji želimo da naše osiguranje funkcionira. Uvijek i prije svega želimo da se naši osiguranici osjećaju sigurno i osigurano.

Zato smo odlučili uvesti opciju zaštite CO bonusa. Uz jednokratnu naknadu pri ugovaranju osiguranja, naš bonus će ostati nedirnut ukoliko se dogodi da skrivimo prometnu nezgodu.

Naknada je prilagođena veličini i funkciji vozila, koje mora biti u vlasništvu fizičke osobe. Na sve cijene obračunava se 15% poreza:

  • Osobna vozila 110 kuna
  • Teretna vozila 330 kuna
  • Autobusi 960 kuna
  • Traktori 30 kuna
  • Radni strojevi 50 kuna
  • Mopedi i motocikli 50 kuna
  • Priključna vozila 10 kuna

Prometna nezgoda je svima stresno iskustvo. Uz ovu opciju nadamo se da će jedina briga biti ona za zdravlje svih uključenih.